; Interim Management og projektansættelse | TEMP-TEAM ;

Interim Management og projektansættelse

Vores vikarer aflaster effektivt med kort varsel, hvad enten du har behov for en vikar en enkelt dag, interim til en længere periode, vikarer til et helt team eller folk til projektansættelse.

Midlertidige ansættelser giver både virksomhed og medarbejder mulighed for at afprøve samarbejdet, inden der træffes endelig beslutning om eventuel fastansættelse.

Brug for interim i en kortere periode eller en projektansættelse?

Interim Management

I disse år er der stort fokus på effektivisering, udvikling og tilpasning og i takt med en stigende konkurrence fra det globale marked med krævende og mere involverede og indflydelsesrige kunder vokser kravene til en virksomheds ledelse også.

Interim kan være en løsning

Der kan være brug for flere ressourcer til at træffe beslutninger og føre dem ud i livet, opdage nye muligheder og strategier eller søsætte projekter, og her spiller interim ind – Disse ressourcer kan nemlig opnås gennem en interim ansættelse af en midlertidig kompetence med høj kvalitet i funktionen. Gennem interim management kan man nå de resultater, man stræber efter og ønsker.

Vores interim managers kan medvirke til en effektiv og fleksibel løsning på højt niveau, der også økonomisk kan have en afgørende betydning.

Interim managers kan ansættes som en ekstra ressource, men interim dækker også over in-between-stillinger som ved et direktørskifte i en virksomhed, hvor man ikke har tid eller råd til at undvære en leder i længere tid.

Ledelsesudfordring kan løses med interim

Interim Management er altså ofte løsningen, når virksomheden står med et behov for at løse en ledelsesudfordring på kort sigt. TEMP-TEAM sikrer en hurtig indsættelse af midlertidig arbejdskraft.

En interim ansættelse kan som nævnt være en eventuel chef, der skal erstattes i et par måneder, da man ikke kan undvære en chef i afdelingen eller i virksomheden. Eller interim kan benyttes ved en turn around, ved sygdom, som led i en forandringsproces eller ved en omstrukturering i virksomheden.

Interim Management er ofte udfordrende stillinger, der omfatter forandring, udvikling og implementering af nye tiltag. Det er opgaver, der kræver erfaring og udholdenhed.

Når virksomheden har fundet den rette og permanente medarbejder til stillingen, som den ansatte interim har overtaget i en vis periode, stopper den interim ansatte, og den nye medarbejder overtager med alt, hvad det indebærer.

Interim gennem Leder- og specialistrekruttering

Hurtig indsættelse af ny ledelse er af største betydning for mange organisationer, virksomheder eller afdelinger, som pludselig står uden leder. Her kan TEMP-TEAMs Leder- og specialistrekruttering træde til med en hurtig og effektiv løsning i form af interim ansættelse. Flere af vores konsulenter har de helt rette, specielle kompetencer og erfaringer i forhold til traditionel ledelse og muligheder inden for interim.

Her kan vi hjælpe med interim

Vi råder over et stort antal topkvalificerede ledere med solid erfaring inden for:

 • Generel ledelse
 • Ledelse af økonomifunktionen
 • Ledelse af HR-funktionen
 • Salgsledelse
 • Produktionsledelse
 • Teknisk ledelse

Vi finder vores kandidater til stillinger som interim via vores store netværk eller vores Talent Pool.

Ad interim er et adverbium, der kan oversættes med ”til midlertid”, og det dækker altså over en foreløbig løsning.

Projektansættelse

Når du vil supplere egne ressourcer og kompetencer, så er en projektansættelse en fornuftig løsning!

Høj fleksibilitet

Projektansættelse er en god løsning, når du ønsker høj fleksibilitet og har behov for flere ressourcer på nye og/eller eksisterende projekter samt specifikke kompetencer, der kan være svære at finde og tiltrække.

Vælg en projektansættelse, når du har brug for professionel hjælp til:

 • Konverteringsopgaver
 • Ledelsesopgaver
 • Implementeringsopgaver
 • Projektrelaterede opgaver
 • Sygdom og spidsbelastning

Ved en projektansættelse er ansættelsesperioden fastlagt på forhånd, og den er således tidsbegrænset, så alle parter ved, hvornår ansættelsen ophører. En projektansættelse kan både fastsættes i forhold til en start- og slutdato, men en projektansættelse kan også kobles på et givent projekt eller en fastsat begivenhed og dermed udløbe, når projektet eller begivenheden er fuldført.

Forskellen på en projektansættelse og en tidsubegrænset ansættelse er, at ansættelsen ved en bestemt dato eller fuldført projekt ophører uden yderligere varsel. Dog kan både arbejdsgiver og den ansatte opsige henholdsvis medarbejderen eller ansættelsen, inden projektet er i hus – Man har nemlig samme rettigheder og ansvar som projektansat som, hvis man var ansat i en tidsubegrænset stilling.

I en projektansættelse får man mulighed for at komme ud og prøve virksomheden af og prøve kræfter med et projekt. Man kan få en afgrænset opgave, som man skal løse, og nogle gange kan det oveni købet ende med en fastansættelse.
   Det kan betyde døre, der åbner sig ind til virksomheden – måske kan du få dit mulige drømmejob, fordi du kommer foran andre kandidater, da virksomheden kender dig. Du kan blive sluset ind i virksomheden og få en god anbefaling med, hvis du har klaret projektet godt, og så giver det noget på cv’et med udvidelse af dine kompetencer, din viden og erfaring”.

Vi finder vores kandidater til projektansættelse via vores store netværk eller vores Talent Pool.

 

Ønsker du at høre nærmere om mulighederne for interim management eller en projektansættelse, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 36 09 44 for nærmere information.

 

Læs mere om:

| Rekruttering |  | Leder- og specialistrekruttering |

| Kontaktinformation |  | Master Analyse System |

TT-ex-fly.jpg

Tlf. 70 10 09 44