Rekruttering er en vigtig proces i enhver virksomhed, da dine medarbejdere er afgørende for driften og væksten i virksomheden, og med TEMP-TEAM som sparringspartner i din rekruttering får du et professionelt rekrutteringsforløb. Vores konsulenters fornemste opgave er at skabe værdi for din virksomhed, undgå dyre fejlansættelser og samtidig spare jer for en masse ressourcer. Dette gør vi ved løbende opfølgning og rådgivning. 

MØD NOGLE AF VORES KANDIDATER

Vikarservice og try & hire

Vikarservice og try & hire

VIKARSERVICE
TEMP-TEAM har arbejdet med vikarservice i over 30 år, og vi udbyder i hele Skandinavien samt England og Singapore. Vi leverer dagligt mange vikarer til virksomheder i hele landet; både akutte og planlagte vikariater.

Vi hjælper i forbindelse med sygdom, ferie, barsel og andre behov. Vi leverer vikarer med mange forskellige kompetencer fra dag til dag inden for de fleste brancher.

Vores vikarservice er populær både hos virksomheder og kandidater. Vi behandler vores vikarer godt og har løbende kontakt til både dem og virksomhederne for at høre, om det hele går, som det skal.

Alle vores vikarer gennemgår vores procedure i form af omfattende interview, fagrelevante test, referencekontrol, kontrol af straffeattest og – såfremt det ønskes – personprofilanalyse.

Vores vikarer og vikarservice er meget fleksibel, og de smider ofte, hvad de har i hænderne, for at kunne hjælpe jer – også hvis det kun er et par timer. Vores vikarer er meget stabile, kommer til tiden og er sjældent syge.

Alle vores konsulenter kan hjælpe dig med vikarservice, også hvis du ringer tidligt om morgenen. Vi er tilgængelige uden for vores normale åbningstid, hvor vores konsulent sidder klar til at hjælpe jer.

Har du jævnligt behov for aflastning med en af vores vikarer, vil vi så vidt muligt sende den samme vikar, hvis det ønskes, da vikaren således kommer mere og mere ind i virksomheden.


TRY & HIRE

Et try & hire-forløb er en mellemting mellem et vikariat og en fastansættelse, som mange virksomheder vælger at gøre brug af, når de skal finde den rette kandidat, og det er en hurtig, enkel og effektiv løsning. Ved try & hire undgår man dyre fejlansættelser og får mulighed for at se sin nye medarbejder an inden en evt. fastansættelse.

Vælger I et try & hire-forløb i jeres virksomhed, starter jeres nye medarbejder som vikar i et almindeligt vikariat, og forløbet skal efter planen ende ud i en fastansættelse. Try & hire giver begge parter en god mulighed for at afprøve samarbejdet og lære hinanden at kende, inden I i fællesskab underskriver en kontrakt og forpligtes af en fastansættelse.

Når den rette kandidat skal findes til et try & hire-forløb, kommer en af vores kompetente personalekonsulenter ud til et møde hos jer og afdækker de enkelte kompetencer og kvalifikationer, som I ønsker, jeres kommende medarbejder skal have. Til mødet får vores personalekonsulent også en fornemmelse af jeres virksomhed og jeres miljø, så vi bedre kan finde den rette kandidat, som vil passe ind hos jer både personligt og fagligt.

Et try & hire-forløb starter som et almindeligt vikariat, hvor I har en vikar hos jer under generelle vikarbetingelser. Vi sørger for al aflønning af vikaren, herunder blandt andet også feriepenge, pension, sygedagpenge osv., og I betaler kun for de timer, vikaren arbejder.

Efter tre måneders vikariat kan jeres vikar blive fastansat uden yderligere omkostninger. Ønsker I at fastansætte jeres vikar inden for de første tre måneder, beregnes der et forholdsmæssigt honorar, og I kan herefter overtage vikaren.

Hvis medarbejderen inden for de første tre måneder i try & hire-forløbet viser sig mod forventning ikke at være den rette til stillingen, finder vi naturligvis en kvalificeret afløser, forløbets periode på 3 måneder starter forfra.

Vores konsulenter laver løbende opfølgninger før, under og efter try & hire-forløbet for at sikre, at I er tilfredse med den vikar, I har fået ud.

Rekruttering

Rekruttering

Rekruttering er en vigtig proces i enhver virksomhed, da dine medarbejdere er afgørende for driften og væksten, og med TEMP-TEAM som sparringspartner får du et professionelt rekrutteringsforløb. Vores konsulenters fornemmeste opgave er at skabe værdi for din virksomhed og undgå dyre fejlansættelser.

Vi har en stor kandidatdatabase, som vi gør brug af, og finder vi ikke den rette kandidat her, søger vi via andre rekrutteringskanaler.

ET REKRUTTERINGSFORLØB
Kundebesøg: Vi kommer altid på kundebesøg i virksomheden for at møde dig i dine omgivelser og på den måde finde den bedst egnede kandidat til jer.
Tiltrækning af de bedste kandidater: Mange kandidater og arbejdssøgende henvender sig til os, når de er på udkig efter nye udfordringer. Derfor har vi en database, som vi gennemsøger. På den måde spares der tid i rekrutteringsforløbet, og der undgås ofte udgifter til annoncering.

Udvælgelse af kandidater: Alle kvalificerede kandidater deltager i et uddybende interview hos TEMP-TEAM. Her gennemgår de fagrelevante test, og såfremt det ønskes også en personprofilanalyse, der understøtter kandidatens kompetencer og personlighed.

Vi indhenter altid referencer hos tidligere arbejdsgivere og kontrollerer straffeattest.

Præsentation af kandidater: Vi fremsender korte præsentationer af de bedst egnede kandidater, og der afholdes samtaler i virksomheden. Vi bistår gerne med rådgivning om samtalen og dens forløb.
Din beslutning: Du foretager det endelige valg af din nye medarbejder, og vi hjælper selvfølgelig gerne med sparring og rådgivning.
Rådgivning i jeres rekruttering: Vi bistår med rådgivning om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår.
Opfølgning på jeres rekruttering: Opfølgning er en naturlig del af en rekruttering. Vi holder løbende kontakt til dig og medarbejderen både inden og efter prøvetidens udløb for at sikre jer begge en langsigtet og holdbar rekruttering.

Leder- og specialist-rekruttering

Leder- og specialist-rekruttering

Har du en stilling på ledelses- eller specialistniveau, som du vil have besat gennem TEMP-TEAMs leder- og specialistrekruttering samt search?

TEMP-TEAM er altid parate til at assistere effektivt og professionelt i rekrutterings- og search-processen. Vi rekrutterer og motiverer de rigtige kandidater ved at lave en målrettet, systematisk og direkte search efter kandidater til den konkrete stilling. I alle faser af denne rekruttering bruger vi en dialogorienteret metode, hvilket i høj grad er med til at give det bedste indtryk af kandidaterne. På det grundlag kan vi ud fra vores search udvælge den bedst egnede til den pågældende stilling.

Gennem sparring og tæt personlig kontakt sikrer vi, at såvel kandidatens faglige som personlige kvalifikationer matcher din organisation, og du er garanteret en målrettet og systematisk afdækning af markedet.


Et search-forløb består typisk af nedenstående elementer:

• Udarbejdelse af stillings- og personprofil for den ideelle kandidat i samarbejde med vores kunde
• Gennemgang af relevante search-emner
• Kontakt til de udvalgte kandidater for indkaldelse til interview, referencekontrol og Master Person Analysis (MPA)
• Præsentation af de bedst egnede kandidater for vores kundes endelige udvælgelse
• Opfølgning for at sikre tilfredshed med udvælgelsen – flere gange i løbet af prøvetiden
• Garanti på udvælgelsen
Har du behov for en diskret proces omkring din search-rekruttering, kan vores search-konsulenter sikre, at alt foregår uden unødig opmærksomhed.
Du kan vælge at bruge search alene eller som del af en hel rekruttering. Hvis du vælger search som et selvstændigt forløb, sørger vi for search af de helt rette profiler og overgiver dem til dig, hvorefter du selv tager kontakt til og fører samtaler med de udvalgte kandidater. Hvis du vælger at køre en search-opgave sammen med en selection (rekruttering), kører vi hele forløbet, og du får præsenteret den/de kandidater, vi finder bedst til din konkrete stilling.

Projektansættelse & interim

Projektansættelse & interim

Vores vikarer aflaster effektivt med kort varsel, hvad enten du har behov for en vikar en enkelt dag, interim til en længere periode, vikarer til et helt team eller folk til projektansættelse.

Midlertidige ansættelser giver både virksomhed og medarbejder mulighed for at afprøve samarbejdet, inden der træffes endelig beslutning om eventuel fastansættelse.

I disse år er der stort fokus på effektivisering, udvikling og tilpasning og i takt med en stigende konkurrence fra det globale marked med krævende og mere involverede og indflydelsesrige kunder vokser kravene til en virksomhedsledelse også.

Vores interim managers kan medvirke til en effektiv og fleksibel løsning på højt niveau, der også økonomisk kan have en afgørende betydning. Interim managers kan ansættes som en ekstra ressource, men interim dækker også over in-between-stillinger som ved et direktørskifte i en virksomhed, hvor man ikke har tid og råd til at undvære en leder.

Interim Management er ofte udfordrende stillinger, der omfatter forandring, udvikling og implementering af nye tiltag. Det er opgaver, der kræver erfaring og udholdenhed.

Når virksomheden har fundet den rette og permanente medarbejder til stillingen, som den ansatte interim har overtaget i en vis periode, stopper den interim-ansatte, og den nye medarbejder overtager med alt, hvad det indebærer.

Forskellen på en projektansættelse og en tidsubegrænset ansættelse er, at ansættelsen ved en bestemt dato eller et fuldført projekt ophører uden yderligere varsel. Dog kan både arbejdsgiver og den ansatte opsige henholdsvis medarbejderen eller ansættelsen, inden projektet er i hus – Man har nemlig samme rettigheder og ansvar som projektansat som ansat i en tidsubegrænset stilling.
Har du jævnligt behov for aflastning med en af vores vikarer, vil vi så vidt muligt sende den samme vikar, hvis det ønskes, da vikaren således kommer mere og mere ind i virksomheden.

KVALITET ER NØGLEORDET I EN REKRUTTERING

Kvalitet er centralt for alle vores konsulenters hverdag. Karakteriseret af vores kultur er medarbejdere stolte af, at opfylde vores høje kvalitetsstandarder og søger at tilfredsstille kunder og kandidaters forventning af vores service, så vores kandidater får den bedste rekruttering og råd. Vores konsulenter har erfaring i specifikke områder, og vi rekrutterer på alle niveauer i stort set alle brancher og i hele landet.
Grundigt personligt interview
Grundigt personligt interview
Relevante fagtests
Relevante fagtests
Personprofilanalyse og kompetencetest
Personprofilanalyse og kompetencetest
Referencetjek hos tidligere arbejdsgivere
Referencetjek hos tidligere arbejdsgivere
Baggrundstjek gennem ekstern leverandør
Baggrundstjek gennem ekstern leverandør
Kravspecifikation og jobprofil
Kravspecifikation og jobprofil

VORES REKRUTTERINGSPROCES

Vi tilbyder en professionel og tilpasset rekrutteringsproces

VORES REKRUTTERINGSPROCES

VI HAR VORES EKSPERTISE FRA