; MPA – Master Person Analysis | Test af ny medarbejder ;

MPA - Master Person Analysis

Test til at målrette udvælgelse og udvikling af medarbejdere

Master Person Analyse (MPA) fra Master Management er et test værktøj, som giver organisationen en lang række fordele, når medarbejdere skal udvælges og udvikles gennem test. Værktøjet er overskueligt, enkelt og hurtigt at anvende og giver derfor en målrettet udnyttelse af ressourcerne i HR-funktionen og i organisationen som helhed.

MPA strukturerer processen, sikrer en rød tråd i et rekrutterings- eller udviklingsforløb og skaber fokus i prioriteringen af de egenskaber, der skal bruges i jobbet. Samtidig giver MPA struktureret og nuanceret information om den adfærd, en medarbejder kan forventes at udvise i forskellige situationer. Denne viden ud fra test øger blandt andet træfsikkerheden ved udvælgelsen, og den rette person i den rigtige stilling øger motivationsniveauet, højner produktiviteten og formindsker derved medarbejderomsætningen.

Med MPA bliver udviklingen af medarbejdere mod fremtidige udfordringer mere målrettet, fordi værktøjet sikrer en fælles referenceramme med lederne i organisationen. Test med MPA sikrer også, at samtalen med medarbejderen sker på et objektivt og fair grundlag, så de kompetencer, der giver organisationen værdi og øger konkurrenceevnen, let kan identificeres.

Men test med MPA skaber ikke underværker af sig selv. Successen kommer i kraft af den person, som benytter værktøjet.

Få et forspring

Et godt omdømme og et positivt image er betingelserne for en virksomheds succes. Det forudsætter, at virksomheden udviser sammenhæng mellem ord og handling. I TEMP-TEAM tror vi på, at denne proces starter med den personlige dialog både internt i organisationen såvel som eksternt. Derfor ligger dialogen til grund for vores værktøj og måden, det håndteres på.

Enhver ansættelse eller udvikling starter med at klarlægge, hvad der er succeskriterier for jobbet. Stillingen får først betydning, når der er opnået en fælles forståelse og overensstemmelse med organisationens operative og strategiske mål.

I MPA-testværktøjet kortlægges de adfærdsmæssige krav til stillingen på en hurtig og overskuelig måde. Det skaber et klart grundlag for målrettet at kunne søge efter eller udvikle den rette person via test og tale åbent og direkte om stillingens succeskriterier. Dermed har både medarbejderen, kollegerne og lederen samme opfattelse af, hvilke personlige egenskaber der kan sikre et effektivt samarbejde i fremtiden.

Maksimalt udbytte

I TEMP-TEAM lægger vi stor vægt på, at vore systemer er anvendelige. For dig som bruger vil det sige, at test med MPA er nem og fleksibel at anvende, og at værktøjet altid er opdateret, så informationerne og profilerne håndteres på en forsvarlig måde.

MPA test bygger på kontinuerlige analyser og studier. I Master Management, som er vores samarbejdspartner inden for test med MPA, stræber man imidlertid også efter at gøre disse studier praktisk anvendelige i din hverdag. Derfor udvikles uddannelsen i MPA løbende, så du får det bedst mulige udgangspunkt for at forstå og bruge informationerne fra værktøjet og samtidig håndtere dem på en kompetent og etisk forsvarlig måde.

MPA er et fleksibelt værktøj, som du kan benytte på netop den måde, der giver dig størst udbytte i den konkrete situation. I MPA findes der en række rapporter og modeller, som understøtter dig i dit arbejde og giver netop den vinkel, der sikrer, at du kan løse din opgave tilfredsstillende.

Med støtte fra Master Management som en integreret del af samarbejdet, sikrer vi, at du altid får optimalt udbytte af test med MPA.

Konstant udvikling

Verden er i konstant forandring. Virkeligheden i dag ser anderledes ud i morgen. Derfor er stadig udvikling virksomhedens eneste mulighed for at overleve på langt sigt – og det forudsætter kontinuerlig udvikling af medarbejdere på alle niveauer. Men det stiller samtidig store krav til organisationen og dens ansatte. Med MPA test bliver det naturligt at udvikle medarbejdere efter de samme kriterier, som man udvælger dem efter.

Test med MPA giver mange muligheder for at planlægge udvikling af både enkelte medarbejdere og teams. Formålet er altid at sikre en fælles forståelse af forudsætningerne i en given situation – uanset om der er tale om at definere specifikke roller i et teamsamarbejde, give lederen indsigt i sin egen stil eller skabe fokus på fremtidige krav til medarbejderen.

Vi taler samme sprog

Et fælles sprog er forudsætningen for, at vi forstår hinanden. Det er også tilfældet i MPA.

Derfor findes MPA på dansk såvel som en lang række andre sprog. Dette betyder, at enhver udfylder spørgeskemaet på netop det sprog, de finder mest naturligt.

Kort fortalt

Master Person Analyse (MPA) er det rigtige valg for din virksomhed, fordi MPA:

-          Er et bredt anvendeligt værktøj, der er let at forstå og bruge

-          Dækker rekruttering såvel som udvikling på alle niveauer i virksomheden

-          Sparer tid

-          Synliggør kravene til nuværende og kommende medarbejdere

-          Skaber et fælles sprog og et fast fundament til sikker og målrettet udvælgelse og udvikling

-          Findes på mange sprog og kan dermed styrkesamarbejdet og lette forståelsen mellem nationale afdelinger

-          Kan skabe effektive teams ved at klarlægge adfærd og rollepræferencer

-          Kan minimere fejlansættelser og få de rette medarbejdere i de rette job

-          Har integreret hjælp og support

MPA er en test, der afdækker ni egenskaber inden for tre hovedområder; Ego Drive, Sociale Faktorer og Arbejdsstil.

Testen er udarbejdet af psykologer, tilpasset de danske arbejdsnormer og bruges via nettet til at afdække et personligtog arbejdsrelateret plan for en given medarbejder.

”MPA er meget overskuelig og forholdsvis nem at give tilbagemelding på. Den er ajourført og en rigtig god måde at finde og udvikle den rigtige medarbejder på. Derudover kan kunden udfylde, hvilke kriterier der er vigtige for deres profil, og hvordan disse matcher med kandidatens svar. Det er ikke en facitliste, men et dialogredskab,” siger Dorte Banck, seniorkonsulent hos TEMP-TEAM.

Hvorfor skal kunden vælge en MPA?

”Det er en effektiv test til at sikre sig, at kandidatens præferencer for arbejdsstil lever op til delt kandidatens eget udsagn og også matcher virksomhedens behov. Vi bruger MPA som ekstra dialogværktøj til at grave et spadestik dybere i forhold til præferencer for arbejdsstil,” siger Kirsten Klit Steffensen, afdelingsleder i TEMP-TEAM.

Der kan være mange forskellige årsager til, at man ønsker at udbygge rekrutteringsprocessen med en personlighedstest. TEMP-TEAM vil ved enhver rekrutteringsforespørgsel rådgive omkring testsystemet, som er en fast del af vores koncept og således indgår i vores rekrutteringspakke. Har du selv medarbejdere eller kandidater, som du gerne vil have testet, kan dette naturligvis også lade sig gøre.

Introduktion til MAS – Master Analyse Systems

MAS er en række erhvervspsykologiske test, der understøtter HR-funktionen på flere interessante områder.

Med MAS er udgangspunktet ikke kun at finde den bedste medarbejder men at finde og udvikle netop den medarbejder, der egner sig bedst til jobbet. Derfor lægges der med MAS stor vægt på analyse af såvel person som job, når en stilling skal besættes.

Vores mål er at give virksomheden de værktøjer, der gør det muligt at tiltrække, udvikle og ikke mindst fastholde de rette medarbejdere på den mest hensigtsmæssige måde. MAS opfylder disse kriterier.

MAS er softwarebaserede testsystemer, hvor den nyeste teknologi er taget i anvendelse. De udsendes og gennemføres via internettet.

MAS tilbyder derfor en omfattende række af værktøjer, hvormed virksomheden støttes i bestræbelserne på at udnytte medarbejdernes ressourcer optimalt.