; TEMP-TEAMs nyheder og artikler for kunder og kandidater ;

Nyheder og artikler fra TEMP-TEAM

I dag handler portrættet om Gigi Christiansen, der er seniorkonsulent.

Hvad er din funktion/dine arbejdsopgaver?
Jeg er seniorkonsulent, og jeg sidder med en bred vifte af opgaver. Jeg rekrutterer på flere niveauer – primært på mellemlederniveau og nedefter, og jeg rekrutterer inden for økonomi. Jeg har derudover også arbejdet med ordrebehandling, kundeservice, sekretærer og den slags.

Hvad er det bedste ved dit fag?
Det bedste er nok sparringen, man har med kunder og kandidater. Og så det med, at opgaverne spænder helt vildt bredt. Det betyder, at arbejdsdagene er meget forskellige. Man møder en masse forskellige mennesker, og jeg kommer ud og ser rigtig mange virksomheder og ser, hvordan de fungerer. Det, synes jeg, er spændende, lærerigt og inspirerende.

Hvad betyder faglighed/håndværk for dig?
Det betyder rigtigt meget for mig. Når jeg laver en rekruttering, skal jeg være sikker på, at den sidder lige i skabet – det er mennesker, vi har med at gøre. Jeg vil gerne have et langvarigt samarbejde med kunderne, og jeg vil gerne have, at kandidaterne har en god oplevelse.

Hvem er dit faglige forbillede?
Jeg har mange kolleger i det ganske land, der gør det godt inden for hver sit. Birgitte Sørensen, TEMP-TEAMs administrerende direktør, har selv arbejdet som konsulent for over 15 år siden. Jeg vil sige, at hun er et forbillede langt hen ad vejen, fordi hun altid har været enorm god til at opbygge relationer til virksomhederne. Og det er lige præcis det, hun kan, hvor jeg tænker, at det er ret utroligt med den måde, hun er kommet tæt på folk.

Har du nogle gode råd til nye i branchen?
Et godt råd er at lytte. Det gælder både, når man er ude hos kunden, og når man sidder med kandidaten. Og det er også at turde stille de farlige spørgsmål.

I den kommende tid vil der blive lagt portrætter ud af vores konsulenter. I dag kan du læse om Margit Kjær.

Hvad er din funktion/dine arbejdsopgaver?
Jeg er seniorkonsulent inden for Pharma & Life science samt Medico. Mine opgaver er overordnet rekrutteringer og vikariater. Derudover er der en masse salg og kundepleje.

Hvad er det bedste ved dit fag?
Det er kundekontakten. Det er det, jeg har det bedst med. Det, at komme ud og have den sparende og rådgivende funktion, og når man føler, man gør en forskel hos kunderne i forhold til en opgave, men også selve forløbet op til samarbejdet.

Hvad betyder faglighed/håndværk for dig?
Faglighed for mig er afgørende. Jeg bruger min faglighed hele tiden, fordi jeg selv er uddannet laborant, og det sælger jeg mig på. Jeg bruger det hver eneste gang, jeg skal tale med kunder og kandidater, fordi jeg kender de termer, som jeg skal bruge.

Hvem er dit faglige forbillede?
Dorte Banck og Vibe Puggaard, der begge arbejder i TEMP-TEAM i henholdsvis City og Herlev. De er ikke bange for at spørge ind til opgaven, og de er gode til at finde de åbninger, der er.

Har du nogle gode råd til nye i branchen?
I virkeligheden skal man bare tænke på, at alt, hvad man laver, kan føre til et salg. Og det er lige meget, hvem man taler med, om det er en kandidat, arbejdspladsen ovenpå eller kantinen. Man kan egentlig altid bruge det til et salg. Så tænk altid på, lige meget hvem man har fat i, så levér noget professionelt og en god service.

Læs de mange nyheder og artikler fra TEMP-TEAM her:

September 2017 

Svært at finde nye medarbejdere?

Flere undersøgelser viser, at mindre virksomheder oplever udfordringer, når det handler om at tiltrække og fastholde nye medarbejdere. Typisk mangler virksomheden viden inden for HR, rekruttering og kommunikation.

I december 2013 foretog forsker og lektor ved Syddansk Universitet Bo H. Eriksen en undersøgelse af små og mellemstore virksomheders udfordringer i forhold til rekruttering. Undersøgelsen viste blandt andet, at 40 % af de nyansatte i små og mellemstore danske virksomheder fratræder inden for det første år. Dette er spild af tid for virksomheden, og det nedsætter også fokus og produktivitet hos nøglemedarbejdere i forhold til rekrutteringsproces og oplæring af nye medarbejdere.

I en nyere undersøgelse fra juni 2017, foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, har 14.619 virksomheder svaret på, om de har haft udfordringer med at rekruttere medarbejdere inden for de sidste to måneder. Her svarede hver femte virksomhed, at de ikke kunne rekruttere den ønskede arbejdskraft. I alt løb det op i 15.400 manglende rekrutteringer i foråret 2017.

En anden undersøgelse foretaget af REG LAB og Akademikerne fra 2016 viser, at små og mellemstore virksomheder er mere udfordret i forhold til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft kontra store virksomheder. 17 % af virksomheder med 5-50 medarbejdere og 21 % af virksomheder med 51-100 medarbejdere angiver, at de i høj grad føler sig udfordret, når det kommer til rekruttering.

Generelt set mangler små og mellemstore virksomheder viden inden for, hvilke kompetencer de egentlig har brug for. Når de mindre virksomheder står med nogle mål og ønsker for deres virksomhed, så når de oftest ikke at få analyseret sig ind på, hvilke kompetencer de egentlig har brug for.

Typisk griber de til løsninger, de selv kender, eller de løsninger, der ligger lige for, og det er ofte ikke den rigtige løsning,” forklarer Louise Bruun Rosenbaum, konsulent hos Akademikernes Centralorganisation, som også leder Akademikerkampagnen.

Store økonomiske konsekvenser

Når der sker en fejlrekruttering, har det ofte store økonomiske konsekvenser for de mindre virksomheder. Bo H. Eriksen vurderer, at prisen for at ansætte en medarbejder, der fratræder inden for det første år, ligger mellem 200.000 og 300.000 kroner i omsætningstab, som virksomheden, medarbejderen og skattevæsenet må dele i fællesskab.

Konsekvenserne er ofte økonomiske. Alle virksomheder ved jo, at noget af det dyreste er at komme til at ansætte den forkerte medarbejder. Især fordi det kræver en hel masse ressourcer både i form af tid og personale at få den nye medarbejder til at falde til,” siger Louise Bruun Rosenbaum.

For at undgå fejlrekrutteringer og økonomiske konsekvenser anbefaler Louise Bruun Rosenbaum, at små og mellemstore virksomheder får professionel hjælp udefra.

Det, der især kan gavne de små og mellemstore virksomheder til ikke at opleve fejlrekrutteringer, er helt klart at få professionel hjælp til processen – og få noget hjælp til at få oversat de platforme, som virksomheden har til konkrete arbejdsopgaver, som de helt rigtige profiler meget nemmere kan byde ind på. Det er også vigtigt, at virksomheden tænker ud af boksen i forhold til, hvilke kandidater de byder ind til en samtale. Alt for ofte vælger virksomheden at satse på, hvad de tror, der er sikkert, men som ofte ikke er det. Derfor kan det være en god idé at få folk indover, som rent faktisk kan gøre noget ved problemet.

HR-opgaver skal tages alvorligt

En anden årsag til de mange fejlrekrutteringer kan være, at ledere i små og mellemstore virksomheder har ansvar for flere forskellige områder og derfor kan mangle viden på det område, den nye medarbejder skal varetage, herunder hvilke kvalifikationer stillingen kræver.

Det kan have den konsekvens, at lederen på grund af sin manglende tid kommer til at løse opgaven lidt med venstre hånd frem for at gå dybt ned i den og få lavet nogle gode samtaler og analyser af, hvad det egentlig er, virksomheden har brug for at få tilført. En anden konsekvens kan være, at lederen ofte vil ansætte personer med kvalifikationer, som han allerede har i virksomheden, fordi det er det, vedkommende er tryg ved. Det bliver lidt en form for “quick-fix” frem for det helt rette match,” siger Louise Bruun Rosenbaum.

Mange små og mellemstore virksomheder har ikke deres egen HR-afdeling, og det kan betyde, at rekruttering bliver underprioriteret, hvilket i sidste ende fører til mangel på medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor vil mange mindre virksomheder kunne drage fordel af, at professionalisere HR-arbejdet enten ved at opbygge HR-kompetencer internt eller ved at betale for ekstern konsulenthjælp, når de ansætter nye medarbejdere.

- Af Kristoffer Jonassen.

Kilder:

Rekrutteringspublikation 2017

- Kvalificeret arbejdskraft 2016 

Juni 2017

Arbejd en time – få to timers dagpenge

Det kan nu betale sig at tage småjobs og vikariater mellem faste job. Alle arbejdstimer udløser nemlig det dobbelte antal timer i dagpenge. Derfor kan korterevarende job eller vikariater være en god måde at forlænge sin dagpengeperiode på.

En arbejdstime udløser to dagpengetimer
Tiltaget er vedtaget i et forsøg på at gøre det mere attraktivt at søge småjobs; noget der kan være med til at holde beskæftigelsen oppe. Hvis man tidligere var arbejdsløs i tiden mellem to faste job, så er målet nu, at flere skal søge vikariater eller job af kortere varighed.

De nye dagpengeregler betyder også, at de fleste får meget mere fleksibilitet og tryghed, hvad angår deres dagpenge. Tidligere var der et minimumskrav om, hvor meget man skulle arbejde, før man kunne få forlænget sine dagpenge. Dette minimumskrav frafalder den 1. juli 2017.

Grundlæggende ændringer i dagpengereglerne:

 • I stedet for uger bliver der nu talt i timer
 • Alt arbejde i en time giver ret til to timers forlængelse
 • Fra den 1. juli bortfalder mindstekravet til antal arbejdstimer for at kunne forlænge dagpengeperioden
 • To års dagpenge med mulighed for forlængelse

I 2015 blev det vedtaget, at man i 2017 skulle gennemføre en ændring af dagpengereglerne, så de ville skabe mere fleksibilitet og tryghed for borgerne. De første ændringer trådte i kraft den 2. januar 2017, og resten af ændringerne den 1. juli.

Du kan læse mere om alle de nye regelændringer på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Ung mand med briller smiler

- Af Tjalfe Leonhard Kolsbjerg.

Maj 2017

TEMP-TEAM donerer 240 kg tøj til Røde Kors

 

I TEMP-TEAM er det lykkedes at indsamle 240 kg tøj, der skal doneres til nødhjælp.

- Af Kristoffer Jonassen

TEMP-TEAMs medarbejdere har været i deres garderober hele maj måned og fundet overflødigt tøj og beklædning frem. Sidste år donerede TEMP-TEAM 100 kg tøj til Røde Kors, men i år er det gået over al forventning, og antallet af kilo af tøj er mere end fordoblet.

- Det er rigtig meget tøj, som TEMP-TEAM har samlet sammen, og det falder på et meget tørt sted. Der er så meget efterspørgsel efter Røde Kors’ hjælp i øjeblikket, så vi vil gøre vores for, at de frivillige hurtigt får omsat tøjet til penge, så det kan komme ud og blive til nødhjælp, siger Tina Donnerborg, der er genbrugschef hos Røde Kors.

Hvad sker der med tøjet?
Ifølge Tina Donnerborg er behovet for hjælp større end nogensinde, og man vil i første omgang fokusere på flygtninge fra Syrien og ensomme mennesker i Danmark.

- Det, som tøjet bliver brugt til i første omgang, er besøgsvenner i Danmark – men også i Nepal og Irak, hvor der er brug for hjælp til flygtninge fra Syrien, forklarer Tina Donnerborg.

Der er altså masser af nødhjælp at hente i de 240 kg tøj fra medarbejderne hos TEMP-TEAM.

Tøj bliver til nødhjælp
Røde Kors sørger for, at det brugte tøj sælges og bruges til nødhjælp og socialt arbejde i Danmark og resten af verden. Røde Kors sorterer tøjet, hvorefter det bliver genbrugt. Det gode og brugbare tøj bliver enten givet væk eller solgt i deres genbrugsbutikker over hele landet.

Tøj, som ikke kan sælges i Røde Kors butikkerne, bliver solgt til udlandet enten som beklædning eller som råmateriale til tekstilfibre.

Smid Tøjet-kampagnen arrangeres af TV2 og Røde Kors og opfordrer hele Danmark til at gå i deres skabe og skuffer og aflevere tøj, sko eller tilbehør til Røde Kors, som man ikke længere selv bruger.

 

 

Februar 2017

Nyt fra TEMP-TEAMs Global Compact-gruppe:

Læs om Lonnie Hjorts livsbekræftende rejse til en skole i Tanzania.

 

December 2016

Nomadeliv – er at rejse at leve?

Jeg kan stadig mærke kulden efter morgenens cykeltur til kontoret i kinderne. Det er en klar, kold morgen, og solen skinner fra en skyfri himmel.
På dage som disse glemmer jeg næsten, at det kun er tre måneder siden, at jeg vendte hjem til Danmark efter to år i byen, der kan skrive indehaver af et styks rumnål og fødested for Amerikas, og sikkert også verdens, største kaffekæde på cv’et. Jeg taler selvfølgelig om Seattle, som i min verden måske bedst er kendt fra min yndlingsserie Greys Hvide Verden eller den romantiske filmklassiker Sleepless in Seattle.

Fabelmagerne i Hollywood
Film og serier har altid fyldt meget i mit liv. Mest i fritidsform, men en stor del af min personlighed og de drømme, jeg har gjort mig, er nok også blevet påvirket af fabelmagerne i Hollywood.
Min stedfar var den, der plantede frøet om at bo i USA, og var også den person, der gjorde det muligt for mig at opleve det amerikanske liv på egen krop, da han betalte for mit første udvekslingsophold i landet, da jeg var 16 år. Han havde selv været på udveksling i USA som teenager, og jeg var vokset op med historierne.
Efter et år på Haslev Efterskole i 10. klasse drog jeg til det sydlige Californien, hvor en sød udvekslingsfamilie havde udvalgt mig til at blive deres udvekslingsstudent.

Blandt ”drama nerds”
Første dag på Canyon High School var mildest talt et kulturchok, især efter et år på en efterskole med kun 100 elever. Denne skole havde omkring 2000 elever, og det virkede som om, de alle sammen kendte hinanden allerede.
Den første dag var hård. Det var den næste også. Men det var ikke en mulighed bare at give op, så der var jo ikke andet at gøre end at blive ved med at dukke op og blive ved med at prøve at finde min plads i det amerikanske High School-univers. Der gik da heller ikke alt for lang tid, før jeg fandt den plads.
Jeg elsker at synge, og dengang var jeg også meget interesseret i teater. Jeg havde været på dramalinjen på Haslev Efterskole, og det var også blandt ”the drama nerds”, at jeg fandt min plads på Canyon High.

Smittende rejsevirus
Der har været andre udvekslingsoplevelser siden, nogle gode og nogle dårlige. Det, de havde til fælles, var, at jeg lærte noget hver gang. Både om verdenen, men måske især også om mig selv.
Jeg lærte, at jeg var blevet smittet af rejsevirussen i høj grad; omkring hvert andet år ville jeg blive rastløs og have brug for et nyt eventyr. Jeg lærte, at jeg var stærkere og modigere, end jeg troede, og på trods af at være en introvert, for at bruge mit yndlingspersonlighedsudtryk, turde jeg godt at tage ud i verden igen og igen med alt, hvad det indebar.
Måske allermest vigtigt så lærte jeg, at det at tage ud i verden gjorde, at jeg satte meget større pris på, hvad Danmark har at byde på. Faktisk synes jeg af netop den grund, at det burde være obligatorisk for alle at prøve at bo i et andet land på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Jagt på erfaring
Da jeg blev udlært cand.comm. fra RUC i 2011, var jobmarkedet overmættet med kandidater inden for mit fag.
Det var nok den klassiske problemstilling for en nyuddannet uden erfaring. Alle de jobopslag, jeg så, ville have folk med erfaring, men hvordan skulle jeg få erfaring, hvis der ikke var nogen, der ville ansætte mig? Det spørgsmål stillede jeg mig selv mange gange, og når svaret udeblev hver gang, gjorde det mig blot mere og mere frustreret.

Det havde hele tiden været min plan at rejse til udlandet igen på et tidspunkt, men jeg havde udsat det, fordi jeg gerne ville have noget erfaring hjemmefra først. Da det ikke så ud til at ligge i kortene for mig på det tidspunkt, besluttede jeg dog at udvide min jobsøgning til at inkludere jobs i udlandet også.
Jeg blev ansat som Marketing Associate på Vistaprints europæiske hovedsæde i Barcelona og endte med at bo der i lidt over halvandet år. Jeg havde aldrig været i Spanien, før jeg var der til jobsamtale, og Barcelona viste sig ikke at være det rigtige sted for mig, ligesom online marketing viste sig ikke at være det rigtige fag for mig.

Tilbage på skolebænken
Jobbet i Barcelona gav mig ideen til mit næste skridt, som var at søge ind på en kandidatuddannelse i kommunikation i digitale medier på University of Washington i Seattle.
Min søster havde startet uddannelsen i 2012 og taget mig med til en time, da jeg besøgte hende. Jeg syntes, det lød som et spændende program, og jeg havde længe overvejet at flytte til USA igen.
Flere af mine venner havde foreslået at tage en kandidat til, men på det tidspunkt var jeg stadig temmelig skoletræt og afviste blankt den mulighed.
Da det begyndte at gå op for mig, at mit Barcelona-eventyr lakkede mod enden, overvejede jeg det igen, og denne gang virkede det ikke så usandsynligt.

Det var en stor beslutning især, fordi jeg selv skulle betale for opholdet og uddannelsen, hvilket som dansker var et nyt koncept.
Jeg var nødt til at spørge mig selv, om jeg virkelig var klar til at sætte mig på skolebænken igen, og hvis jeg gjorde, hvordan ville det så påvirke min karrierevej? Min uddannelse på RUC havde været meget bred, og jeg havde allerede både prøvet og affejet en karriere i e-mail-marketing. Det arbejde havde dog åbnet mine øjne for den digitale verden, hvorfor det digitale kommunikationsprogram på University of Washington virkede som en god måde at specialisere sig på.
Jeg besluttede at bruge uddannelsen som en mulighed for at fokusere mine professionelle interesser ved at vælge forskellige fag og derved prøvekøre forskellige brancher i et kontrolleret miljø.

Ekstra færdighed gav job
Der var to obligatoriske fag, som fokuserede på den digitale udvikling, som kommunikationsfaget er gået gennem med udbredelsen af de sociale medier og videoplatforme som YouTube samt deres kulminering i apps som Instagram og Snapchat.
Af valgfag ville jeg gerne prøve noget forskelligt, hvilket kom til at strække sig fra User Experience, hvor jeg blandt andet lærte om teorien bag at skabe en app eller hjemmeside, og hvordan man laver en wireframe, til Branding hvor jeg skabte en marketingplan for en lokal virksomhed.
På baggrund af min tidlige interesse for film og serier havde jeg dog besluttet på forhånd, at det også var på tide, at jeg brugte tid på at lære at filme og redigere video. Det blev til en del korte videoer samt en minidokumentar.
Redigeringskompetencen gav også mit cv det ekstra, der ledte til min tremåneders ansættelse hos TEMP-TEAM, hvor jeg har haft rig mulighed for at videreudvikle den kompetence – at have den ekstra færdighed var, hvad der skilte mit cv ud fra resten i bunken.

Er drømmejobbet derude?
Spørgsmålet om drømmejobbet er dukket op mange gange i mit liv, og jeg ved stadig ikke, hvad det er, men det har jeg det faktisk okay med.
Måske er det lige så godt at være passioneret omkring sit fag som at vide præcis, hvordan det ultimative job ser ud.
At være glad i sin arbejdssituation har som regel været mere påvirket af at have gode kollegaer og arbejdsopgaver, der gør hverdagen interessant, i hvert fald i mit tilfælde. Det virker til at være blevet en accepteret tilstand, at folk ikke bliver i det samme job i årtier længere, så hvorfor ikke have nogle eventyr undervejs?
Man ved aldrig, hvad der venter rundt om hjørnet, og det er faktisk ret spændende.

- Af Marie-Louise Hellensberg, Kommunikationsassistent i TEMP-TEAM.

 

 

Oktober 2016

Operation Dagsværk

 

Alle vinder, når vi støtter Operation Dagsværk

Når vi i fællesskab – arbejdere såvel som arbejdsgivere – støtter Operation Dagsværk, så vinder alle noget.

- Af Marie Amalie Præstegaard, 2.g på Rysensteen Gymnasium

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilket arbejde unge kan lave til Operation Dagsværk. Det kan være alt fra rengøring eller indsamling til at arbejde i en ’ægte’ virksomhed. Man kan mene, at så længe man får tjent pengene, kan typen af arbejde være ligegyldig. Der er jeg dog ikke helt enig.

Jeg synes, at det ideelle er at tage ud til virksomheder som fx TEMP-TEAM, som har overskud til at finde noget at lave til en dagsværker, der ikke bare er rengøring eller bilvask, men faktiske opgaver, som de selv sidder med i løbet af en arbejdsdag. På den måde får unge nemlig mulighed for at opleve dagligdagen på en arbejdsplads.

Der er mange, der har studiejob ved siden af deres skolegang, men et indblik i et ’normalt’ voksenjob kan være svært at finde. 

Klogere på fremtiden
At uddannelse er nøglen til succes på alle punkter, tror jeg ikke, at der er mange, der er uenige i. Nogle gange kan det bare være svært at finde ud af, hvad der er på den anden side… Skal jeg være konsulent eller biokemiker? Det er svært at svare på, for danske gymnasieelever kommer sjældent uden for klasselokalet, og pludselig skal man vælge en videregående uddannelse - men på hvilket grundlag?

Ofte tror jeg, at uddannelsesvalget bliver baseret på lidt tilfældige ting såsom, hvor meget på bølgelængde man var med sine forskellige lærere, eller hvad éns forældre arbejder med.

Men hvorfor ikke udnytte Operation Dagsværk til at lære lidt mere om livet på en arbejdsplads, så man kan se, om det er noget for én? På den måde kan man blive lidt klogere på fremtiden samtidig med, at man hjælper andre unge med at få muligheder i livet. 

Unge med fingeren på pulsen
Jeg tror også, at projektet gavner virksomhederne. For det første går jeg ud fra, at mange gerne vil støtte en god sag, men fra et mere egoistisk perspektiv tror jeg, at mange virksomheder også kan lære lidt af at få besøg af nogle unge og høre, hvad de tænker om diverse emner.

Man kan sige, at unge i høj grad har fingeren på pulsen, idet vi med sociale medier osv. virkelig er forankret i den teknologiske såvel som sociale udvikling i verden.

Derudover kan det være, at der er lidt glæde fra arbejdsgivernes side i at give de unge et par gode råd og passere viden og erfaring videre. Det er trods alt min generation, der snart skal på arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet.

Lige nu er 95 % af det arbejde, man kan finde på Jobbanken til Operation Dagsværk, opgaver som rengøring og havearbejde, men jeg håber virkelig, at de virksomheder, som har tid og overskud, vil melde sig på banen ligesom TEMP-TEAM og tilbyde de unge en dags erhvervsarbejde.

Når vi i fællesskab – arbejdere såvel som arbejdsgivere – støtter Operation Dagsværk, så vinder alle nemlig noget.

Arbejdsdag for velgørende formål
Operation Dagsværk er et projekt, der startede i Sverige og blev videreført til Danmark i 1984. Siden da har elever fra næsten alle landets gymnasier brugt en dag i november på at arbejde i stedet for at gå i skole og dermed sendt penge til velgørende formål rundt omkring i verden.

De gode formål er altid rettet mod unge, og på den måde er fordelen ved Operation Dagsværk klar: Unge får muligheder og uddannelse – fremtidsudsigter, de ellers ikke ville have. De gavnlige effekter af Operation Dagsværk rækker dog langt dybere end det.

I første omgang får vi danske unge viden om forholdene for unge andre steder i verden, og det er med til at give et større perspektiv på tilværelsen. Vi hører ofte, at vi er privilegerede, og mange er da også taknemlige for de muligheder, som vi får serveret på et sølvfad. Men når vi pludselig, uden vinkling fra medier eller reklamer for indsamling, står over for andre unge, hvis liv er så markant anderledes end vores, så rammer det virkelig. Kontrasten bliver umulig at se bort fra, og det er med til at engagere. Det engagerer både til at arbejde på Operation Dagsværk, men det opfordrer os også til ikke at tage muligheder for givet og til at virkeliggøre en indsats for at få det maksimale ud af den skolegang, vi får foræret.

 

Skaber velgørenhedsprojekter flere muligheder for danske unge?

- Af Astrid Hother le Fevre, 2.g på Rysensteen Gymnasium

Når vi unge tager en gymnasial uddannelse og senere videregående uddannelse, så gør vi os parate til at modtage og håndtere arbejdsmarkedets problemstillinger. Uddannelser giver os viden, metoder og dannelse, men de fortæller os aldrig, hvordan arbejdslivet virkelig forholder sig.

I forbindelse med Operation Dagsværk – et frivillighedsprojekt, der hjælper unge studerende med at samle penge ind til velgørenhedsformål – var jeg på besøg i virksomheden TEMP-TEAM, og min oplevelse var en øjenåbner.

En del af TEMP-teamet
Kl. 10.00 mødte jeg op – som beskrevet i programmet – sammen med en veninde i TEMP-TEAMs reception. Vi blev modtaget med smil af Mia fra Kommunikation, og vi blev hurtigt vist rundt på arbejdspladsen. De forskellige medarbejdere var søde til at beskrive deres funktion i virksomheden, og vi fik et indblik i, hvad de egentlig går og laver, og den enkeltes funktion i TEMP-TEAM.

Efter en god introduktion blev vi sendt ud med merchandise for at reklamere for deres arbejde. Flyers, reflekser og brochurer blev delt ud til højre og venstre, og folk tog godt imod dem. Der blev stillet mange spørgsmål om virksomhedens funktion, og hvordan man kunne komme i kontakt med TEMP-TEAM, og det krævede, at vi var velinformerede og havde sat os ind i virksomheden – som vi heldigvis var blevet ved introduktionen.

Da klokken slog frokost, kom vi tilbage til TEMP-TEAMs kontor og spiste frokost med medarbejderne. Der blev snakket, grinet og spurgt, og jeg følte mig lidt som en del af teamet.

Hele oplevelsen med at få lov til at opleve en ”ægte” arbejdsplads og sætte mig ind i deres praktik var en fornøjelse og ikke noget, jeg havde oplevet før.

Vi blev senere sat til at skrive en artikel, og der begyndte mine tanker at rotere omkring, hvor min begejstring for dagen var kommet fra. Hvorfor var det så fedt?

Danske folkeviser vs. praktisk erfaring
I skolen lærer jeg om danske folkeviser, differentialregning og hydrogenbindinger. Jeg kan fortælle dig, hvad der kendetegner en kronik samt fordele og ulemper ved aristokrati, men hvordan jeg bruger min teoretiske viden i praksis, kollegasamarbejde og vigtigheden i min umage, har jeg dårligt nok hørt om.

Vi som elever kan testes i teori gang efter gang, men den virkelige test gælder først, når vi rammer arbejdsmarkedet.

Det er min opfattelse, at praktik og muligheden for at opleve og være en del af en virksomhed er stærkt undervurderet. Jeg ved, at jeg senere i mit uddannelsesforløb kommer til at være i praktik, men muligheden allerede i gymnasieperioden er lige så vigtig, og der hjælper organisationen Operation Dagsværk.

Operation Dagsværk giver virksomheder og private mennesker mulighed for at hyre unge gymnasieelever til at arbejde for dem på en bestemt dag om året, også kaldet OD-dag. Pengene, som virksomheder og private mennesker betaler – oftest mellem 350-400 kr. for tre til fem timers arbejde – går direkte til projektet, som Operation Dagsværk støtter.

Operation Dagsværk vælger hvert år et specifikt, velgørende formål – ofte så det fremmer uddannelse og muligheder for unge. Gymnasieelever rundt omkring i hele Danmark får fri fra skole for at deltage og sammen samle ind.

Operation Dagsværk var oprindeligt et svensk koncept, som blev startet af svenske gymnasieelever. Danskerne adopterede den gode ide i 1984, og har samlet penge ind siden 1985. Organisation er vokset fra at være elevstyret til den selvstændige organisation, som den er i dag.

Efter min mening burde flere virksomheder benytte lejligheden til at give gymnasieelever arbejde, da det er en perfekt mulighed for at bidrage til de unges fornemmelse af, hvordan en arbejdsplads fungerer, og hvordan man bruger teoretisk viden i praksis – og på samme tid støtte en god sag.

Hvad er Operation Dagsværk?

Operation Dagsværk (OD) er et projekt, der grundlæggende går ud på, at unge gymnasieelever rundt omkring i landet giver en dag af deres uddannelse for at bidrage til andre unges uddannelse.

- Af Julie Badsted, 2.g på Engedal gymnasium

Gymnasieeleverne bidrager ved at finde et job til OD-dagen, og så donere de penge, de tjener. Operation Dagsværk sørger derefter for, at pengene både går til de rigtige og bliver brugt rigtigt.

I år går pengene til unge guatemalanere, fordi en stigende strøm af unge mayaer fra Guatemala hvert år forsøger at nå til USA som illegale indvandrere. De gør det, fordi de har en drøm om, at de finder lykken, men ofte ender de i menneskehandlens vold. Kun halvdelen af de 150 unge, der hver dag tager af sted, klarer det.

Livsfarlig rejse
Problemet i Guatemala er, at der er ringe uddannelses- og arbejdsmuligheder for unge, og der er stor ulighed, fattigdom og diskrimination. Der er rygter og fejlinformation om USA’s migrationspolitik, og det er med til at lokke de unge ud på en farlig rejse, som menneskesmuglere tjener masser af penge på.

120.000 unge mayaer rejser årligt af sted mod USA, og omkring halvdelen bliver arresteret og sendt hjem eller overlever slet ikke turen. 

Drømme i Guatemala
Operation Dagsværk vil bruge pengene, der blev indsamlet den 2. november, til at finde arbejdsgivere, skabe uddannelsesinstitutioner og få Guatemalas kommuner og regering til at forbedre sin politik over for de unge.

De unge vil få uddannelsestilbud og støtte til at komme i arbejde eller til at starte egen virksomhed, så de kan realisere deres drømme i Guatemala i stedet for i USA.

De unge og deres familier vil gennem engagerede kampagner få troværdig og reel viden om den farlige rejse, menneskehandlens motiver og risikoen for hjemsendelse.

 

TEMP-TEAM på Årets Refleksdag

 

September 2016

Coaching på og uden for arbejdet

Coaching er i rivende udvikling og på alles læber. Det bruges i mange forskellige sammenhænge og kan være katalysatoren for at reflektere over sit eget liv både personligt og fagligt.
Vi vil i denne artikel præsentere vores certificerede ID life coach Lene Dalby Wille, som fortæller om sin vej til coaching, og hvordan hun kombinerer sin viden og erfaring inden for coaching i sit job ved TEMP-TEAM.

Fokus på stress
Lene Dalby Wille, der er ansat i TEMP-TEAM Herning, blev for nylig certificeret coach efter et to-årigt coachingforløb. Hun er en del af et coaching-team i TEMP-TEAM, hvor der er fokus generelt på coaching og særligt stresscoaching. 

Stress er i mange tilfælde arbejdsrelateret, og med sin life coach-uddannelse er Lene også i stand til at afhjælpe den tilstand.
Endvidere har uddannelsen givet hende værktøjer, som gør, at hun også har mulighed for at hjælpe med at belyse evt. udfordringer i privatlivet eller stress, der er opstået derfra.

Stress er efterhånden blevet reglen mere end undtagelsen på de danske arbejdspladser. Det er desværre ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt stress er til stede, men i højere grad i hvilket omfang. Man forsøger derfor at hjælpe med at finde det essentielle, man som menneske er bevidst om, og hvordan man bedst håndterer og forebygger stress i hverdagen,”fortæller Lene og forklarer yderligere:

Life coaching er en betegnelse for coaching, der ikke kun handler om arbejdslivet, men som går et skridt dybere og inddrager hele livet. Life coaching hjælper med at finde svar og dermed til at opdage nye muligheder. Samtidig udvikles de glemte ressourcer både i det professionelle og private liv”.

Egen praksis ved siden af
Lene har, ved siden af sit job i TEMP-TEAM, også sin egen praksis. Denne praksis har hun haft i flere år, hvor hun blandt andet tilbyder mentoring og coaching. Lenes praksis består af privatpersoner i modsætning til i TEMP-TEAM, hvor det er ledere og medarbejdere fra vores kundedatabase, der får hjælp til de udfordringer, de står over for i deres arbejdsliv.
Ud over individuel coaching bliver kunderne også tilbudt gruppesessioner samt ”godmorgen-møder”, hvor der gives et kort oplæg om forebyggelse af fx stress til en gruppe med seks-otte personer fra forskellige virksomheder.

Uanset hvilken form for coaching, der tilbydes, er min vigtigste rolle at være accepterende og lyttende i samtalen,” siger Lene.

Hun bruger dagligt sin coachende tilgang i interviews af kandidater eller i samtaler med vikarer, som måtte have udfordringer.

Kombinationen af egen praksis og arbejdet i TEMP-TEAM giver, ifølge Lene, en unik mulighed for at få nye perspektiver til sit arbejde, videreudvikle sig, sparre med andre coachingkolleger og blive mere erfaren inden for coachingfaget.
Samtidig ser Lene det også som en fordel, at hun via jobbet i TEMP-TEAM har kolleger og derved opnår det sociale aspekt.

Ekstra potentialer
Coachingfilosofien tager generelt udgangspunkt i, at mennesker har ekstra potentialer, de normalt ikke får lejlighed til at bruge i arbejdslivet. Hvis man kan lære at gøre brug af disse ekstra ressourcer, kan arbejdet blive mere udviklende og tilfredsstillende.

Lene har valgt at arbejde med coaching for uanset, hvilke udfordringer man står over for, så handler det først og fremmest om at finde de ressourcefyldte og livsbekræftende sider af vores identitet.

- Af Personale- og kundekonsulenter Camilla Pedersen og Lene Dalby Wille.

 

 

Shit-storms på sociale medier

En shit-storm er betegnelsen for, når kritiske følger- eller brugerkommentarer spreder sig lynhurtigt på sociale medier – typisk forstærket af massiv presseomtale.

Telenor, Danske Bank, Palads, Tivoli, McDonald’s – og Margrethe Vestager efter hendes famøse formulering om arbejdsløshedens konsekvenser, der gjorde, at mange dagpengemodtagere ville miste dagpengeretten: ”Sådan er det jo”.
   Alle har de fået en ordentlig rystetur på de sociale medier, der ellers kunne have været deres nye satsning inden for markedsføring
”.
Sådan skrev Journalisten.dk i 2013, og siden er den ene shit-storm efter den anden blæst ind over land og har hevet jubilæumsvaser, brands og images med til havs.

Afblæs en shit-storm
Flere eksperter siger samstemmende til Journalisten, at medierne i ren Facebook-begejstring hopper i med begge ben og glemmer den almindelige kildekritiske tilgang til materialet. Primært fordi de ikke forstår teknikken, der ligger bag.

Men hvad gør man så, når man er røget ud i en shit-storm? Flere eksperter har i Journalistens artikel givet deres bud:

Nogle gange kan man intet gøre, når først kritiske brugere er blevet gearet op af medierne. Det vigtigste, hvis Facebook-stormen rammer, er at have bemanding og ressourcer på plads. En anden ting, man skal kunne, er at være klar til at svare på det, kunderne spørger om. Den der envejskommunikation, hvor man selv bestemmer, hvad man vil fortælle om, findes ikke længere”.

Seks gode råd
TEMP-TEAM giver dig her en liste med seks gode råd fra seniorkonsulent Nicolai Gaardboe Johnsen fra MSL Group:

   1.   Be ready to react fast and if possible arrange crisis communication workshops and prepare crisis manuals with instructions for your social media team.

   2.   Train and educate your employees, so they know the company’s attitudes and reactions towards a crisis.

   3.   If your company is a part of a global enterprise, then it is possible that you already have been provided with global rules that can guide you through a crisis, but you should still make sure to consider the local culture.

   4.   Remember to keep your stakeholders, customers and employees informed during the crisis.

   5.   Every business need allies during a crisis, which can reduce the bad mood in the community, so make sure to have some influencers by your side when the crisis blushes up.

   6.   Make sure to be authentic and personal when handling the crisis and let people know that you really take it seriously.

(http://komfo.com/resource/is-your-company-prepared-to-handle-a-crisis-on-social-media-2/)

- Af Mia Hjortsberg, PA og Kommunikationsansvarlig i TEMP-TEAM.

Læs mere om shit-storms her:

http://journalisten.dk/shitstorm

 

 

Virksomheder skal bruge sociale medier

Digitalisering og ekspansion i nettets muligheder, et ændret medieforbrug og ikke mindst mobiliseringen af kommunikationsmetoder gør, at virksomheder ikke kan ignorere sociale medier.
   Forbrugerne får mere magt og indflydelse, og især de unges adfærd på sociale medier skal tages meget alvorligt og indberegnes i en virksomheds forretningsstrategi.

Klar strategi
Det kræver en klar strategi, hvis man vil skabe forretningsværdi via sociale medier. Blandt andet skriver det globale konsulentfirma McKinsey&Company følgende om nutidens forbrugere:

De er overbebyrdede, forventer, du reagerer, hjælper hinanden, er på 24/7, interagerer efter køb og er passionerede”.

En klar strategi kan i den grad betale sig:

Man skal være aktiv på sociale medier, fordi forbrugerne er der, brands er sociale, der er en konkurrencemæssig fordel, man kan lære direkte fra kunderne, det er en billig kanal – og så er den i kraftig vækst,” fortæller Stine Sørensen, cand.comm. og ekspert i digital strategi, sociale medier og digital analyse.

Den moderne forbruger er på Facebook
Det er dog vigtigt, at man målretter sin strategi og vælger sit medie alt efter, hvem man vil i kontakt med, hvilket mål man har, hvilken forretningstype man er, ressourcerne på det givne medie, og hvad éns budskab er.

Sociale medie profiler i Danmark

(http://atcore.dk/blog/danskerne-pa-sociale-medier/)

Oversigten er lavet i 2013, men det gælder stadig, at Facebook uden nævneværdig konkurrence er det største sociale medie i Danmark og også dækker alle aldersgrupper fra 13 år og op. Så vil man bredest ud, så er det Facebook, man skal benytte sig af.

Man skal dog undgå de klassiske fejl:

At tro at Facebook er budskabet, at oprettelse er tilstedeværelse, at dine følgere ser dine posts på Facebook eller i det hele taget din side mere end én gang, prøve at kommunikere til alle eller tro, at det kun handler om trafik,” uddyber Stine Sørensen.

Social indflydelse
Det er ikke længere nok at rekruttere nye medarbejdere via de traditionelle jobportaler. Den nærmest eksplosive digitalisering kræver, at man er kreativ og innovativ i sin søgen på de rette medarbejdere. Hvis man fx vil have fat i de unge, må man også være der, hvor de unge er til stede – og det er på sociale medier, hvor man kan yde social indflydelse.

Social influence occurs when one’s emotions, opinions, or behaviors are affected by others”. Således definerede Harvard-psykologen Herbert Kelman i 1958 social indflydelse. Og hans ord er lige så gældende i dag, som de var dengang.

TEMP-TEAMs brug af sociale medier
I TEMP-TEAM har vi længe været på LinkedIn og Facebook, og sidste sommer inkluderede vi også Trustpilot, Instagram og Snapchat i vores sociale medie strategi.

Trustpilot er et socialt medie, som vi har investeret tid i, og det har givet som resultat, at TEMP-TEAM nu ligger med den højeste trust-score blandt alle vikar- og rekrutteringsbureauer i Danmark.

Vi har forskellige målgrupper på vores sociale medie-profiler; LinkedIn er personbåret og især målrettet vores kunder, så her kommer vi med gratis viden i form af artikler og information, mens Facebook er lidt bredere og har mange vikarer og kandidater som følgere, hvilket betyder, at vi lægger rigtig mange jobopslag og relevante links for målgruppens interesser og udfordringer op. Instagram er båret af billeder og er primært rettet mod kandidater. Det samme gælder for Snapchat, men her er målgruppen især den yngre kategori.

Vi poster jobopslag i henhold til mediets målgruppe. Det betyder fx, at de brede jobopslag kommer på LinkedIn og Facebook, mens dem, der er direkte henvendt til unge mennesker kan komme på Instagram eller Snapchat. Derudover laver vi mange konkurrencer på Snapchat, Instagram og Facebook, fordi det er noget, som kan få følgerne og ikke mindst målgruppen til at interagere.

Gældende for alle TEMP-TEAMs profiler på sociale medier er, at der skal være mennesker bag ordene og skærmen, der skal være relevans i opslag, og målgruppen skal føle, at deres interesser bliver imødekommet.

GLÆD DIG!
På tirsdag giver vi dig seks gode råd til krisehåndtering af en shit-storm på sociale medier.

Mia Hjortsberg

- Af Mia Hjortsberg, PA og Kommunikationsansvarlig i TEMP-TEAM.

Læs mere:

Skab mening på sociale medier:
http://www.mckinsey.com/features/social_media

7 sociale medier, der kan eksplodere inden udgangen af 2015:
http://www.marketcommunity.dk/Content/articles/MARKET-78---Social-Marketing/7-Social-Media-platforms-that-could-explode-before-2016

Urban House Copenhagen rekrutterede i efteråret 2014 via sociale medier:
http://www.danskhr.dk/pages/webside.asp?articleGuid=243092&menuGuid=42930&subMenuGuid=52167

Undersøgelser viser, at virksomheder, der benytter sig af sociale medier, både sparer penge og forkorter rekrutteringsprocessen:
http://www.hr-forum.dk/bestsellere/rekruttering-via-de-sociale-medier.html#sthash.Djr66MWq.dpuf

 

 

Et væld af generationer

Som rekrutteringskonsulent møder man forskellige mennesker fra flere generationer hver dag. Og hver generation er unik, hvad angår egenskaber, styrker og særheder.

For at huske de enkelte generationers forskelligheder har jeg lavet en kort beskrivelse, så jeg har et overblik over, hvad der kendetegner/adskiller mennesker fra 1950’erne og frem til i dag.

Baby Boomers – Født 1945-1960
Denne generation er opvokset med, at alt kan lade sig gøre. De blev også omtalt som 68’erne – efterkrigsgenerationen, der ikke skulle mangle noget. Flere af dem blev faktisk ret forkælede af deres forældre.

De kan være selvbevidste og krævende, og mens de studerede, krævede de reformer og ændringer. De opfordrede til, at man skulle lægge alt ”det stive og formelle” på hylden, og at alle skulle være dus. Åbenhed og frihed betyder meget, og mange i denne generation flytter i kollektiv og søger fællesskabet i andre måder at bo på og andre måder at have familie på. Man blev gift og skilt og blev gift igen.

De fik børn på forskellige tidspunkter i livet og er i dag forældre til børn i generation X, Y og Z. Børnene blev medbragt til næsten alt, for man lod sig ikke begrænse af at have børn.

Denne generation elsker at rejse og opleve, er åbne over for forandringer og er fyldt med livsglæde.

Generation X – Født 1967-1977
Generation X tror på kernefamilien og ægteskabet og arbejder gerne hårdt for at opnå økonomisk tryghed. De er vilde med at rejse, opleve verden og at skabe sig en karriere.

Denne generation trives med autoritet. De får børn, som de inddrager og lytter meget til. Der går lidt prestige i at få både tre og fire børn, som får lange og ”unikke” navne. Det er sejt at få tvillinger. Der er fokus på leg og udvikling – knapt så meget på opdragelse.

Folk fra denne generation er blevet tidligt voksne, fordi deres forældre forblev ”teenagere” gennem lang tid. X’erne tror på hårdt arbejde – livet er ikke en dans på roser. De vil meget gerne have en sikker karriere og har stor respekt for mennesker med titler som læger, advokater og revisorer. Mange af dem opnår virkeligt attraktive jobs og tjener godt. Mange af X’erne er dog lidt frustrerede og venter på, at nogle af Baby-Boomerne går på pension, så de selv kan komme til.

X’erne får indført flextid og work/life balance. De elsker succes, der kan måles. De elsker at vinde og går meget op i gode karakterer i skolen. Det er vigtigt for dem at blive anerkendt, og at arbejdet byder på udfordringer.

X’erne kan lide luksus og design. De er familiemennesker og trives med at tale om deres grill, hjemmelavede middage, vine, køkkenet, rejserne, mode og livsstil. De kan virke en smule småborgerlige og kan en gang imellem dømme dem, som lever deres liv på en anden måde.

Generation Y – Født 1975-1990
Curling-generationen er blot et af de mange kælenavne for denne generation. Y’erne er en krævende generation, som gør alt for at sætte deres helt eget aftryk. De elsker drama og selviscenesættelse, de blogger, tager selfies, er på Facebook og deler næsten alt med andre.

Y’erne er drevet af lyst og passion, og de er krævende på jobbet. De ønsker personlige projekter og skal se, at alt giver mening. De er åbne, forandringsparate, levende, nysgerrige og kræver ændringer.

De er i princippet født med et tastatur i hænderne. Y’erne zapper gennem livet – og også gennem forskellige jobs. De stiller krav til omgivelserne og ønsker at få indflydelse på alt.

Denne generation elsker personlig udvikling og tror på, at de selv kan skabe deres fremtid. De jagter det perfekte liv med den rigtige partner, frihed og fritid og et velbetalt job.

De er opdraget med at ”like” og skrive updates om, hvad de laver her og nu. Y’erne er den første generation, som mener, at man er sin egen lykkes smed. Siden de blev født, har de fået at vide, at verden bare venter på dem og deres talent. Mange af dem har sikkert mærket krisen fra 2008 til 2012 og har haft svært ved at få foden ind på arbejdsmarkedet.

Generation Z – Født 1990-2005
Generation Z vil gerne være kendte personligheder, der kommer i ugebladene – men de vil også gerne kunne noget. De repræsenterer den selvsikre generation, der ved, at de er noget værd – både som fremtidige kunder og som medarbejdere.

Venner og socialt liv er utroligt vigtigt for dem. De er meget fascinerede af, hvordan generationerne før dem kunne leve uden adgang til digitale medier. Mange Z’ere føler sig som verdensborgere og er yderst sociale og engagerede i samfundet.

De gider ikke ”lalle” rundt, men gør en stor indsats for at finde en uddannelse, der kan bruges uanset, hvor de befinder sig.

De er oplyste og kritiske med adgang til hele verden via deres netværk. De blander sig og blogger, deler deres holdninger og forsøger at påvirke andre. De kræver noget af livet.

Det bliver spændende at opleve denne generation komme på arbejdsmarkedet og se, hvad de kan tilbyde en verden i forandring.

Gitte Sørensen 

- Af Gitte Sørensen, afdelingsleder i TEMP-TEAM Aarhus

 

Elev i TEMP-TEAM

Jeg husker tydeligt de to indledende jobsamtaler vedrørende elevpladsen hos TEMP-TEAM i Odense. Jeg var nervøs, men havde forberedt mig så godt jeg kunne. Jeg havde aldrig før været til en rigtig jobsamtale, og da slet ikke med to personer på den anden side af bordet.

Tiden efter jobsamtalen føltes meget lang. Da jeg endelig fik det afgørende opkald, hvor Sara fortalte, at jeg havde fået elevpladsen, var jeg så glad og begejstret, at jeg helt glemte at spørge om, hvornår jeg skulle starte.

Starten
Den 17. november 2014 blev datoen, hvor jeg startede hos TEMP-TEAM. Jeg var meget spændt og igen lidt nervøs. Jeg skulle starte på mit første fuldtidsjob! Alle var så søde og venlige og tog godt imod mig. Derfra er det kun gået fremad.

Sara er min oplæringsansvarlige og introducerede mig til de opgaver, jeg skulle varetage. I starten havde jeg mange administrative opgaver, men skulle også lære at have kontakt med mennesker.

Udvikling
Efter tre måneder hos TEMP-TEAM skulle jeg til min første opfølgningssamtale med Sara og afdelingslederen Anne. Der blev sat ord på, hvad jeg var god til, og hvad jeg skulle arbejde med. Det var igen noget, jeg aldrig før havde oplevet i så direkte forstand, men det var dog en god oplevelse. De næste opfølgningssamtaler forløb på samme måde – med både ros og udviklingspunkter.

Da vi nærmede os den 1. december, kunne jeg ikke længere undgå at tage telefonen. Det var meget grænseoverskridende for mig, og jeg turde næsten ikke tage røret. Efter lidt tid, da jeg havde lært TEMP-TEAM og afdelingen bedre at kende, blev det en del af hverdagen. Og i dag kan jeg faktisk godt lide det. Gennem telefonen begyndte jeg at få kontakt med både kunder og kandidater og kunne på den måde også begynde at løse flere udfordrende opgaver.

Jeg begyndte hurtigt at kende kandidaterne og kunderne. Jeg har været med til Odense-afdelingens årlige bowlingarrangement, hvor der er mulighed for at møde vikarerne i lidt andre rammer og lejlighed for at lære dem endnu bedre at kende. Og jo bedre vi kender vikarerne, jo lettere er det at matche dem med det rigtige vikariat.

Jeg har også været så heldig at have været med til et kundearrangement, hvor der var tid til et godt grin sammen med TEMP-TEAMs kunder til Andreas Bo-show. Det var rart at få sat ansigt på ’stemmen i telefonen’, og ved næste telefonopkald følte jeg, at jeg allerede kendte kunderne meget bedre.

Med tiden begyndte jeg at få mine egne opgaver; herunder interview af kandidater, booking af vikarer, ordreopfølgning, udsendelse af markedsføringsmateriale og kasseopgørelse m.m. Derudover har jeg også fået ansvaret for vikarbemandingen hos en af TEMP-TEAM Odenses store kunder. Det kan til tider være hektisk, men det er en opgave, jeg har været meget glad for. Jeg har været imponeret over den tillid, mine kolleger har vist mig.

Alt dette har været med til at udvikle mig som person. Jeg er blevet mere moden, og jeg har lært at tage ansvar for mine egne opgaver.

I løbet af min elevtid påpeger mine kolleger, at jeg er blevet mere udadvendt, ansvarsbevidst og serviceminded, hvilket jeg godt kan nikke genkendende til. De fortæller, at jeg er vellidt blandt kunder, kolleger og kandidater.

Jeg føler mig heldig over at have arbejdet sammen med sådan nogle dygtige og søde kolleger. Vi kender efterhånden hinanden rigtig godt, og det har været med til at styrke vores samarbejde.

Nyt kapitel
Den 29. august begynder et nyt kapitel i min elevtid.

Jeg begynder i TEMP-TEAMs økonomiafdeling i København, hvor jeg skal være i 2 ½ måned. Jeg flytter fra de trygge rammer i Odense og over til en veninde på Amager. Jeg glæder mig, og jeg er spændt på de nye arbejdsopgaver.

Camilla B. Kølbæk

- Af Camilla B. Kølbæk, Personaleassistent i TEMP-TEAM.

 

August 2016

Det gensidige samarbejde

Vi ønsker at inspirere vores samarbejdspartnere til at tage studerende ind i organisationen og få dem til at udfordre organisationen og forretningsgangene.
   I TEMP-TEAM har vi selv gjort taget to studerende ind, og vi oplever allerede inspirerende input til merværdi for os som medarbejdere og som organisation med deres bidrag af nye perspektiver.
   I følgende artikel vil vi skitsere, hvordan vi er en lærende arbejdsplads og samarbejdspartner med studerende fra Kolding Business School.

Praktisk erfaring på cv’et
Til Business Brunch på Kolding Business School mødte konsulenterne Hanne-Grethe Daugaard og Helene Kristiansen fra TEMP-TEAM Didde og Christina for første gang. Det skulle vise sig at blive et gensidigt og givende samarbejde for alle parter.
   Didde og Christina læser begge forretningsforståelse og ville gerne samarbejde med erhvervslivet af flere årsager. Til dels for at afprøve og implementere teoretiske begreber i praksis og samtidig få praktisk erfaring til cv’et. Derudover har de begge en stor interesse for at undersøge problemstillinger og udfordringer i erhvervslivet med deres viden inden for forretningsforståelse.

Interesse for de studerende
Business Brunch i Kolding danner rammen om kontakt mellem studerende og erhvervslivet. Hverken Didde eller Christina havde overvejet at samarbejde med TEMP-TEAM før denne dag, hvor de kom i dialog med os.
   Til forskel fra andre virksomheder, som Didde og Christina havde været i dialog med, så var vi i TEMP-TEAM interesseret i det gensidige samarbejde, hvor udbyttet var vigtigt for alle parter. Samtidig var Hanne-Grethe og Helene fra TEMP-TEAM engagerede i, hvad Didde og Christina havde af interesser i forbindelse med et samarbejde.

Efter business brunch mødtes Didde og Christina med Hanne-Grethe og Helene til en yderligere dialog om et kommende samarbejde. Christina var blevet tilbudt et projektsamarbejde med en anden virksomhed, men følte ikke, de havde interesse for hende:

[…] det var anderledes med TEMP-TEAM. De havde fokus på, hvad vi kunne få ud af det, hvad vi kunne bidrage med, og at skolen samt læring var vigtigst”.

Både Christina og Didde nævner, at en af hovedårsagerne til, at de valgte at skrive projekt med TEMP-TEAM, var fokus på det gensidige samarbejde, ærlighed og mulighed for læring.

Integreret del af afdelingen
I dag er Didde og Christina en del af det daglige arbejde fire timer om ugen i Kolding-afdelingen, hvor de hjælper til med opgaver, der er relevante for deres uddannelse såsom kandidatsamtaler og administrative opgaver. Resten af tiden bruger de på deres to forskellige projekter, som vedrører TEMP-TEAM-organisationen og forretningsgangene. I dagligdagen gør de brug af hinanden som sparringspartnere, ligesom de gør brug af sparring med øvrige medarbejdere i TEMP-TEAM.

Didde og Christina kan allerede nu se, at de kan være med til at åbne op for nye perspektiver, og de sætter pris på, at alle i organisationen har været meget åbne og ærlige.

Jeg ser det som et længerevarende samarbejde, hvor vi har mulighed for at skrive alle vores projekter. Der er flere problematikker at tage fat i, og det er unikt, at vi får lov til at få indsigt i virksomheden og komme med vores teoretiske input og den nyeste viden samt teori til problemstillinger i praksis,” siger Christina.

Den største udfordring, som de møder i deres hverdag, er, at der er travlhed, og de derfor skal være i god tid med at planlægge møder og interviews med medarbejdere i TEMP-TEAM. Dette giver dem samtidig en god læring i forhold til erhvervslivet, hvor vi alle kan genkende travlhed i hverdagen.

Camilla Pedersen

Af Camilla Pedersen, Kunde- og personalekonsulent.

 

YOLO til din ansøgning?

Vi har tidligere skrevet om den stigende brug af buzzwords som robusthed, udadvendt og detaljeorienteret.
   Fælles for både jobansøgninger og cv er brugen af det klassiske og enkle sprog. Sproget skal gerne være flydende og fængende, så modtageren af ansøgningen bliver interesseret i at lære kandidaten at kende.

Sprogets udvikling
Det danske sprog er i en konstant udvikling. Hvert år offentliggør Dansk Sprognævn nye ord, som er blevet en del af det daglige sprog. I 2015 fik vi blandt andet tilført ord som ”clickbait”, ”farkrop” og ”lovestorm”. Ord, som stille og roligt bliver arbejdet ind i vores bevidsthed og sprog.

Den sproglige udvikling lader dog ikke til at have ramt den måde, som kandidaterne skriver ansøgninger og laver deres cv på – De samme fraser er gennemgående, og cv’et har det genkendelige design. Engang imellem er der et par stykker, som stikker ud ved en smart overskrift eller et anderledes layout, men hvor er balancen? Skal vi sige ”YOLO” til ansøgningen og kaste os ud i et virvar af nye danske ord og vendinger?

Hvorfor skal vi ansætte dig?
Den kommunikative balancegang mellem fængende og faktuel er svær at mestre. Det hele fører dog tilbage til det vigtigste ved en ansøgning: ”Hvorfor skal vi ansætte dig?” Formår du at påvise og skrive dette i et interessant og faktuelt sprog, så er du godt på vej.
   Du behøves ikke bruge de samme fraser, men tilføj gerne dine egne. Vi behøver dog ikke at høre om din farkrop eller den lovestorm, som du har startet, men vi vil gerne læse om de egenskaber, som gør, at vi netop skal vælge dig – og er ansøgningen så tilmed spændende at læse, gør det kun vores arbejde sjovere.

Guide til ansøgningen
En kort guide til at skrive en fængende ansøgning er:

-      Skriv din ansøgning

-      Sæt dig ned og læs den igennem

-      Læs den igennem igen og tænk på, at modtageren har læst minimum 20 lignende ansøgninger før din. Hvordan skiller den sig ud? Hvad kan du sige, som alle de andre ikke gør?

Har du gjort dig disse overvejelser, er du allerede foran på point. Måske er det ikke dig, vi indkalder pga. andre kompetencer, men du har helt sikkert gjort et godt indtryk.
Og hvem ved, hvad det kan føre til?

Morten Skårup Sponholtz

- Af Morten Skårup Sponholtz, Kunde- og personalekonsulent i TEMP-TEAM Odense.


Husk respekten, ledere!

En god rekrutteringsproces er ikke en selvfølge i dag.

Hvor mange kender ikke til eller har prøvet på egen krop at være i en rekrutteringsproces, hvor forløbet fejler undervejs, og ansættelsen går i hårdknude og ender som en dårlig oplevelse – grundet manglende respekt for hinanden, tiden eller processen?

Desværre er det en oplevelse, der sker alt for ofte i vores fag.

Gensidig interesse
Vi går tider i møde, hvor der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for flere felter, og alene af den grund er det en god idé at tænke over, at der skal være gensidig interesse for at ansætte og blive ansat, og at det kræver forarbejde fra begge sider af bordet.
   Heldigvis er mange virksomheder dygtige og professionelle, ligesom kandidaterne fremstår forberedte til en udvælgelsessamtale. Men desværre sker det nogle gange, at virksomheder og kandidater, der kunne have været et match, går skævt af hinanden, fordi de tager for let på opgaven.

Invester tid og gør en indsats
Et konkret eksempel er en opgave, hvor TEMP-TEAM er rekrutteringspartner for en virksomhed i en rekrutteringsproces. I vores del af processen er der derfor tale om et forarbejde med at identificere de bedste kandidater, holde samtaler med dem, teste dem, hente referencer, præsentere de bedst egnede mv. I fuld skala er det en ret omfattende proces, som i langt de fleste tilfælde kræver, at kandidaten skal finde en forklaring på at tage fri fra arbejde for at gå til samtale.
   Dette er ikke lige let for alle og fordrer, at den indsats og tid, der investeres i det, i hvert fald respekteres og bruges bedst muligt. Vores job er at præsentere og repræsentere virksomheder på bedste vis og på forskud ”sælge” jobbet til kandidaten. Herfra aftales samtale med kunden, og kandidaten skal måske endnu engang finde på en undskyldning til sin arbejdsgiver for at kunne gå til jobsamtale.
   Og så sker det, når uheldet er ude, at kandidaten møder en virksomhedsleder, der enten er dårlig forberedt og nærmest kun lige har skimmet cv’et inden mødet, ikke kan forklare jobbet ordentligt, ikke har afsat tid nok til samtalen eller – som det skete for min kandidat i sidste uge – slet ikke kom til samtalen, men sendte en substitutleder, der kom over en time for sent.

Det er ikke et godt udgangspunkt for et samarbejde, og selvom kandidaten kunne have været den helt rette til jobbet og en stor gevinst for virksomheden, så faldt muligheden for at vinde denne kandidat i hvert fald til jorden.

Menneskene gør forskellen
Min opfordring er derfor, at virksomhederne bør huske på, at selvom deres virksomhed måske har et godt brand eller på anden vis fremstår som en attraktiv arbejdsplads, så er det menneskerne, der gør en forskel.
   Hvis lederen ikke udviser respekt og interesse for både processen og kandidaten, hvordan skal virksomheden så forvente at finde det rette match og kunne holde på de gode folk efterfølgende?

Forbered jer på kandidaten
Min opfordring er derfor til fremtidige ledere, at det altid er en god idé at sætte sig i kandidatens sko for et øjeblik og tænke over, hvad man selv ville vægte højt til en samtale.
   De fleste kandidater forventer, at lederen er forberedt mest muligt på, hvem de skal tale med, har læst deres cv og har sat sig ind i, hvad de ønsker yderligere uddybning omkring.
   Lederne bør have gennemtænkt jobindhold, forventninger og succeskriterier for jobbet, således at de kan forklare det for kandidaten til samtalen og efterlade et positivt indtryk uanset udfaldet af ansættelsen.
   Kandidaten vil så gå hjem med et positivt indtryk uanset udfald – dette tales der måske ikke så meget om, men de fleste er modsat klar over, hvor hurtigt dårlig omtale kan sprede sig og skabe mere skade, end godt er.

Krav til kandidater
Kandidaterne bør selvfølgelig også være opmærksomme og forberede sig godt til samtalen med kunden.
   De skal sørge for at have undersøgt så meget om jobbet og virksomheden som muligt. Eventuelt har de brugt sociale medier til at finde ud af lidt mere omkring den person, der afholder samtalen, og ligeledes skal de forberede uddybende spørgsmål omkring virksomheden og få undersøgt mulige usikkerhedsområder.
   De kan med fordel prøve at sætte sig i lederens sted og visualisere, hvad de tror, lederen vil høre om og finde interessant i forhold til jobbet.

Det er min opfattelse, at med lidt omtanke og respekt for hinanden, tid og indsats og ved at gøre sig lidt mere umage ville mange ansættelsesprocesser kunne lykkes meget bedre.

God fornøjelse!

Vibe Puggaard

- Af Vibe Puggaard, Business Unit Director, TEMP-TEAM.

 

Global Compact

TEMP-TEAM blev medlem af Global Compact i 2009 og arbejder med 10 principper ud fra en decentral ledelsesprofil, hvor der er plads til individet, og hvor rummelighed opfattes som en organisatorisk styrke.

Se alle 10 principper her: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Som medlem af Global Compact skal man én gang om året levere en rapport, hvor man redegør for, hvordan man arbejder og evaluerer på de 10 principper i FN’s Global Compact. Det er vigtigt, at der er fokus på udviklingen i de tiltag, man har fokus på.

Se TEMP-TEAMs seneste COP-rapport her: TEMP-TEAMs COP-rapport 2014

I COP-rapporten er det vigtigt for os at ”keep-it-simple”, så vores målsætninger er realistiske og kan relateres til det daglige arbejde og vores forretning.

TEMP-TEAMs Global Compact-gruppe
Global Compact-gruppen består af ledere og medarbejdere, som aktivt koordinerer tiltag i TEMP-TEAM med fokus på social ansvarlighed.

I 2015 har vi arbejdet med leverandøradfærd, miljø og bæredygtighed samt prioriteret støtte til forskellige sociale formål, som vi ønsker at følge tættere og forholde os mere aktivt og engageret til.

Vi mærker vores tiltag på miljøområdet pt., da det er her, vi gennem de senere år har investeret for at reducere omkostninger og tænke grønt. Vi har købt ”tynde klienter”, skiftet bilparken ud med mindre biler, arbejder på elektronisk dokumenthåndtering i regnskab for at reducere papirforbrug og har erhvervet os containers til genbrugspapir. Derudover støtter vi et solcelleprojekt med kontante midler,” fortæller HR-chef og medlem af TEMP-TEAMs Global Compact-gruppe, Anette Lund.

Internationalt perspektiv
På koncernniveau er CSR-samarbejdet udvidet, så vi fremadrettet kan søsætte større internationale projekter sammen.

Læs mere om Global Compact her.

 

Penge til Himalaya

Lige inden sommeren skulle TEMP-TEAM København bruge en del vagter til Statoil i Kalundborg i nogle uger, så vi satte en annonce på vores hjemmeside og diverse jobfora, men fik ikke ret mange henvendelser. 

Kunde- og personalekonsulent Kirsten Lund gik derfor i gang med at ringe til ledige kandidater. Hun fik fat i 23-årige Freja, der takkede ja til vikariatet, fordi hun stod over for sin drømmerejse til Himalaya og havde brug for pengene. Kirsten bemærkede, at Freja boede i Jylland og spurgte hende, om hun var klar over, at Kalundborg lå på Sjælland. Det var Freja klar over, og hun ville bare flytte dertil, mens vikariatet stod på.

Afdelingsleder i TEMP-TEAM Aarhus, Gitte Sørensen, tog Freja til samtale og godkendte hende.

Et par dage inden vikariatet startede, kørte Frejas mor en campingvogn til Sjælland og parkerede den 10 km fra Statoil, så Freja kunne hoppe på sin cykel hver morgen og køre derud.

Kort før vikariatet stoppede, hentede Frejas mor campingvognen. Fire andre vikarer på Statoil havde lejet et sommerhus i nærheden, og de tilbød hende, at hun kunne bo hos dem. Freja ville ikke trænge sig på, så hun slog et telt op i deres have. Efter den første nat med regn, sne og slud mere eller mindre tvang de hende ind i huset, og det nød Freja godt af. Hun fik dejlig mad og hyggede med gutterne.

Freja spiser mad med gutterne

Lige nu er Freja i Himalaya – sikkert på sin drømmerejse!

Kirsten Lund

- Af Kirsten Lund, kunde- og personalekonsulent, TEMP-TEAM.

 

9 spørgsmål du ikke må stille ved jobsamtalen

Forestil dig, at du er til jobsamtale om drømmestillingen. Du har fået mange spørgsmål, og du har svaret efter bedste evne – pludselig siger konsulenten:

”Har du nogen spørgsmål til jobbet?”

Det er nu, du har mulighed for virkelig at vise konsulenten, at du har lavet dit hjemmearbejde og bevise, at du matcher stillingen. Det er vigtigt, at du virkelig har tænkt over, hvad du vil spørge om, for det viser, at du har en viden om virksomheden samt lidt om din arbejdsmoral og ikke mindst din interesse i selve jobbet. Stil derfor de rigtige spørgsmål.

De rigtige spørgsmål
Det eneste formål med jobsamtalen er, at konsulenten får mulighed for at afgøre, om du matcher jobbet, og om virksomheden matcher dig.

Alle andre spørgsmål skal du vente med, indtil du får tilbudt jobbet.

Her er 9 spørgsmål, som du i hvert fald ikke skal stille:

 1. Hvad laver virksomheden?

Spørgsmålet afslører, at du ikke er forberedt.

 1. Hvad er lønnen?

Du må aldrig spørge om løn ved første samtale.

 1. Hvornår kan jeg holde ferie?

Vent med dette spørgsmål til du er blevet tilbudt jobbet.

 1. Hvor lang tid vil der gå, før jeg får tilbudt andre jobmuligheder i virksomheden?

Hold dit fokus på det job, som du har søgt – og er til samtale omkring.

 1. Jeg kunne godt tænke mig dit job – hvordan fik du jobbet her?

Det er ikke ok at stille personlige spørgsmål til konsulenten.

 1. Tager I referencer fra tidligere arbejdsgivere?

Dette spørgsmål vil få alle lamper til at blinke hos konsulenten.

 1. Må jeg selv bestemme mødetiderne, hvis bare jeg får opgaverne lavet?

Lad være med at ændre mødetidspunkter, før du har fået jobbet.

 1. Hvordan klarede jeg samtalen?

Du gør konsulenten forlegen. Hvis du virkelig vil have feedback på, hvordan du klarede samtalen, så vent til du får tilbudt jobbet, eller til du får et afslag. Så kan du altid bede om en e-mail med oplysninger om, hvor du klarede dig godt, og hvor du klarede dig mindre godt.

 1. Det værste spørgsmål er det, du ikke fik stillet

Hvis du overhovedet ikke stiller spørgsmål om jobbet og virksomheden ved en jobsamtale, så er det næsten værre end at stille et tåbeligt spørgsmål. Det afslører meget om dine kommunikationsevner, din personlighed og din selvtillid, og i sidste ende kan det give konsulenten et dårligt indtryk af dig.

Gitte Sørensen kigger og smiler

Af Gitte Sørensen, afdelingsleder i TEMP-TEAM Aarhus.

 

Ny samarbejdsaftale

TEMP-TEAM har indgået en samarbejdsaftale med Jobcenter Gentofte. Formålet med denne aftale er, at ledige kandidater gennem vikaransættelser kan få styrket deres muligheder for at komme i beskæftigelse.

Fælles indsats
Jobcenter Gentofte og TEMP-TEAM vil i samarbejde gøre en fælles indsats for at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Tirsdag den 7. juni afholdt vi i fællesskab et orienteringsmøde, hvor vi præsenterede TEMP-TEAM for 50 veluddannede ledige kandidater. Formålet med den type møde er at give kandidaterne et indblik i, hvordan det er at være vikar, og hvilke muligheder det kan give i forhold til job eller til at komme i betragtning i et rekrutteringsforløb. Efter endt oplæg stod vi til disposition for kandidaternes spørgsmål bl.a. i forhold til registrering i vores database.

Mulig fastansættelse via vikariat
Fordelen ved at tage et vikariat er, at man får udvidet sit netværk, tilføjet nye kompetencer og generelt styrket sine karrieremuligheder. Som vikar får man foden indenfor i virksomheden, og i mange tilfælde ser vi, at vikariatet fører til en fastansættelse.

Virksomheder efterspørger dagligt fleksible løsninger fx i forbindelse med projekter, spidsbelastninger, fravær, barsel og ferie, og TEMP-TEAM står klar, når behovet opstår.

 Kirsten Klit Steffensen

- Af Kirsten Klit Steffensen, afdelingsleder i TEMP-TEAM København

 

Juli 2016

Sabbatåret

Hvert år ved denne tid er nyudklækkede studerende fra diverse gymnasier og handelsskoler rundt omkring i det danske land på jagt efter den næste oplevelse i deres liv. De sidste eksamener er kommet i hus, en masse hårde skoleår med flid belønnede sig i form af eksamensbevis og muligheden for at komme ud i erhvervslivet og få praktisk erfaring.

Optimalt sabbatår
TEMP-TEAM vil sætte fokus på, hvad man kan bruge sit sabbatår til, og hvorfor det kan være en aktiv måde at blive bedre rustet til at læse videre og til at håndtere det pulserende erhvervsliv.

En andel af de studerende læser videre på universiteter, og en relativt stor andel vælger at tage et afbræk i form af et sabbatår. Det kan være vigtigt at planlægge sit sabbatår, så man får det mest optimale ud af det og samtidig får afklaring på og finder ud af, hvilke planer der foreligger efterfølgende.

Til- og fravalg
Torben Theilgaard, der er studievejleder ved UddannelsesGuiden, pointerer, at sabbatåret er et valg, og at man aktivt som person skal gøre til- og fravalg i forhold til, hvad sabbatåret skal bruges til:

Det bedste, man kan gøre, er at vide nøjagtigt, hvad man vil bruge sin sabbat på. Sabbat indebærer også valg, og der er god grund til at læne sig frem og lytte” (Theilgaard, www.ug.dk, 2014).

Som Torben pointerer, er det en fornuftig beslutning at være aktiv omkring planlægningen af sin sabbat.

Matthias’ plan 
Matthias Bust         Mathias F. Bust

Matthias F. Bust blev for nylig færdig som student og henover sommeren har han fejret de sidste tre års slid på STX i Herning med kvalitetstid og fester sammen med sine medstuderende samt holdt ferie sammen med familien.

Herefter har Matthias en klar plan for, hvad der skal ske det kommende år, og hvordan TEMP-TEAM skal være hans sparringspartner i denne proces.
   Matthias vælger at tage et sabbatår for at få erfaring i erhvervslivet samt at kunne dyrke sin store fritidsinteresse, som er floorball på eliteplan, og bruge tid med sine venner og familie.

Sabbatåret er for Matthias et afbræk samtidig med, at det giver ham muligheden for at lære at kombinere et arbejdsliv med sin floorball. Samtidig vil han gerne tjene penge til en opsparing, så han har det økonomiske fundament i orden, når han næste år vil starte i militæret og efterfølgende tage en uddannelse som kiropraktor eller fysioterapeut.

For Matthias er det en åbenlys mulighed at bruge TEMP-TEAM som sparringspartner, idet han har opfattelsen, at der er mulighed for et bredt spekter af jobs, og det er en god indgangsvinkel til at få erfaring.
   Matthias pointerer, at vikariater gennem TEMP-TEAM vil kunne berige ham med erfaring, nye sociale fællesskaber og udvidelse af sit netværk med personer, han ellers ikke var stødt på.

 Camilla Pedersen

-           Af Camilla Pedersen, personale- og kundekonsulent.

  

En løve på jagt…

At søge job er som en løves jagt efter gazeller. Det kræver snilde, kløgtighed og viden om, hvornår man skal slå til. Jagten på jobbet kan nogle gange slå fejl. Løven har udset sig byttet, forberedt sig og gjort alt, hvad der står i dens magt. Men gazellen klarede det og løb væk med drømmen om det gode måltid.

Jobjagten er ikke kun lutter lagkage. Den efterlader måske ofte flere negative forsøg end positive. Det kan til tider være svært at skulle motivere sig til at fortsætte – sige til sig selv, at den positive energi og udstråling nok skal bære frugt en dag. For det gør den jo. Gør den ikke?

Hvorfor fortsætte?
Sammenligningen med løvens jagt på sit bytte tegner for mig et tydeligt billede af, hvilke tiltag og udfordringer den jobsøgende går igennem. Vi har alle prøvet at sidde og have forberedt sig på det helt perfekte stillingsopslag. Researchen er lavet, virksomheden er kontaktet, ansøgningen er skrevet, og cv’et er optimeret for sjette gang. Når afslaget kommer – gerne så sent, at man har regnet den ud – rammer det den arbejdsomme løve. Så hvorfor fortsætte?

Svaret er enkelt – fordi det kan betale sig!

Energiske og målrettede ansøgere brænder igennem. Vi hører det, så snart vi tager telefonrøret. Er det en sulten løve, som gerne vil finde sit næste bytte? De løver, som bruger savannen til at lede efter deres næste bytte, er også dem, som hurtigere får nedlagt det.

Et lækkert måltid
Hos TEMP-TEAM gør vi vores til at understøtte jagtfaciliteterne. Som den overflyvende ørn har vi overblikket over savannen og kan hjælpe løverne med at finde gazellerne samtidig med, at vi sikrer, at gazellen bliver spist af den rigtige løve. At understøtte dette match er vores fineste opgave som rekrutteringsfirma.
   Vi har derfor lange og dybdegående processer, som understøtter jagten og sikrer det bedste match. For måltidet skal ikke kun mætte, det skal også smage godt.

Så til alle løverne derude – god jagt!

Morten Skårup Sponholtz

- Af Morten Skårup Sponholtz, kunde- og personalekonsulent, TEMP-TEAM.

 

Juni 2016

Nordisk sommermedarbejder?

I TEMP-TEAM ønsker vi at fremme nordisk kultur – og I kan hjælpe os.

Søger I kvalificerede sommerarbejdere, der kan tale norsk, finsk, svensk eller færøsk, når turisterne strømmer til Danmark, så kontakt os.

Via vores nordiske kontorer og en stærk samarbejdspartner hjælper vi unge mennesker fra hele Norden med arbejde på tværs af landene, så de unge kan lære om andre nordiske landes sprog, kultur og arbejdsliv.

Vores samarbejdspartner sørger for bolig og kulturelle arrangementer for at sikre de bedste vilkår og det rigeste udbytte af sommerarbejdet.

Det drejer sig typisk om 18-28-årige, der enten er mellem studier eller nyuddannede eller bare unge, der gerne vil til et andet nordisk land og arbejde. Det kunne typisk være til to-tre måneders vikariater over sommeren inden for jobs som kundeservice, lagerarbejde, restaurant, reception, rengøring, servering, hoteljobs mv.

Derudover har TEMP-TEAM kontorer i blandt andet Sverige, Norge og Finland, så hvis du er på udkig efter en nordisk profil i længere tid end bare sommeren over eller en ny fast medarbejder, så kan vi også være behjælpelige med det.

Kontakt os på +45 70 10 09 44 for at høre mere.

 

Netværkssalg

TEMP-TEAM er medlem af Nordsjælland Håndbolds erhvervsnetværk, og vi har gjort os nedenstående betragtninger.

Netværkssalg er salg uden at sælge. Det er en enkel og gratis måde at sælge på – hvis du er bevidst om, hvordan du bruger dit netværk på den rette måde.
   For TEMP-TEAM har det handlet om at blive kendt for noget godt – og den enkle måde er, at nogen i netværket omtaler én med ordene ”Jeg kender én, du skulle prøve at tale med”. På den måde får man så – ud af det blå – en henvendelse fra en ny, mulig kunde uden at have lavet nogen salgsindsats.
   Fokus på andre kan både hjælpe med, at man føler sig bedre tilpas i den sociale situation, og er samtidigt et mind-set, der kan gøre, at man får det største udbytte fra sit netværk. På forunderlig vis kommer det altid tilbage igen, når man gør noget godt for andre. Man glemmer aldrig dem, der hjælper én til nye, vigtige relationer. Men hvordan gør man det i praksis – det med at hjælpe andre, man møder i netværket?

Hvad ligger på dit skrivebord?
Vi forsøger at finde en måde, hvorpå vi kan hjælpe, og nogle gange handler det om at spørge ”Hvad har du egentlig på skrivebordet i øjeblikket?” for at gøre det simpelt for os selv – når nogen har fortalt én, hvad de arbejder på netop nu, er det også meget lettere for os at finde på informationer eller kontakter, som kan være brugbare i situationen.
   TEMP-TEAM oplever nogle gange at blive kontaktet i relation til flere ting, og vi bliver mere set som en sparringspartner end en leverandør – hvilket for os på sigt vil åbne flere døre.

TEMP-TEAMs gode råd

 •          Vær hjælpsom og imødekommende (nysgerrig)
 •          Vær troværdig og vedholdende – vigtigt at deltage og give for at kunne modtage
 •          Bring gode historier med rundt
 •          Spørg aktivt, hvem vi ellers skal tale med? (Hjælp til nye kontakter eller introduktion)

Tillidsfuld relation
At møde nye kontakter gennem sit netværk, have en god dialog og få kendskab til hinandens behov fører ikke automatisk til en værdifuld relation eller en salgsmulighed.
   Forudsætningen for, at netværket bliver værdifuldt, er først og fremmest, at der bliver skabt en tillidsfuld relation, så éns netværk får lyst til at give anbefalinger til andre. Men selvom vores netværk har tillid til os, skal de også kunne huske os for at få chancen for at hjælpe os.
   Derfor må vi løbende lave små tiltag for at vedligeholde vores netværk.

Vi glæder os til at møde jer et eller andet sted derude og håber, at vores refleksion kan bruges, og ellers kommer vi gerne forbi til en snak.

Camilla Boelt

Af: Camilla Boelt, kunde- og personalekonsulent i TEMP-TEAM.

 

 

Certificeret vikarkonsulent

Vikarbureauernes Brancheforening har sammen med Dansk Erhverv udviklet en ny uddannelse specielt til vikarkonsulenter. Formålet er at underbygge den høje standard hos brancheforeningens medlemmer ved at sikre solid fælles viden om de komplicerede regler, der gælder for vikarernes ansættelse.

I oktober/november 2015 gennemgik jeg uddannelsen i Kolding. Jeg har været ansat i TEMP-TEAM i snart 18 år og hilser uddannelsen meget velkommen. Erfaring er én ting, men det er jo også rart både at få papir på sin viden og at gennemgå alle regler fra A til Z.
   Det var kun anden gang, uddannelsen blev afholdt, og der var selvfølgelig lidt rettelser baseret på første afholdelse, men samtidig var de også meget åbne for feedback fra os deltagere, hvilket var rigtig godt.

Aldrig for gammel til at lære
Uddannelsen er en generalistuddannelse, dvs. at man kan komme til at arbejde med emner, der ligger uden for éns aktuelle stilling og fagområde. For mig var det på nogle punkter en udfordring, men på den positive måde – Man bliver jo aldrig for gammel til at lære.
J

Uddannelsen er opbygget af tre moduler af en dags varighed med forskellige undervisere på hvert modul. Alle undervisere er ansat i Dansk Erhverv og er eksperter inden for deres felt.
   Det fungerede rigtigt godt, og på den måde kunne selv det mest tørre stof blive interessant, og undervisningen blev meget dynamisk. Underviserne inddrog os i undervisningen, og der var mulighed for at udveksle erfaringer fra vores dagligdag samt stille en masse spørgsmål. Det gjorde, at dagene ofte blev lange, og koncentrationen måske faldt lidt efter kl. 16.00. Måske de skulle overveje at lægge uddannelsen over flere dage.

Forud for hvert modul modtager man skriftligt materiale, som man bedes læse inden undervisningsdagen. Det er helt klart en fordel, for jeg kan godt lide at være forberedt. Noget var selvfølgelig mere spændende og mere fordøjeligt end andet, men sådan er livet jo også.

Alt på én gang!
Hvad indeholdt uddannelsen så? ALT! Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, men den indeholder meget. En del af det var selvfølgelig noget, jeg både havde kendskab til og erfaring med.
   Gennem min tid hos TEMP-TEAM har jeg været til en del kurser og lignende ved Dansk Erhverv om fx vikarjura, så jeg var naturligvis ikke helt på bar bund. Lang historie kort – vi gennemgik alt fra Vikarloven til overenskomster, sygedagpenge, g-dage, Persondataloven og meget mere. Alle er områder, som jeg støder på i mit daglige arbejde hos et af Danmarks førende vikarbureauer.

Uddannelsen sluttede med en elektronisk eksamen. Sagt med det samme: Jeg er IKKE et eksamensmenneske! Men heldigvis kunne jeg tage eksamen hjemme i min hyggelige stue i fred og ro, og det gjorde situationen SÅ meget bedre. Efter to intense og koncentrerede timer skulle jeg så vente til næste formiddag på resultatet. Endelig kom mailen: ”Tillykke. Du har bestået!” Jubiiii - det gjorde mig rigtig glad og stolt. For ét er at sidde med udfordringerne til daglig, men noget helt andet er at skulle eksamineres i stoffet – og så på tid!

Diplom på evner
Jeg kan nu kalde mig ”Certificeret Vikarkonsulent ” og har sågar fået diplom på det
J og kan nu fortsætte mit arbejde med kunder, kandidater og vikarer med en større viden og papir på, at jeg jo faktisk kan mit arbejde!
   Jeg kan selvfølgelig ikke huske alt udenad, men det er jo heller ikke meningen. Jeg har masser af notater og andet materiale, jeg kan slå op i, og som jeg kan dele med mine kolleger.

Tina Jørgensen

- Af Tina Jørgensen, Personalekonsulent, TEMP-TEAM Aarhus.

 

Fynske virksomheder har plantet 423 træer i Brasilien

Med hjælp fra de fynske virksomheder har TEMP-TEAM Odense sendt 423 vikarer ud i 1. kvartal af 2016. Dermed er der sat TEMP-TEAM-rekord for en enkelt landsdels plantning af træer i forbindelse med Plant en Milliard Træer-kampagnen.

Bæredygtigt samfund
Som medlem af Global Compact går TEMP-TEAM forrest for at skabe opmærksomhed og bidrage til et bæredygtigt samfund. TEMP-TEAM har derfor plantet et træ i Brasilien for hver vikar, der er blevet sendt ud i et kort eller længerevarende vikariat.
   På Fyn har dette resulteret i, at hele 423 træer er blevet plantet i Brasilien.
   Dette kan dermed være med til at sikre landets frodige natur og opretholdelse af regnskoven. Det er vi utroligt glade for, og der skal lyde en stor tak til vores lokale samarbejdspartnere på Fyn.

Oprethold liv, ren luft og skygge
Ved at booke en vikar eller ny medarbejder gennem os, bidrager du ydermere til vores fokus på bæredygtighed, og sammen planter vi et træ i regnskoven i Bahia eller Espírito Santo i Brasilien både for hvert vikariat og for hver rekruttering, vi løser i 2016.
   På landsplan er TEMP-TEAM og vores samarbejdspartnere oppe på at have plantet ikke færre end 3016 træer til gavn for både regnskoven i Brasilien og i særdeleshed os alle, da træer opretholder liv på jorden og er kilden til rent vand for milliarder af mennesker. Derudover sørger træer for ren luft, et kontrolleret klima, tilflugt, skygge og ly. De plantede træer bliver løbende vedligeholdt og tjekket for sundhed og trivsel over en fireårig periode.
   Projektet har yderligere en række lokale fordele, der inkluderer genoprettelse af skov, indsamling af økologisk data samt udarbejdelse af planer for opretholdelse af nyplantede skovområder.
   Kampagnen foregår i samarbejde med FIBRIA og The Nature Conservancy.

Værdi til din virksomhed
TEMP-TEAM sender dagligt mere end 600 vikarer ud til alt fra receptionistopgaver til produktionsarbejde. Vi hjælper det lille bogholderi med en ekstra bogholder i et travlt forår, tager spidsbelastningerne for produktionsvirksomhederne og har de rigtige vikarer til salgskoordination og backup.
   Med en bred palet af kvalificeret arbejdskraft kan vi tilbyde netop den vikar, som kan skabe mere værdi til din virksomhed. Igennem et gennembearbejdet ansættelsesinterview, test og referencer sikrer vi os, at det er det rigtige match mellem dig og vikaren.

Morten Skårup Sponholtz

Af Morten Skårup Sponholtz, Kunde- og personalekonsulent, TEMP-TEAM Odense.

Maj 2016:

Sådan skaber du arbejdsglæde

Hvad kan du gøre som chef, medarbejder og kollega for at skabe mere glæde på arbejdspladsen? Det har to af TEMP-TEAMs medarbejdere undersøgt.

Tre fakta om arbejdsglæde
Arbejdsglæde bliver skabt af resultater og relationer, og det er vigtigt at have fokus på begge dele både for dit teams og virksomhedens skyld.

Glade medarbejdere giver mere produktive, innovative og servicemindede medarbejdere.

Din arbejdsglæde er dit medansvar, men det er virksomhedens ansvar at give plads og skabe rammer til det.

Dit eget ansvar
- Vælg at være glad
- Kend dig selv
- Sig til
- Gør noget/deltag aktivt
- Spred arbejdsglæde/send positiv energi

Du kan bidrage til arbejdsglæde
- Ros, men husk, at ros skal være oprigtigt, ellers har den ikke den ønskede effekt.

- Fokusér på dine kollegers gode sider og egenskaber og knap så meget på de negative med mindre, de fylder så meget, at de bliver et problem for samarbejdet og arbejdsglæden.

- Giv din kollega, medarbejder eller chef et kompliment hver dag. Bemærk fx en god egenskab. Påskønnelsen vil skabe glæde.

- Brug fem minutter på at sige godmorgen, når du møder ind, og farvel, når du går – også til dem, der sidder for enden af gangen. En lille, venlig hilsen som ”ha’ en god aften” kan nemt få humøret til at stige hos modtageren.

- Fejr dine sejre! Både store og små. Del resultaterne med hinanden og del dine positive oplevelser med resten af virksomheden. De vil også blive glade på dine vegne.

- Tal/svar i en rar tone, selv om du har travlt eller står i en presset situation.

Smil i fællesskab
Vi kender alle det gamle ordsprog ”smil til verden, og verden smiler til dig”. Smil smitter og skaber glæde, for smilet er ikke kun venlighedens kendetegn eller en venlig hilsen, men også en livsindstilling.

Det er en fælles opgave at løfte arbejdsglæden. Vi skal alle bidrage med at skabe positiv energi og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Det skal føles rart at møde ind på arbejdet om morgenen og ligeså rart at gå hjem efter en fuldført arbejdsdag.

Camilla Hansen  Tina Dancker

- Af Camilla Hansen og Tina Dancker.

 

Vær dig selv!

Som personalekonsulent hos TEMP-TEAM møder jeg ofte nervøse kandidater, der vil gøre alt for at sælge sig selv i jagten på det umiddelbare drømmejob! Jeg har selv stået i den situation inden for de sidste år og forstår derfor godt, at nervøsiteten kan være svær at styre.
   Konsekvensen bliver dog ofte, at de nervøse kandidater ender med at klamre sig til så mange gode råd, at det ikke er muligt at se, hvem de er.

Man bliver én i mængden
Som jobsøgende kan man via jobcenter, a-kasse og mange andre modtage flere gode råd, få masser af brochurer og en stribe coachende samtaler, som hjælper den enkelte kandidat med, hvordan man skal agere over for en potentiel arbejdsgiver for at skille sig positivt ud fra mængden af ansøgere. Det giver den nervøse kandidat en masse gode redskaber, som denne kan holde fast i, når han eller hun skal ud at præsentere sig selv.
   Jeg ser desværre ofte, at mange kandidater bruger disse råd i en sådan grad, at de ender med ikke at skille sig ud fra mængden, selvom det egentlig var det, der var meningen. For det ender med, at virksomheder og rekrutteringsbureauer modtager de samme spørgsmål per telefon, læser de samme sætninger i en ansøgning og ser kandidater følge de samme 10 gode råd til samtalen, som de har læst i en brochure.

Jeg forstår kandidaterne!
Jeg har som tidligere nævnt selv været i samme situation og gjort nøjagtigt det samme; fulgt alle de gode råd, så jeg kunne skille mig ud – uden at vide, at min personprofil blev væk, og jeg bare blev én i mængden. Nu sidder jeg så på den anden side af bordet og kan se situationen fra en anden side.

Ét godt råd
På baggrund af ovenstående vil jeg skære alle de gode råd ned til ét enkelt: Vær dig selv!
   Lad dit cv vise alle dine kompetencer (erfaring, sprog, it, certificeringer osv.) og vis, hvem du er i din ansøgning og til jobsamtalen.
   For mit eget, nuværende vedkommende handler både cv, ansøgning og jobsamtale om at vurdere, hvorvidt den pågældende kandidat matcher virksomheden (og evt. arbejdsteam) både fagligt og personligt. Så hvis du er dig selv, så vil det i højere grad være lettere at vurdere, om det vil være et godt match.

Og husk: Hvis din personprofil ikke vurderes at matche, så vil det i sidste ende heller ikke være et rart sted for dig at være.

Så tag en dyb indånding og vær dig selv!

Anne Skipper Larsen

- Af Anne Skipper Larsen, personalekonsulent, TEMP-TEAM.

 

Problemer med at rekruttere?

Birgitte Sørensen

Adm. direktør Birgitte Sørensen: "TEMP-TEAM har gennem de sidste år haft travlt med at forberede sig på den stigende mangel på specialister i Danmark.

Derfor har vi haft travlt med at indkøre specialistafdelinger i TEMP-TEAM. Vi har bl.a. startet afdelinger inden for Life Science, Teknik, Talent-Team (rekruttering af unge talenter) og Executive Division.

Vi har tæt samarbejde med vores skandinaviske og engelske kontorer omkring rekruttering af specialister, og derudover har vi uddannet en lang række certificerede LinkedIn Recruitere, som kan finde de rette specialister i det land og med den baggrund, som ønskes.

TEMP-TEAM tilbyder en høj kvalitet i alle processer og rekrutteringer. Derfor er det en selvfølge for os at give garanti på alle vores rekrutteringer.

Det glæder os meget, at danske ledere forventer stigende omsætning i 3. og 4. kvartal af 2016. De fleste forventer problemer med at rekruttere de rette medarbejdere.

TEMP-TEAM står klar til at hjælpe din virksomhed".

Ledere forventer stigende omsætning og problemer med at rekruttere

 

Mindfulness er kommet for at blive – og det virker!

En effektiv metode til at forebygge både stress og depressive tanker er mindfulness. Og i takt med at vores hverdag bliver mere og mere travl, og der forventes mere af os, både fra os selv og vores omgivelser, privat og på arbejdet, bliver stress en evigt voksende trussel.
   Vi skal skabe karriere, have interessante fritidsinteresser, spændende omgangskreds, perfekt hjem, godt sexliv, søde børn, involvere os i forældrebestyrelser og frivilligt arbejde, løbe en maraton, fortsat uddanne os etc.

Ok, måske behøver vi ikke det hele, men der er nok en grund til, at der aldrig har været så mange, der er ramt af stress som nu.

Øget risiko for depression
Forskning viser, at mindfulness kan ændre den måde, vores hjerne fungerer på. Det betyder, at vi kan blive mere modstandsdygtige over for de påvirkninger, der kan udvikle sig til stress og depression.

Alle kan være stressede for en kort periode uden konsekvenser, men langvarig stress nedsætter hjernens medfødte evne til at holde sig sund og rask og øger risikoen for depression.

Større performance
Ny forskning fra Harvard University viser, at mindfulness har en positiv indvirkning på de områder i hjernen, som hjælper os til at reducere stressniveauet i kroppen.

Mindfulness styrker den del af hjernen, der har betydning for vores orienteringsevne og hukommelse, og personer, der dyrker mindfulness jævnligt, udviser mere glæde, energi og større performance.

”Glem fordommene og kom i gang – det virker”
En salgschef i autobranchen har oplevet meget store og positive effekter ved at bruge mindfulness:

Jeg bruger mindfulness (App lagt på I-Pod & tlf.) til at fjerne arbejdstanker, når jeg har fri – efter et par år med stress og store søvnproblemer er det et af de værktøjer, der virker for mig.

Når jeg har presset mig selv for hårdt og ikke kan falde i søvn om aftenen, tager jeg høretelefonerne på, og i starten vælter alle arbejdstanker ind, men langsomt bøjer de fra i takt med, at fokus rettes mod mindfulness.

Jeg bruger først den korte fem minutters Body Scan og derefter den lange på 30 min. en eller flere gange afhængig af behov, og til sidst falder jeg i søvn.

Før jeg brugte mindfulness, kunne jeg ligge det meste af natten uden søvn – nu bliver jeg allerhøjest forsinket en times tid eller to, men det er en væsentlig fremgang.

Hvis jeg kan mærke, den er ”gal” allerede, når jeg kommer hjem, så tager jeg lige 15-20 minutter for mig selv med mindfulness, når børnene er lagt i seng, og så er mit hoved næsten helt ryddet for stress, og en god aften kan begynde.

Det skal nævnes, at jeg aldrig tidligere har været til den slags, men efter flere år med stress bliver man bare openminded for alt, hvad der kan hjælpe – og det er nok nødvendigt for, at det virker.

Så jeg kan kun anbefale at glemme fordommene og komme i gang – det virker…

Mindfulness er mentaltræning, der kan læres af alle, og ganske få minutter om dagen kan gøre en meget stor og positiv forskel.

Kontakt TEMP-TEAMs Merete Norup, hvis du er interesseret og har brug for mere info om mindfulness.

Merete Norup

- Af Merete Norup, certificeret stresscoach, TEMP-TEAM.

 

Frygt for dansk racisme

Højt kvalificerede, udenlandske ingeniører takker nej til job i Danmark af frygt for racisme.

Efter krisen ramte i 2008, og efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft i form af specialister inden for blandt andet tekniske områder faldt, ser vi i 2016 heldigvis en øget interesse for at ansætte blandt andre ingeniører i både industrien, bygge-og anlægssektoren samt medicinalbranchen.

Men – vi mangler kvalificeret arbejdskraft, da Danmark har fået et dårligt ry i udlandet!

Mangel på danske teknikere
Efterspørgslen har i de senere år været så stor, at de danske, tekniske læreanstalter ikke har kunnet følge med i uddannelsen af nye kandidater, og dette til trods for, at der er 25 % flere studerende, der har søgt optagelse på fx ingeniøruddannelserne i år. Derfor kigger mange tekniske rekrutterer nu ud over Danmarks grænse for at finde fagligt kvalificerede medarbejdere til de danske virksomheder.

Sådanne kandidater og specialister kommer ofte fra andre virksomheder i Europa og for at få dem til at skifte job, stiller de sædvanligvis en række meget specifikke spørgsmål og krav i forbindelse med lønforhold, uddannelsesmuligheder samt boligplacering.
   Mange af dem har nemlig både familie og børn at tage hensyn til, og derfor vil de naturligvis være sikre på, at den arbejdsmæssige beslutning, de træffer i forbindelse med at skulle arbejde i et andet land, er den rigtige for alle involverede parter.

Nej tak til arbejde i Danmark
Desværre har vi i TEMP-TEAM Teknik det sidste stykke tid oplevet en øget tendens til, at højt kvalificerede kandidater og specialister takker nej til at arbejde i Danmark – og det til trods for, at deres krav til virksomhederne er blevet mødt. Begrundelsen, de fleste fremsætter, er, at de har hørt, at vi har meget racisme i vores samfund, og det vil de ikke udsætte hverken dem selv, deres ægtefælle eller deres børn for.

   I samme forbindelse har de adspurgte kandidater givet udtryk for, at de meget gerne vil arbejde for de pågældende danske virksomheder, da de har et godt og velrenommeret ry ude i verden, men de vil bare ikke bo og arbejde for dem i Danmark.

Mange af de internationale virksomheder, som TEMP-TEAM Teknik arbejder sammen med og rekrutterer kvalificerede, tekniske medarbejdere til, har satellit-kontorer rundt om i verden, og derfor hører vi ofte fra de udenlandske kandidater, at de meget gerne vil placeres på ét af dem, så længe de slipper for at bo og arbejde i Danmark.
   Desværre er det ikke altid, at arbejdsopgaverne tillader dette, og det kan derfor være et stort problem for såvel de enkelte virksomheder og for os i rekrutteringsbranchen at tiltrække den specialiserede medarbejderstab, som kræves i forbindelse med visse projekter.

Frygten får lov at styre
Vi ser det som et meget seriøst og reelt problem, at arbejdsmarkedet har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for blandt andet ingeniørområdet, mens højtuddannede, udenlandske, tekniske specialister siger nej tak til toplønninger, skattefordele og centralt beliggende boliger grundet frygt for, at de og deres familie skal blive udsat for racisme i Danmark.

Vi tager ikke stilling til, hvorvidt frygten er begrundet eller ej, men vi har for nyligt blot kunne konstatere, at frygten er der, og trods massiv oplysning fra TEMP-TEAM Tekniks side har vi ikke formået at ændre de enkelte kandidaters holdning til at bosætte sig og arbejde i Danmark.

 Marianne Bahl

- Af Marianne Bahl, Technical Recruiter, TEMP-TEAM.

 

Den cirkulære rekrutteringsproces
Murrelektronik

Rekrutteringsprocessen forstås hos TEMP-TEAM som en tredelt cirkulær proces.
   I det følgende vil vi give et indblik i det omfattende arbejde, som indbefatter konsulent, kunde og kandidat. Der er taget udgangspunkt i et specifikt kundesamarbejde, som i denne omgang er med Murrelektronik.

Det bedste match
Når virksomheder kontakter en TEMP-TEAM-konsulent om en rekrutteringsopgave, er den fornemmeste opgave for konsulenten at finde frem til deres medarbejderbehov. Kogt ned til en kort sætning: at forene vores kunde med de bedste matches af kandidater.
   Det er en krævende proces, der fordrer en indsats fra konsulenten, virksomheden samt ikke mindst kandidaten; en tredelt cirkulær proces omkring samme emne: en ny stilling.

Murrelektronik er en teknisk virksomhed og har tidligere selv foretaget rekrutteringer til egen virksomhed, men nu er de i vækst, der gør, at dette punkt er for ressourcekrævende.
   TEMP-TEAM blev Murrelektroniks HR-sparringspartner fra første dag. Hvor Murrelektroniks direktør Thomas Burgdorf var skarp på deres organisation samt produkter, var Maria Olesen, kunde- og personalekonsulent i TEMP-TEAM, skarp på rekrutteringsprocessen.

Thomas BurgdorfThomas Burgdorf, direktør i Murrelektronik
Det er også sundt at få et nyt indblik i, hvad vi har behov for – altså få nogle nye perspektiver,” siger Thomas Burgdorf om eksterne konsulenter til at rekruttere éns nye medarbejdere.

Andre kanaler og kandidater
Samarbejdet mellem Murrelektronik og TEMP-TEAM har givet nye perspektiver for begge parter. Maria Olesen fortæller, at det var en svær og krævende rekrutteringsproces i opstarten, da hun til en begyndelse ikke havde den tekniske indsigt.
   Løbende har hun fået et større indblik i virksomhedens kultur samt deres produkter, hvorfor hun er mere målrettet i at finde det bedste match til dem. I relation hertil påpeger Thomas Burgdorf, at relationerne er med til at styrke samarbejdet:
Nu kender I vores kultur. Det er nemmere, når man kender hinanden, og der allerede er skabt en forståelse af, hvad vi laver, hvem vi er, og hvad vi søger”.
   Samtidig pointerer Thomas Burgdorf også, at anvendelsen af et eksternt rekrutteringsbureau til ansættelse af nye medarbejdere symboliserer travlhed samt, at virksomheden promoveres ud til andre kanaler og kandidater, end de selv ville have mulighed for at ramme gennem deres markedsføring.

I efteråret 2015 blev Henrik Laursen ansat ved Murrelektronik gennem TEMP-TEAM. Henrik Laursen havde tidligere benyttet et rekrutteringsbureau til andre stillinger og kendte godt processen. For ham var det hele derfor ganske naturligt, og han tror også, at flere virksomheder efterhånden anvender et rekrutteringsbureau til at varetage rekrutteringsprocessen.

Præcis stillingsbetegnelse
Henrik Laursen pointerer, at det er en mere krævende proces at være igennem et rekrutteringsbureau, da der er flere, der skal imponeres, og at det ofte også er et længere forløb. Han ser det dog som en fordel, at både kandidater og virksomheder anvender et rekrutteringsbureau i rekrutteringsprocessen, da man på den måde får stillingsbetegnelsen præciseret via en ekstern konsulent. Det stod nemlig helt klart for Henrik Laursen, hvad arbejdsopgaverne ville være i Murrelektronik ud fra den stillingsbetegnelse, Maria Olesen fra TEMP-TEAM havde opstillet i annoncen samt gengivet ved samtalen.
Henrik Laursen, ansat ved Murrelektronik i 2015 gennem TEMP-TEAMHenrik Laursen
Ifølge Henrik Laursen kan nogle virksomheder have tendens til at oversælge arbejdsopgaverne, så de lyder mere spændende, end de er, for at tiltrække kandidater.
  Man vil hellere kende til stillingens indhold ud fra konkrete arbejdsopgaver og have haft dialog med en ekstern konsulent, inden arbejdsopgaverne drøftes med virksomheden.
  På denne måde vidste Henrik Laursen, at han reelt var interesseret i stillingen, inden samtalen med Thomas Burgdorf fra Murrelektronik, og de kunne drøfte arbejdsopgaverne yderligere til samtalen. 

Ifølge Bo H. Eriksen, lektor for Marketing & Management ved Syddansk Universitet, koster en fejlansættelse omkring en halv million kroner.
   Det er derfor vigtigt allerede fra start at finde de rette medarbejdere til sin virksomhed, da det ellers kan være en bekostelig affære og blive endnu mere tidskrævende for virksomheden og dens eksisterende medarbejdere.

Eksterne konsulenter kan med et objektivt blik på kundens virksomhed være med til at forene kunden med den medarbejder, der har de kompetencer samt kvalifikationer, virksomheden har behov for.
   I jagten på et langt og lykkeligt arbejdsægteskab, er det mindst ligeså vigtigt at finde den rette virksomhed til den kommende medarbejder. Derfor tænkes kandidat og kunde hele tiden ind i en cirkulær proces, hvor TEMP-TEAM-konsulenten søger at indfri forventningerne fra henholdsvis kunderne og kandidaterne.
Murrelektronik
Kilde: Århus Stiftstidende: ’Virksomheder fejlansætter i stor stil’ (11.12.2013), Michelle Hansen.

 

April 2016:

40 pct. af nyansatte fratræder deres stilling i løbet af det første år

Du kan minimere risikoen for fejlansættelser ved at benytte dig af et rekrutteringsbureau som TEMP-TEAM.

Virksomhedens vigtigste ressource
Verden er under konstant forandring, og det gør således medarbejderne i de danske virksomheder til de vigtigste ressourcer, hvorfor der er kommet et stort fokus på, hvilke midler der skal til for at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

Forskning fra Syddansk Universitet viser, at 40 procent af nyansatte i små og mellemstore danske virksomheder fratræder deres stilling inden for det første år. Yderligere påpeger og anbefaler Bo H. Eriksen, erhvervsøkonom og lektor ved Syddansk Universitet, at eksterne konsulenter kan betale sig, og at ”...et godt alternativ vil være at få fat i en konsulent, der er specialist i at foretage rekrutteringer”.

Spild af produktivitet og ressourcer
I TEMP-TEAM har vi mere end 36 års erfaring med rekruttering og vikarløsninger. Vores fornemmeste opgave er at skabe værdi for din virksomhed, undgå dyre fejlansættelser og spare jer for en masse ressourcer, så I har tid til at fokusere på og prioritere jeres kerneopgaver.

Bo H. Eriksen estimerer, på baggrund af sin forskning, at en fejlansættelse af en medarbejder, som vælger at fratræde sin stilling i løbet af det første år, koster mellem 200.000-300.000 kr. i omsætningstab.

Konsulent hos TEMP-TEAM
Mit navn er Caroline Søgaard Møller, og jeg er konsulent hos TEMP-TEAM Danmark. Med min enorme interesse i menneskelig interaktion og min teoretiske baggrund fra Copenhagen Business School er jeg stolt af at kunne tilbyde rådgivning og sparring i forbindelse med personalebehov.

Kontakt mig endelig, hvis I har spørgsmål eller lyst til et kort, uforpligtende møde, hvor vi sammen kan drøfte jeres fremtidige personalebehov.

Caroline Søgaard

Caroline Søgaard Møller, +45 33 36 09 44, camo@juhlerservices.com

Kilde: Lønstrup, L: (2013) Små virksomheder rekrutterer skidt, Trykt i DJØF bladet.

 

Sådan bliver du en god leder

Det er et evigt dilemma og offer for mange meninger at være en god leder for, hvordan skal man agere både personligt og fagligt over for sine medarbejdere med henblik på at skabe udvikling og fremgang i virksomheden, men samtidig sikre de rigtige kompetencer og ressourcer?

Vi har spurgt eksperten Anette Næsborg, der er ledelsesrådgiver og direktør i Result Management, der arbejder med resultatorienteret strategisk lederudvikling i praksis. Hun har oplistet ni punkter for den gode leder:

 1.     Er autentisk og har integritet
 2.     Sætter mål og rammer
 3.     Sikrer rette kompetencer og ressourcer
 4.     Skaber udvikling
 5.     Er effektiv
 6.     Er troværdig og fair
 7.     Beslutter, handler
 8.     Kan lide at være leder
 9.     Formidler information

En god leder skal kende sig selv, være i balance og bevidst om sine egne værdier/ledelsesværdier og have styr på sit eget personlige lederskab og lederkompetencer,” fortæller Næsborg og fortsætter:

Samtidig skal man skabe mening og klarhed ved at sætte klare mål og rammer for medarbejderne, så målet og rammerne for opgavernes udførsel er kendt, og den enkelte kan se, hvordan egne ressourcer er med til at nå de fælles mål – det skaber gensidig ansvarlighed”.

Den gode leder i TEMP-TEAM
Netop det at sætte klare mål, er også noget, der bliver lagt vægt på i TEMP-TEAM. Anne Thau er kunde- og personalekonsulent og har brug for at kende strategien på sit arbejde:

En god leder er en god rollemodel, både i handling og ord. Hun skal italesætte sit lederskab ved at gå foran som et godt eksempel og skabe dialog med sine medarbejdere. Hun skal sætte mål og definere dem. Strategien skal være kendt, så alle ved, hvor og hvordan i forhold til et klart defineret mål – i særdeleshed, hvordan vi når det givne mål”.

Det er altså vigtigt at have et strategisk overblik over sit arbejde for derigennem at sikre, at medarbejdernes krav og forventninger til deres rolle er afklaret, afstemt og synlig. Det gælder både resultater, firmaværdier, egne værdier, ansvar, ressourcer og succeskriterier for et givent mål. Og så skal det synlige mål stemme overens med en holdbar strategi, så det også bliver realistisk og opnåeligt for både medarbejdere og leder.

Anerkendelsens betydning
Ifølge Anette Næsborg skal den gode leder også sikre belønning, motivation og anerkendelse, når krav og forventninger bliver opfyldt. Her er medarbejderne i TEMP-TEAM ikke helt enige:

Jeg har behov for en motivation, og den kommer gerne gennem anerkendelse, men det er selvfølgelig vigtigt at finde den rette motivationsform til den enkelte,” siger kundekonsulent Heidi Josefine Jensen, mens kollegaen Malene Seidler Iversen har brug for mere frihed:

Der skal selvfølgelig være anerkendelse i forhold til den gode historie og fokus på, at medarbejderen føler, hun gør det godt. Det hjælper. Men jeg vil ikke overvåges. Jeg arbejder bedst under selvstændiggjorte, vidde rammer med frihed under ansvar. En god leder skal have tiltro og tillid til, at jeg kan finde ud af tingene og ikke hele tiden behøver at blive tjekket”.

Kompetencer og udvikling
Næsborg har yderligere fokus på at sikre de rette kompetencer og ressourcer i kraft af at sætte det rigtige team både fagligt og personligt ud fra kendskab til medarbejdernes ressourcer, kompetencer og grundlæggende værdier.

Men man skal også kunne skabe udvikling med – og ikke mindst af – sit team, så man sørger for at have motiverede medarbejdere i effektive arbejdsprocesser.

Den gode leder efterlever virksomhedens værdier og har fokus på at forebygge konflikter ved at tage ansvar og handle med engagement og nærvær,” siger Næsborg.

Hos TEMP-TEAM er medarbejderne enige i, at en god leder skal være nærværende:

Hun skal lytte rigtigt, spørge ind, forstå problematikkerne og virkelig lytte til én,” siger Anne Thau og bakkes op af Malene Seidler Iversen:

En god leder skal kunne se ud over egne rammer og se det enkelte individ. Der skal være en faglig respekt, sparring og forståelse for opgaverne og jobbet”.

Det allervigtigste for Malene er dog, at lederen ser det enkelte individ:

En daglig leder skal kunne differentiere i forhold til forskellige behov hos medarbejderen. Det kan gælde meget frihed, anerkendelse, styring, detaljerede opgaver eller fri leg. Det vigtigste er, at der ikke er én enkelt og fastlåst ledelsesstil. Man skal kunne tage en snak ud fra den enkeltes persontype og samtidig skabe forståelse i teamet for, at vi er forskellige typer, men at alle har en berettigelse med de kompetencer, de har”.

Opsummerende er kommunikation internt og eksternt umiddelbart afgørende for godt lederskab. En god leder formidler det nødvendige overblik over virksomhedens situation og skaber forståelse for virksomhedens visioner og grundlæggende værdier – i ord og handlinger.

Mia Hjortsberg

- Af Mia Hjortsberg, PA & Kommunikationsansvarlig, TEMP-TEAM.

Læs mere om Anette Næsborg her:

www.resultmanagement.dk

www.stressledelse.dk

Eller læs andre bud på den gode leder, der også inkluderer samarbejde, fællesskab og lytning:

http://www.kora.dk/temaer-paa-tvaers/ledelse-og-motivation/

http://www.djoefbladet.dk/nyheder/2015/2/s-aa--sig-dog-tak-chef.aspx

http://www.djoefbladet.dk/nyheder/2015/9/jeg-arbejder-p-aa--at-turde-v-ae-re-direkte.aspx

http://altomledelse.dk/5-kendetegn-ved-den-gode-leder/

https://www.ca.dk/artikel/hvad-kendetegner-en-god-leder

 

 

Cv’ets buzzwords – Godt eller skidt?

Du har måske selv skrevet dem uden at tænke nærmere over det? Du har højst sandsynligt brugt dem til at beskrive dig selv ved en jobsamtale. Og du har med garanti skullet forholde dig til dem i et stillingsopslag; De såkaldte ”Buzzwords”, der kort og kontant redegør for dine faglige og personlige kvalifikationer. Eller gør de?

”Udadvendt og imødekommende”
I TEMP-TEAM læser vi dagligt ansøgninger og cv’er, hvor der fremgår buzzwords som udadvendt, imødekommende, overblik, selvstændig og teamorienteret. Det er en gennemgående tendens, at kandidaterne vil fremstå som korrekte ansøgere, der formår at besidde de samme kvalifikationer – Ofte på bekostning af deres oprigtige kvalifikationer og ønsker.
   Men hvorfor er disse buzzwords i høj kurs?  Er buzzwordet ”udadvendt” lig med et økonomisk resultat på bundlinjen, eller er det et udtryk for en tendens i samfundet, hvor nogle egenskaber ikke er i ligeså høj kurs? Eller er kandidaterne så vant til, at se buzzwordene brugt i flæng i stillingsopslaget, at de raskt væk gengiver virksomhedens egne ord?

Prøv for eksempel at forestille dig en kandidat, der i sit cv har skrevet: ”Jeg er en pålidelig medarbejder, der går dedikeret til mit arbejde. Jeg trives dog bedst med at arbejde selvstændigt og have strukturelle rammer.” Overvej to sekunder, om dette er en kandidat, du vil gå videre med.

De første to buzzwords scorer topkarakter på pointtavlen. En pålidelig og dedikeret medarbejder – tjek, det vil vi gerne have! Den næste sætning vil dog i mange tilfælde igangsætte alarmklokker; Mange arbejdspladser har storrumskultur med fokus på teamorienterede processer og krav om fleksibilitet og omstillingsparathed. Kandidatens ærlighed kan i dette tilfælde blive en stopklods for et videre forløb. Kandidatens brug af buzzwords og læserens forståelse af disse kan derfor blive afgørende for, om ansættelsesprocessen vil forsætte. Så hvordan sikrer vi, at den rigtige kandidat matches med den rigtige arbejdsplads?

Fokus på den faktiske personlighed
Hos TEMP-TEAM oplever vi ofte, at kandidaternes brug af buzzwords og deres egentlige egenskaber ofte er meget forskellige. I vores detaljerede afdækning af kandidaterne oplever vi, at kandidaten giver udtryk for at have en anderledes arbejdsstil og andre ønsker om arbejdsopgaver end, hvad deres cv har givet udtryk for.
   Interviewet og mødet med kandidaten er derfor altafgørende for, at vi i TEMP-TEAM får en fuld forståelse af den kandidat, vi sidder over for. Netop denne detaljerede proces gør, at vi er med til at kvalitetssikre, at de kandidater, vi sender ud i vikariater og faste stillinger, matcher både arbejdspladsen og arbejdsopgaverne.
   Som bindeled mellem arbejdspladsen og kandidaten oplever vi stor ærlighed fra kandidatens side. Kandidaten kan frit fortælle om personlige egenskaber samt ønsket arbejdsmiljø og arbejdsstil. Derved sikrer vi os, at buzzwordene bliver irrelevante, og der i stedet er fokus på den faktiske personlighed, de faglige kompetencer og kandidatens egentlige forventninger.

Vi kan dog ikke lade være med at undre os over, at der er så stort fokus på at udstråle bestemte kvaliteter. Er cv’et blevet en falsk iscenesættelse af, hvad kandidaten tror, arbejdsgiverne gerne vil have, eller er buzzwordene et resultat af arbejdsgivernes forventninger til kandidaten, som de kommer til udtryk i deres jobopslag? Hvad mener du?

Morten Skårup Sponholtz

- Af Morten Skårup Sponholtz, kunde- og personalekonsulent, TEMP-TEAM.

 

 

Synlig på jobmarkedet? 

Det er ikke nogen hemmelighed, at virksomheder i dagens Danmark stiller større og større krav til deres medarbejderes kompetencer og omstillingsparathed. På et arbejdsmarked, hvor konkurrencedygtighed er alfa og omega, skal medarbejdere i mange tilfælde kunne favne flere og komplekse opgaver – og som jobsøgende skal man skille sig ud fra mængden.

Skil dig ud
Når virksomhederne er på udkig efter den næste og bedste medarbejder, og hundredevis af cv’er høvles igennem af enten virksomheden selv eller et rekrutteringsbureau, så kan man som en ellers dygtig medarbejder med de rette kompetencer let blive sorteret fra, fordi man ikke har gjort sig synlig og præcis nok i sin ansøgning og sit cv.

Man har kort sagt ikke skilt sig ud fra mængden af jobsøgende.

Fokus på det rette cv
Hvad er et godt cv? Og hvad er en god ansøgning? Det kan være svært at svare på, men det afhænger i høj grad af, hvilke øjne der ser på det.

Et godt cv skal være målrettet og appellere til læseren fra første linje. Et såkaldt brutto cv fortæller alt om din rejse gennem arbejdslivet, men det fortæller ikke altid det, som læseren har brug for at vide.

De vigtigste informationer risikerer at drukne i dine gode, men måske irrelevante kompetencer i forhold til en konkret stilling. Er man ikke skarp nok i sin formulering, og har man ikke målrettet sit cv til modtageren, er sandsynligheden for, at man bliver sorteret fra i første runde væsentligt forøget.

Det er fint nok, at man gerne vil fremhæve alt det, man er god til. Men tænk på den rolle, du skal udfylde hos en virksomhed. Har de fx brug for at vide, at du er verdensmester i et køkken, når opgaven går ud på at beregne komplekse matematiske regnestykker?

En sæk med kvalifikationer
Forestil dig at alt, hvad der står i dit cv, ligger i en sæk. Hver eneste gang en potentiel arbejdsgiver rækker hånden ned i sækken og trækker noget op, bør det være relevant for den konkrete stilling, du søger.

Vær præcis og målrettet – det hjælper dig på vej mod dit næste job.

Jacob Okholm
- Af Jacob Okholm, kunde- og personalekonsulent i TEMP-TEAM.

 

Generation Z

Vi har alle hørt om generation X og Y, men om to år begynder generation Z at indtage det danske arbejdsmarked, og om 12 år er de for alvor etableret i alle positioner ude i virksomhederne. Men hvad er generation Z? Og er de anderledes fra generation X og Y, som vi allerede kender?

Grænseløse netbrugere
En af de store hjørnestene i forståelsen af generation Z er den måde, hvorpå de er forbundet. De har, siden de var små, og inden de lærte engelsk i skolen, kommunikeret på engelsk med andre børn gennem computerspil, sociale medier etc., og de er derfor vokset op med en forståelse af, at de er grænseløse og har været vant til at blive vurderet ud fra deres evner.

De er mere ”på” end tidligere generationer, og for nogen foregår store dele af deres sociale liv via internettet. De er forbundet digitalt og snakker med folk over hele verden og overskrider derfor ikke kun de geografiske grænser, men også de sociale klasser, fordi de har deres videospil eller andre interesser at forholde sig til og ikke så meget andet.
   Derfor betyder det langt mindre for en typisk generation Z, hvem du er, og mere hvad du kan bidrage med til fællesskabet.

Gode til multitasking
For generation Z handler det typisk om, hvilke muligheder man kan skabe for sig selv, hvad man kan producere, og hvilke oplevelser der kan formidles videre, som andre kan forholde sig til og ”brygge” videre på. Dette bliver gjort ved hele tiden at være online samt skabe og vedligeholde éns netværk, hvis det ikke er muligt at mødes fysisk. Imens de er online, laver de mange andre ting; De sms’er og laver samtidig lidt på den skoleopgave, som skal afleveres. De multitasker, og de er gode til det!

Deres talent for at multitaske er bestemt noget, man som leder kan bruge, når de om få år begynder at indtage arbejdsmarkedet. For selvom de flere gange om dagen tjekker sociale medier som Facebook, Instagram, Twitter eller andre, skal man ikke tro, at de ikke arbejder samtidig, og at det ikke vil smitte af på deres arbejde.
   De sociale medier bruges til at skabe et stærkt netværk, som kan bruges både socialt og fagligt til at få nye kunder og opgaver i alle sammenhænge. Det er bestemt noget, som folk i generation X og Y kan lære noget af.

Kreativ og omskiftelig
Generation Z er mere kreativ og vil hele tiden finde nye måder at skabe netværk på. Deres kreativitet gør også, at Z’erne ikke har brug for den samme stabilitet, forudsigelighed og sociale sikkerhed som generation X og Y. Generation Z er en generation af unge, der ikke vil have det samme ideal, som det vi ser i dag. De er mere omskiftelige og har ikke et ideal om de gode stabile ansættelser, som mange i generation X og Y gerne vil have.
   I fremtiden vil vi højst sandsynligt se mange flere projektansatte eller folk med en lang række af ad-hoc-ansættelser – altså det som mange i generation X og Y prøver at undgå, fordi man her foretrækker det stabile og sikre liv med en fast indkomst.

For generation X og Y handler det om at have gode ansættelser, så man har en større økonomisk sikkerhed og lettere kan få adgang til lån i banken for hermed at kunne købe drømmehuset. Men her er generation Z anderledes; de er mere frie og vil hellere være freelancere for lettere at kunne skifte, hvis der skulle opstå et bedre tilbud.

Fastholdelse af en generation Z-medarbejder
Selvom tendensen rykker imod, at mange i generation Z vil være freelancere, vil en stor del af dem stadig sidde i en fast stilling. De vil stadig have den frie ånd, og føler de, at de kan få noget bedre et andet sted, vil de prøve kræfter med det og tage imod et muligt tilbud – det vil personer i generation X og Y også gøre, men forskellen vil typisk være, at én fra generation Z ikke har været ligeså længe det samme sted som én fra generation X eller Y.

Som leder kan det være frustrerende, hvis man skal udskifte sine medarbejdere og dermed løbende skal ud i nye rekrutteringer. Derfor vil en projekt- eller vikaransættelse via et vikarbureau som TEMP-TEAM være en fordel, da man får de medarbejdere, man har brug for, og vælger medarbejderen at stoppe, finder TEMP-TEAM altid en ny og kvalificeret medarbejder uden beregning.

Generation Z vil udvikle sig både menneskeligt og fagligt. De er selvrealiserende og skifter gerne arbejde for at blive ved med at udvikle sig. Derfor vil der i fremtiden med stor sandsynlighed, være langt mellem de runde jubilæer rundt om i virksomheden; en tendens som allerede ses i Danmark*, hvor en gennemsnitlig medarbejder er det samme sted i 8,4 år, som er det laveste tal i OECD-landene.

For at fastholde en generation Z, skal man derfor som leder kunne anerkende et af de afgørende træk, som en generation Z besidder, nemlig at de skal have frihed til og mulighed for at være medskabere af de produkter og det indhold, som de dagligt skal arbejde med. De skal føle, at de laver noget meningsfyldt og samtidig føle, at de har et ansvar og kan udvikle sig.

De er selvstændige mennesker, som er vant til at tage ansvar for deres egne områder, og får de opgaver, som vil modsvare de initiativer og den kreativitet, som de besidder, skifter de gerne til et arbejde, hvor de bliver set og hørt.

Motivation til fastholdelse
For fremtidens arbejdsmarked bliver motivation en vigtig del af fastholdelsen. Motivation af medarbejdere i dag er allerede meget brugt, og hvordan ledere vil motivere deres medarbejdere, herunder både generation X, Y og Z, er en altafgørende faktor for både, hvor længe de bliver det samme sted, men også deres arbejdsomhed det pågældende sted.

En vigtig motivationsfaktor og en tendens, som man i stigende grad ser på flere og flere arbejdspladser, er muligheder som hjemmearbejdsplads og fleksible arbejdstider. Man skal som medarbejder have mulighed for at være ”på”, når ens kunder er det, fx hvis de bor i en anden verdensdel, eller hvis der ikke har været mulighed for at arbejde før sent på aftenen, fordi man har skullet noget med sin familie. I fremtiden kommer man til at arbejde endnu mere, men der skal også være plads til familielivet og selvrealisering.

Man ser mange steder i dag, at medarbejdere hele tiden er ”på”; man har sin arbejdsmail installeret på sin smartphone, og mange tjekker løbende mail uden for arbejdstiden og besvarer dem næsten døgnet rundt, hvis kunden er ”på” på et skævt tidspunkt. Dette gøres for at bibeholde det gode netværk, man har opbygget.

Ligheder med generation X og Y
En generation Z-person adskiller sig på mange måder fra generation X og Y, men der er også visse ligheder.

Én fra generation Y ønsker ligesom én fra generation X og Z et meningsfyldt arbejde, hvor der er mulighed for at realisere sig. Y’erne er ikke ligeså bundet af, hvordan man tidligere gjorde og vil hele tiden prøve at komme med nye forslag og ændringer til, hvordan man kan optimere processerne.

Noget, som man specielt kan lære af generation Z, som vi også allerede er godt i gang med, er netværk. I dag bliver LinkedIn i stor grad brugt til at skabe sig et fagligt netværk, og det er en tendens, som højst sandsynligt kun vil blive ved med at øges i takt med, at flere fra generation Z kommer ind på arbejdsmarkedet.

En anden ting, som allerede bliver brugt, men som højst sandsynligt vil vinde mere frem, er netværksgrupper.
   I dag er netværksgrupper godt udbredt, men der vil med stor sandsynlighed komme flere til. Netværksgrupperne, som findes i dag, giver et godt billede på, hvordan fremtidens netværk bliver, da man i netværksgrupper hele tiden opfordrer medlemmer til at skabe og udvikle rammerne for netværksgruppen, så den dermed bliver levende, dynamisk og aktiv – præcis som generation Z vil forlange af deres kommende arbejdsfællesskaber.

Sarah Skaarup Hansen

- Af Sarah Skaarup Hansen, personalekonsulent i TEMP-TEAM.

Kildehenvisning:

* http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/75d0ff1d23e0469685cc046ef0c7acd8-20141023-danske-ansatte-naar-sjaeldent-et-jubilaeum

http://www.kommunikationsforum.dk/Pages/Article/Article.aspx?metaObjectId=182937

 

 

Kaffe førte til fast job

”Jeg startede som vikar i 1997 hos TEMP-TEAM i Herning ved en tilfældighed.

Jeg var i Herning og så et opslag om et vikarjob. Jeg fandt kontoret, fik en kop kaffe, skrev en ansøgning og regnede ikke med at høre mere. Tre dage efter ringede telefonen – Jeg havde fået mit første vikarjob, som jeg skulle starte samme dag i Aulum.

Siden 1975 havde jeg arbejdet på Boreplatforme, og jeg ville gerne skifte arbejde, men efter mange år til søs mister man fuldstændig forbindelsen til, hvad der sker på landjordens arbejdsmarked.

Jeg fik mange vikarjobs indimellem mine perioder til søs de næste seks år, og i 2003 sluttede jeg endeligt til søs og ringede til TEMP-TEAM, for nu kunne jeg godt bruge et længerevarende vikariat. Jeg var på vej hjem fra boreplatformen en formiddag, da telefonen ringede – der var et job i Ikast på tre uger og et andet job samme dag, så der var ikke meget lediggang til mig. Vikarjobbet på tre uger blev udvidet til tre måneder med fuldtid. Da vikariatet var ovre, var der et andet job i et par uger og derefter et job, der skulle vare tre-fire uger, men som blev til 11 år på en Betonvarefabrik som smed.

Ved at bruge TEMP-TEAM havde jeg meget hurtigt fast arbejde på land – uden at bruge mere end fem minutter på en kop kaffe.

Efter de 11 år var det min plan at stoppe på arbejdsmarkedet, men efter to måneder blev tiden lang, og via TEMP-TEAM fandt jeg ud af, at en af medarbejderne fra mit vikariat i 2003 stadig var ansat i den pågældende virksomhed. Efter et besøg og endnu en kop kaffe på TEMP-TEAM-kontoret var jeg genansat cirka to dage om ugen – og der har jeg været det seneste halvandet år.

Der er virkelig sket meget på vikarområdet. Virksomheder, der bruger vikarer, ved godt, at de skal behandle vikaren ordenligt og fx give dem de samme medarbejderfordele som madordning, fitness m.m. Selv fagforbundene er mere moderate over for vikarer nu end tidligere.

Afslutningsvis kan jeg konkludere, at hvis jeg ikke havde opsøgt TEMP-TEAMs vikarbureau i 1997 og taget imod en kop kaffe, så var jeg nok aldrig stoppet til søs. Det krævede et vikarjob at finde ud af, at der er mange steder, der er gode at være.

Jeg har to sønner, der efter 12-13 års skoletid også har arbejdet som vikarer. Det er en god måde at komme videre i sit arbejdsliv på i stedet for at hænge fast på Jobcenteret, som nok burde bruge vikarbranchen til at hjælpe flere unge på arbejdsmarkedet.

Så det var, hvad der kom ud af en kop kaffe.”

Mvh. Jens Andersen, kandidat hos TEMP-TEAM.

 

Billigakasseguide.dk har skrevet en rigtig fin artikel med 5 gode grunde til at melde sig som vikar - dem kan vi kun bakke op om :-)

 

Min første uge i TEMP-TEAM

Mit navn er Michala Sander Bertelsen, og den 1. februar 2016 startede jeg et nyt kapitel i mit arbejdsliv som kunde- og personalekonsulent hos TEMP-TEAM i Allerød. En helt ny rolle – og så alligevel ikke!

Med et mangeårigt arbejdsliv som selvstændig i modebranchen har jeg stor erfaring med salg til erhvervskunder, men verden inden for HR er ny for mig.
   Jeg har fået en fantastisk start på jobbet.  Jeg har udelukkende mødt søde kolleger og kunder, og jeg glæder mig meget til at komme rundt og møde alle virksomhederne i Nordsjælland.

Vores vigtigste job her i TEMP-TEAM er at matche kunder såvel som kandidater bedst muligt for alle parter. TEMP-TEAM Danmark løser årligt over 500 rekrutteringer af medarbejdere til faste job og mere end 15.000 til vikariater. Hver eneste opgave bliver løst med et stort engagement og med dedikation fra den enkelte medarbejder.
   Denne proces er jeg stolt af at være en del af – og jeg ser frem til mange spændende udfordringer på dette område.

Der er ingen tvivl om, at vi står over for et arbejdsmarked i forandring. Det rykker sig hurtigere end nogensinde, men takket være en flad organisation kan vi her i TEMP-TEAM lynhurtigt tilpasse os de nye vilkår og på den måde levere den helt rigtige og opdaterede service til vores kunder.

Det er meget tydeligt, at der er stor variation i jobbet. Der er ikke to dage, der er ens, og man ved aldrig fra morgenstunden, hvad dagen byder på.
   Både vores kunder og vores kandidater er meget forskellige, og derfor lægger vi utrolig stor vægt på det personlige møde og den individuelle håndtering.

Alt i alt har jeg haft en fantastisk start, og jeg er ivrig for at komme i gang med at hjælpe kunder såvel som kandidater.

Michala Bertelsen

- Af Michala Sander Bertelsen, kunde- og personalekonsulent i TEMP-TEAM.

 

Det overrasker mig hver gang!

Det sker næsten, hver gang jeg indkalder en ansøger over 50 år til en samtale vedrørende en fast stilling:

”Jeg er altså ung af sind, selv om jeg er 55 år,” siger hun.

Vi har knapt nok sluppet hinandens hænder og præsenteret os for hinanden, før hun udbryder:

”Alder er bare et tal. Jeg er stadig frisk og aktiv. Jeg løber faktisk tre gange om ugen”.  

Jeg svarer ikke – og så kommer det:

”Ja, jeg troede faktisk ikke, at jeg ville blive kaldt til samtale, når nu jeg har den alder, jeg har”.

Intet om alder i annoncen
Hun sidder næsten vantro over at være blevet kaldt ind. Hun har søgt mange stillinger og prøver febrilsk at skjule sin lidt triste resignation.

”Alder er uden betydning for dette job,” forklarer jeg hende med et glimt i øjet og fortsætter:

”Jeg håber da ikke, at jeg ved en fejl har skrevet noget om alder i annoncen”.

Jeg forsøger at få hende til at smile. Hun kigger på mig og smiler lidt tøvende og svarer så:

”Nej, det har du ikke, men jeg har søgt så mange stillinger nu, og der sker så sjældent noget”.

Alderens betydning
Jeg fortæller hende om processen, hvorfor jeg har kaldt hende til samtale, hvad der skal ske efter samtalen samt processens videre forløb.

Jeg fortæller hende, at jeg så objektivt, neutralt og nysgerrigt som muligt vil stille alle kandidater de samme spørgsmål, som knytter sig til de kompetencer, egenskaber og evner, som jeg er på jagt efter – men endnu mere er jeg interesseret i at finde ud af, hvem hun er inderst inde, hvad hendes værdier er, hvad der er vigtigt for hende, hvad hun står for og ikke mindst, hvorfor hun søger stillingen.

Hun slapper lidt mere af.

I løbet af den første time har hun alligevel flere gange nævnt sin alder, og hvad alderen betyder eller ikke betyder.

Senior?
Hvornår bliver man egentlig senior? Er senior et menneske, som er ældre, kontra en junior, som er yngre?

Der er masser af titler, der indeholder ordet senior. Jeg har altid tænkt på, at ordet senior er knyttet til alder som en slags bevis på lang erfaring – fx seniorkonsulent, seniorrådgiver osv. Nu til dags ser man ofte denne titel knyttet til en dygtig 30-årig.

Men hvad bliver man så, når man runder de 50?

Er det dér, alderen begynder at slå sprækker og bliver opfattet som noget negativt – om ikke andet så i hvert fald i folks hoveder.

Det er videnskabeligt bevist, at ældre mennesker gennemsnitligt er lige så produktive som yngre på arbejdsmarkedet. Det, som man præsterer på jobbet, hænger sammen med arbejdsevner og lysten til at arbejde.

Derfor – Kære kandidat:
- Lad være med at sætte fokus på din alder under samtalen
- Er du blevet indkaldt til en samtale, er det, fordi du er kvalificeret til jobbet
- Hold fokus på det, som er vigtigt i jobbet
- Lad være med at lade dig begrænse af negative fordomme om alder

Jeg prøver selv at være et godt eksempel – jeg er 63 år, og jeg elsker mit job.

Gitte Sørensen kigger og smiler

Af Gitte Sørensen, afdelingsleder i TEMP-TEAM Aarhus.

 

Stress og stresscoaching

Der tales og skrives meget om stress, og det betegnes ofte som en moderne folkesygdom.

Er stress bare et modeord, vi bruger i flæng?

- Nej, stress skal tages alvorligt!” Lyder det fra TEMP-TEAMs kunde- og personalekonsulent Merete Norup, der også tilbyder stresscoaching til virksomheder og enkeltpersoner.

Stress kan ramme alle, og det sker ofte, når vi mindst venter det.

Mere end 400.000 danskere (svarende til næsten 10 %) har symptomer på alvorlig stress, og op mod hver fjerde sygemelding skyldes stress.
   Stress koster hvert år mange milliarder i sygedage og udgifter til sundhedsvæsenet, og ifølge WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020. Derfor skal vi tage stress alvorligt og lære, hvordan vi dels undgår det, men også hvad vi kan gøre, hvis vi eller nogen i vores nærhed bliver ramt.

En naturlig hormonel reaktion
Stress er ikke ”bare” et udtryk for at have travlt. Man kan sagtens have travlt, uden det fører til stress, og omvendt kan man sagtens være stresset uden at have travlt!
   Stress i sig selv er ingen sygdom, men derimod en naturlig hormonel reaktion i kroppen, der påvirker os både psykisk og fysisk. Reaktionen opstår bl.a., når vi bliver udsat for farefulde situationer, når vi kommer ud af vores komfortzone, når vi føler, at vi ikke kan.
   I en kortere periode kan den hormonelle reaktion få os til at yde en ekstra indsats i pressede situationer, og i de sammenhænge kan det faktisk være meget brugbart. Men den langvarige påvirkning giver ineffektivitet og mistrivsel, og i sidste ende kan det også give helbredstruende sygdomme.
   Derfor er det vigtigt at lære, hvordan man kan være opmærksom på signalerne, hvordan man kan forebygge, og hvordan man kan håndtere stress. Jo før der sættes ind, jo lettere er det at komme tilbage til en god og bedre hverdag.

Stressens symptomer
Første skridt på vej ud af stress er at kende symptomerne, som bl.a. kan være:

 •          Hjertebanken
 •          Uforklarlige smerter
 •          Knude i mave eller bryst
 •          Indre uro
 •          Hukommelsesbesvær
 •          Koncentrationsbesvær
 •          Træthed
 •          Søvnløshed
 •          Irritation
 •          Modstand
 •          Nedsat humoristisk sans
 •          Indesluttethed
 •          Aggressivitet
 •          Ubeslutsomhed

Hvis disse symptomer fortsætter over en længere periode, kan det føre til angst, depression, hukommelsestab og i værste fald black-out. Derfor er tidlig indsats altafgørende for, hvor hurtigt man som stressramt kan komme tilbage på normalt niveau.
   Når en læge først har tjekket, at symptomerne ikke skyldes en sygdom, kan man som stressramt hjælpes på flere måder. Udover at man som arbejdsplads bør bakke op omkring den ramte og tage stressen alvorligt, så kan en stressramt få stor glæde af at komme i forløb hos en psykolog eller en stresscoach. Her vil den stressramte gennem samtaler og øvelser få værktøjer til at afhjælpe symptomerne og også få hjælp til at komme tilbage på niveau.

TEMP-TEAM tilbyder stresscoaching
Hos TEMP-TEAM har vi stort fokus på at hjælpe, hvor der er brug for det, og vi kan ikke komme udenom, at stress er et stigende og alvorligt problem for både den enkelte medarbejder og arbejdsmarkedet generelt. Derfor har vi etableret stresscoaching og flere brugbare værktøjer til at komme igennem – eller måske helt undgå at ryge ud i – et stressforløb.
   Det kan fx være individuel stresscoaching for stressramte, der består af et forløb med syv samtaler, værktøjer til stresshåndtering og stressforebyggelse, afstresningsøvelser, fælles opfølgning med virksomheden og opfølgning efter endt forløb.
   Det kan også være oplæg af to timers varighed (eller mere) til ledelse, teams og medarbejdergrupper – Hvad er stress? Hvordan opdages signalerne? Hvordan forebygges stress? Og flere.

Merete Norup smiler

- Af Merete Norup, certificeret stresscoach samt kunde- og personalekonsulent i TEMP-TEAM.

 

Marts 2016:

TEMP-TEAM har fået ny salgsdirektør!

 

Hos TEMP-TEAM fejrer vi vores "runner-up" hos Babcock Wilcox Vølund

Birgit Faldt

Birgit Faldt vinder i år 2. pladsen i Vikarbrancheforeningens konkurrence om "årets vikar 2016"

Birgit vinder denne flotte andenpræmie, fordi hun for tredje gang igennem et langt arbejdsliv har gjort et så tilfredsstillende arbejde hos én af TEMP-TEAMs kunder, at hun opnår fastansættelse.
   Birgit har udvist en stor ro og forståelse i forhold til skiftende og nye arbejdsopgaver samt adskillige kontraktforlængelser. Birgit Faldt blev pr. 1. februar 2016 fastansat som Accounting Assistent i Babcock Wilcox Vølund efter et længerevarende vikariat, som hun påbegyndte september 2014.

30-årigt samarbejde med TEMP-TEAM

Birgit arbejdede for første gang for TEMP-TEAM i perioden 1984-1987. Hun blev i det sidste vikariat tilbudt en fastansættelse, som hun takkede ja til – Hun var ansat i denne virksomhed i 10 år. (Kontorassistent/dispacher, HNG I/S)

Da Birgit blev ledig igen i 1997, kontaktede hun på ny TEMP-TEAM. Hun nåede ikke at besætte mange vikariater, før hun igen blev tilbudt en fastansættelse.        Denne gang blev hun i virksomheden i 15 år. (Controller hos Siemens A/S i Ballerup)

I 2014 flyttede Birgit fra Sjælland til Vejen. Hun kontaktede derfor TEMP-TEAM endnu engang, da hun nu søgte job i Vestjylland. Birgit blev i september 2014 tilbudt et vikariat i virksomheden Babcock Wilcox Vølund. Efter adskillige forlængelser og en længere vikarperiode er Birgit nu fastansat pr. 1. februar 2016.
   Birgit er i dag 57 år og kan lige nå at fejre 10 års jubilæum i Babcock Wilcox Vølund. 

Det er historier som denne, der er med til at gøre, at vi er stolte over vores arbejde i TEMP-TEAM.

Vi ønsker Birgit stort tillykke med det faste job!

 

Karrieremesse i DGI-byen

TALENT-TEAM-pigerne Sacha Stenderup Gydesen og Sara Linnet Skelbæk-Pedersen er stadig helt høje efter den vellykkede karrieremesse i DGI-byen i København.
Ikke færre end 2761 unge, håbefulde talenter inden for bl.a. forretning, ingeniørfaget, IT og naturvidenskab deltog på messen, og TALENT-TEAM stod klar til at vejlede og hjælpe dem videre i deres karriereforløb.
Helt konkret blev 398 personer skrevet op i databasen – De venter nu spændt på at komme i job, så kontakt os endelig, hvis du mangler flere medarbejdere!

Billede fra Karrieremessen


Mærkefestival

Et Julemærkehjem er ikke, som mange tror, kun et hjem for overvægtige børn, men et hjem for børn, der er startet livet med dårlige odds og på kort tid får chancen for at starte forfra, blive klædt på til livets strabadser og kan mærke, at livet igen er værd at leve.
Det støtter TEMP-TEAM naturligvis via Mærkefestival 2016.

Mærkefestival

 

Mød vores to nye medarbejdere - Martin Norman Hansen og Christian Sennels Jacobsen!

Klik og se video!

Video af Martin og Christian

 

Lasse Piester-Stolpe er ny salgdirektør

Rekrutterings- og vikarvirksomheden TEMP-TEAM har ansat Lasse Piester-Stolpe, 43 år, i en nyetableret stilling som salgsdirektør med overordnet ansvar for at drive salget mod TEMP-TEAMs ambitiøse vækstmål gennem udvikling og implementering af salgstrategien for både nye og eksisterende kunder.
Lasse Piester-Stolpe vil indgå i virksomhedens øverste ledergruppe, og han kommer også til at understøtte TEMP-TEAMs søsterselskaber i Norge, Sverige, Finland og England.
Han kommer til TEMP-TEAM med en mangeårig erfaring inden for salg og salgsledelse samt træning og udvikling af salgsorganisationer globalt, senest fra en stilling som Business Development Director hos Mannaz og tidligere Management konsulent hos Activatum og Implement Consulting Group.
Oprindeligt er Lasse Piester-Stolpe uddannet SPRØK og HD(O) begge fra Copenhagen Business School samt uddannet Sprogofficer fra Forsvarsakademiet.

Lasse Piester-Stolpe

 

Februar 2016:

Træt af arbejdsløshed?

Aldrig har fokus på den eskalerende arbejdsløshed blandt unge været større.
   Julie blev færdiguddannet i 2012 som cand.mag. i historie, og selvom hun både lavede frivilligt arbejde, tog supplerende kurser og kom i løntilskud, så lykkedes det ikke at få et fast job.
   Og Julie er ikke alene. Drømmen for mange nyuddannede er at få job i en stor anerkendt virksomhed, hvor de fra dag et kan sidde med strategi og implementering. Desværre ser virkeligheden langt fra sådan ud, og mange må sande efter de første par måneder som arbejdsløs, at forventningerne må skrues ned.
   Hos TEMP-TEAM A/S mener vi, at de unge må ”skoles” til at tænke anderledes – eller for at bruge et populært udtryk; de unge skal lære at ”tænke ud af boksen”, når det kommer til arbejdsmarkedet.
   Selvom det første job nok ikke bliver inden for strategi og implementering, så kan et vikariat åbne nogle døre, som ellers ikke havde været mulige. Ikke nok med, at man forstærker sine kompetencer og forøger sit netværk, så kan et vikariat også blive springbrættet til en fastansættelse.

Brug dine kompetencer i et vikariat
Julie var godt klar over, at hendes drømmejob i museumsbranchen var svært at lande, og da TALENT-TEAM fandt et vikariat til Julie hos Lloyd’s Register i 2015, takkede hun da også hurtigt ja tak.
   Selvom vikariatet ikke var inden for specialeområdet historie, så følte Julie stadig, at hun kunne gøre brug af sine analytiske evner og de andre kompetencer, som hun havde tillært sig gennem sin seks år lange uddannelse. Vigtigst af alt, så gav jobbet og dets forpligtelser Julie en fornyet selvtillid og gejst.
   Lykken var da også gjort, da Lloyd’s Register tilbød Julie en fastansættelse fra januar 2016.

Mulig indgangsvinkel til fast job
TEMP-TEAM kan også blive din samarbejdspartner i jagten på et vikariat og måske den gyldne indgangsvinkel til det første job.
   Ud over 36 års erfaring, rekruttering af 600 mennesker årligt samt 500 vikarer i job hver dag har TEMP-TEAMs ejer, Erik Juhler, også startet førnævnte afdeling TALENT-TEAM op i 2013 på baggrund af den høje ungdomsarbejdsløshed. Som en pioner inden for rekrutteringsbranchen, og fordi han forstår vigtigheden af, hvad et job kan gøre ved et menneskes selvbevidsthed, så blev der sat fokus på at få endnu flere unge mennesker i arbejde.

For mange ledige nyuddannede
Regeringen meldte ud i 2014, at de ikke længere ville ”uddanne folk til arbejdsløshed”, hvortil de kvitterede med at skære 4000 studiepladser væk for at tilpasse de videregående uddannelser til arbejdsmarkedets reducerede behov[1]. Det var især humaniora, som stod for skud, men også uddannelser inden for sprog, æstetik, medier og kommunikation blev ramt, da Helle Thorning-Schmidt lukkede for den varme hane.
   En ny opgørelse fra Akademikernes A-kasse viser, at 28,1 procent af alle nyuddannede kandidatstuderende er ledige året efter, de har afsluttet uddannelsen[2]. Tilbage står nogle dygtige, unge mennesker med rygsækken fuld af de nyeste teorier og metoder, men som trods mange års studie ikke kan få det første job.

Ligesom vi hjalp Julie, så kan vi også hjælpe dig!

Vi er blandt andet til stede på Karrieremessen den 11. marts 2016 – vi glæder os til at møde dig!

Af: Sara Linnet Skelbæk-Pedersen
Afdelingsleder TALENT-TEAM, DK

[1] Politiken den 23. sept. 2014

[2] Berlingske Business den 24. feb. 2016

 

Tak for en rigtig hyggelig aften til vores kunder!

 

TEMP-TEAM i Scan Magazine februar 2016

Læs hele artiklen her!

 

Gode råd til jobsamtalen

Hos TEMP-TEAM møder vi hver dag mange forskellige mennesker, der søger forskellige jobs.
   En af vores fornemste opgaver som konsulenter er at finde det bedste hos den enkelte kandidat og sætte det i fokus i forhold til jobbet. Bagsiden af dette er så desværre også, at nogle bliver valgt fra af den ene eller anden grund.
   TEMP-TEAMs konsulenter interviewer mange forskellige typer mennesker hver dag og er derfor trænede i at finde ind til kernen i den person, man sidder over for. En del ledere ansætter kun få folk hvert år og har derfor ikke rutinen i interviewteknik. Risikoen er derfor, at lederen ikke får spurgt ind til de rette ting eller dømmer dig på det forkerte grundlag.
   Derfor er det en god idé som jobsøgende selv at være opmærksom på de signaler, du udstråler, og de ting, du siger. Vi har nedenfor anført nogle gode råd, der gerne skulle understøtte dig til jobsamtalen.

Forberedelse er essentiel
Du bør altid forberede dig til en jobsamtale.
   Du bør som minimum nærlæse og medbringe jobopslaget, hvis det er et opslået job, samt undersøge, hvem virksomheden er, hvad de afsætter, hvad de står for, hvordan deres regnskaber ser ud mv. Dette kan du som regel google.
   Derudover kan du med fordel undersøge, om der står noget på nettet om den person, du skal til samtale hos. Blandt andet er LinkedIn i dag så udbredt, at du vil kunne få mange oplysninger og se, om I fx har fælles kontakter mv. Det kan gøre det nemmere at bryde isen til samtalen og også gøre det nemmere for dig at stille de relevante spørgsmål.

Førstehåndsindtrykket gør en forskel
Betydningen af vores førstehåndsindtryk er blevet undersøgt utallige gange, men der er stadig uenighed om, hvor hurtigt vi danner os en mening om den, vi møder.
   Flere undersøgelser viser, at det sker inden for de første 15-30 sekunder, men under alle omstændigheder viser undersøgelserne, at vi bedømmer og også selv bliver bedømt ekstremt hurtigt af andre mennesker. Vær derfor bevidst om de signaler, du udsender, når du skal møde andre for første gang.
   Et godt råd er at forberede sig grundigt til jobbet, og er du motiveret for det, vil du også kunne fremtræde med en sikker og troværdig attitude, når du møder den ansættende leder. Her kommer både det verbale og non-verbale sprog i spil. Formår du at møde din måske kommende arbejdsgiver med den rette attitude samtidig med, at du også fagligt er kvalificeret til jobbet, har du bestemt efterladt et godt indtryk hos en arbejdsgiver.
   Tænk på eksemplet med drengen, der skal til eksamen. Han kan kun sit stof nogenlunde, men han går ind til eksamen med et direkte blik, rettet ryg, kigger censor i øjnene og udtrykker i sit kropssprog ”jeg kan det her”. Han vil måske ikke slutte på et 12-tal, men han vil starte på et 12-tal og reguleres derfra. Den usikre derimod, der udtrykker forlegenhed eller usikkerhed fx ved at kigge ned, være flakkende i blikket, have armene over kors, svede eller lignende, han starter på 02 og skal arbejde sig opad i stedet.

Kropssproget afslører dig
Som ovenfor anført er attitude et element, men det skal stadig være dig og ikke komediespil, for dit kropssprog vil afsløre dig.

   Ifølge Albert Mehrabian, professor i Psykologi ved UCLA, udgør kropssproget 55 % af kommunikationen, mens det talte ord kun fylder 7 % og stemmelejet 38 %.
Se mere her:
http://www.speakingaboutpresenting.com/presentation-myths/mehrabian-nonverbal-communication-research/

   Kropssproget er altså meget afgørende i en jobsamtale. Du kan i denne forbindelse forberede dig på spørgsmål, der går tæt på din person eller vedrører dit helbred, tidligere opsigelsesgrunde eller lignende, således at disse opfattes som noget positivt. Et eksempel kan være, at du fx har været syg med stress. Dette kan i nogle sammenhænge være et udfordrende spørgsmål, da det ofte bliver meget personligt. Det kan du eventuelt give en positiv vinkel ved at fokusere på, at du har fået en masse anvendelige værktøjer til fremtidigt brug. Hvis du selv tænker, at din situation eller dit tidligere sygdomsforløb er pinligt eller flovt, så vil dit kropssprog afsløre dig og måske have en negativ effekt.

Påklædning har betydning
I forbindelse med din samtale vil din påklædning, hygiejne og eventuelle tatoveringer mv. have en stor betydning. Og tag ikke fejl af, at disse ting har lige så stor betydning hos rekrutteringsbureauet som hos virksomheden. Du bør derfor tænke over, hvordan du klæder dig i forhold til, hvilket job du skal udføre. Fx kommer en skraldemand nok ikke i jakkesæt, mens en bankmedarbejder forventes at være i rimeligt nobelt tøj.

Når man – som os hos TEMP-TEAM – møder mange forskellige mennesker, bliver man automatisk lidt mere rummelig, men det er ikke nødvendigvis tilfældet hos virksomhederne. Derfor vil et godt råd være: Hellere lidt for pæn og ren end sjusket med pletter på tøjet.
   Som mand behøver man som udgangspunkt ikke at komme i jakkesæt og slips, men skal man fx til samtale i en bank, kan det alligevel være værd at overveje at tage jakkesæt på til samtalen. Som regel kan man dog med rimelig sikkerhed matche de fleste med et par pæne jeans og en jakke.
   Kvinder har flere friheder, men undgå for korte eller nedringede bluser samt for tætsiddende tøj, hvis man er overvægtig.
   Angående hele problematikken om tatoveringer og piercinger – Som udgangspunkt bør man ikke ”flashe” tatoveringer til samtalen, ligesom man kan overveje at tage piercingen ud inden samtalen eller forhøre sig hos virksomheden, hvordan holdningen er, hvis man har en. Vælger man fx at have en ring i næsen til en samtale, men er indstillet på at tage den ud, når man skal arbejde, kan det være en god idé at få det sagt, da det kan være afgørende, hvis man skal sidde i en frontline position.
   Når alt dette er sagt, skal man jo sørge for at gøre sig præsentabel inden for de rammer, hvor man selv føler sig tilpas, ellers kan man ikke holde fast i det, når man kommer i arbejde.

Se nedenstående links, hvis du vil læse mere:

Kropssprog – Download Jesper Bergstrøms bog Sådan spotter du en løgner gratis her: http://jesperbergstrom.com/

https://arbejdslyst.dk/fra-graa-mus-til-gennemslagskraft?gclid=CNzwr4ishcgCFYPacgod5TIBTg

Januar 2016:

TEMP-TEAM og CSR

CSR i TT er i dag et koncernsamarbejde med vores søsterselskaber i Juhler-Group og derfor både internationalt og lokalt med egne tiltag.

International members
CSR committee of JuhlerGroup founded by the beginning of 2015, we requested at least one representative from each company. We have 10 CSR committee members across 6 countries to discuss the CSR issue of JuhlerGroup and we are committed to adopting the best practice.

With the establishment of the CSR committee of JuhlerGroup we try to connect those companies who are still new to CSR with the lead from those companies who have mutual CSR activities. With the influence of CSR committee of JuhlerGroup we can bring back the valuable ideas and suggestions to each company, and each employee is proud to be part of the group who fulfil and commit our fiduciary duty by ethical obligation.

Common goals
We intend to focus on environment and employee engagement on group basis to implement some common goals within the group but we do allow individual companies to add on any specific own practice to fulfil the commitment of CSR. We rather make small steps ahead instead of big steps on the spot.

We believe that as a successful and ethical company we have to concern about social and environmental behaviour, the responsibility of its business procedure and investments as well as its policies towards employees. We commit ourselves as a member of CSR to find the balance between social responsibility as business entity and economic development in longstanding.

Core values
We support a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the environment, and anti-corruption from the 10 principles of UN Global Compact. Due to the fact that culture and impact of CSR vary from country by country, each operating company can decide and design their own policy.

Operating companies from Denmark, Norway, Sweden, and Finland joined UN Global Compact to focus on the 10 principles of UN Global Compact in four areas – Human Rights, Labour, Environment, and Anti-Corruption.

Operating companies in Singapore and JuhlerGroup Asia joined Singapore Compact which is the national society promoting sustainable development for businesses and stakeholders in Singapore.

Billede af vægt

December 2015:

Skal jeg sætte billede på mit cv?

Ifølge et forskningsprojekt bliver smukke kvinder indkaldt til færre samtaler end dem, der ser mindre godt ud! Smukke mænd bliver derimod oftere kaldt til samtale.

Uanset om du er mand eller kvinde og fotogen eller ej, skal du overveje nøje, hvad du sætter på dit cv.

Og har du besluttet dig for at sætte et billede på dit cv, skal du sørge for, at det ser professionelt ud.

Der vil altid være delte meninger omkring, om du skal have et billede på dit cv eller ej. Som konsulent mener jeg, at et billede – uanset om man er fotogen eller ej – giver et bedre indtryk af ansøgeren. Når jeg gennemgår ansøgninger til et specifikt job, kan der meget vel være mere end 100 ansøgere. Jeg har derfor kun få sekunder til at skimme hver enkelt ansøger. Her vil et billede fange min opmærksomhed – jeg får pludselig et ansigt på ansøger – kalder jeg dig herefter til en samtale, har jeg allerede ”set” dig.

For mig er det uhyre vigtigt, at du i så fald vælger dit billede med omtanke og er bevidst om, hvilke signaler det sender.

Det kan godt være, at dit yndlingsbillede er fra den sidste familiefest, hvor du havde en superflot nedringet kjole på, eller måske det billede fra ferien på Kreta, hvor du blev dejligt brun og så rasende godt ud i den pink farvede bikini. Disse billeder er bedre på Facebook eller Snapchat.

5 gode råd til, hvordan du bruger dit billede rigtigt:

 1.     Tænk professionelt

Se ud på billedet, som du vil se ud på jobbet. Fotoet skal vise dit professionelle image.

 1.     Placer fotoet i cv’et

Fotoet er et tillæg til dine personlige oplysninger i cv’et. Som konsulent i et rekrutteringsbureau vælger jeg ofte at læse cv’et først.

 1.     Send i pdf-format

Det holder på layoutet. Hvis du sender cv i for eksempel Word-format, risikerer du, at billedet bliver forvrænget.

 1.     Brug et sort/hvid billede

Fotos i farver bliver hurtigt uskarpe og uklare, hvis de kopieres meget eller printes ud på mindre printere.

 1.     Brug en fotograf

Billedet skal repræsentere dig i dit professionelle liv, så brug penge på en rigtig fotograf – det koster så lidt i forhold til den værdi, du tilfører dit cv.

Jeg er selv ikke vild med at blive fotograferet, men i stedet for et billede, der virker opstillet, og hvor smilet ikke når øjnene, vil jeg hellere tage kontakt til en professionel fotograf – så bliver jeg præsenteret på bedste måde for min rekrutteringskonsulent eller min næste arbejdsgiver.

Gitte Sørensen

- Af Gitte Sørensen, afdelingsleder i TEMP-TEAM

 

Sænk sygefraværet

Dame sidder med hovedet i hænderne

Januar 2013, TEMP-TEAM implementerer et nyt it-system, og sygefraværsprocenten stiger voldsomt. Det kalder på handling.

Vi fik en væsentligt forhøjet sygefraværsprocent og også nogle stressramte tilfælde,” fortæller Anette Lund, HR-chef i TEMP-TEAM.

Trivsel på arbejdspladsen
Trivsel hænger tæt sammen med et godt arbejdsmiljø og er en central faktor for en effektiv opgaveløsning. Samtidig påvirker den enkeltes trivsel det fælles arbejdsmiljø, mens arbejdsmiljøet også påvirker den enkeltes trivsel.
Derfor reagerede Anette Lund prompte sammen med sine kolleger i AMO (arbejdsmiljøorganisation) og involverede ledelsen for at skabe opmærksomhed omkring sygefraværet.
Der blev udfærdiget en APV (arbejdspladsvurdering), hvor man anonymt kunne besvare spørgsmål og angive, hvad problemet var, og efterfølgende blev der fulgt op på vurderingerne i de forskellige afdelinger. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er nemlig en forudsætning for en effektiv og attraktiv arbejdsplads, hvor der er høj motivation og arbejdsglæde.

Vi var indstillede på, at der skulle ske noget, og vi ville gøre rigtig meget for, at få procenten ned. Ud over AMO og APV, så udarbejdede vi også en trivselsbrochure, så man som medarbejder kunne få fokus på signalerne, og vi har oprettet en trivselspolitik kaldet IGLO (Individ, Gruppe, Ledelse, Organisation) samt indført politikken i MUS-samtaler med stoplys over forskellige stadier, en stressramt kan gennemgå,” forklarer Anette Lund.

Politikken beskriver, hvordan TEMP-TEAM som virksomhed ønsker at håndtere medarbejdernes trivsel. Den indeholder en beskrivelse af de midler og værktøjer, som sikrer en optimal trivsel, og man vil desuden kunne læse om stress, og hvilke muligheder der er, hvis stress opstår.

Synlig effekt
Der gik ikke længe, før man i TEMP-TEAM begyndte at se effekten af de mange initiativer og tiltag:

Fraværsprocenten faldt stødt, efter der kom fokus på trivsel fra ledelsens side, fordi det virkelig gik op for organisationen, at vi sammen kan løse det her, eventuelt med individuelle aftaler,” siger Anette Lund og understreger:

Det er nu fuldt acceptabelt at sørge for sin trivsel og melde fra, hvis der er noget, man ikke kan nå eller overskue. Det er ikke et tabu, og medarbejderne har fået tillid til, at det er ok at melde ud. På den måde virker det både helbredende og forebyggende”.

En meget fin og nuværende sygefraværsprocent på tre procent bekræfter Anette Lunds udtalelse om, at samarbejde og opmærksomhed kan gøre en stor forskel på en virksomheds trivsel.
TEMP-TEAM lægger vægt på, at arbejdet kan udføres i fysiske rammer, som er sikre og sunde, og at medarbejderen tilbydes psykiske arbejdsvilkår, der engagerer, udvikler og skaber trivsel for den enkelte.
Vores formål er først og fremmest at være præventive.

 

Læs mere om…

TEMP-TEAMs trivselspolitik og IGLO

Stoplys for forskellige stadier af stress

De 6 guldkorn for det psykiske arbejdsmiljø

 

Forbered jer på stigende sygefravær

Billede af syg

Når vi har gode tider, så stiger fraværet, og når vi har dårlige tider, så falder det”. Så enkel er udmeldingen fra Søren Johannesen, der er Lønstatistik- og lønsystemchef i Dansk Erhverv.

I TEMP-TEAM har man det seneste år oplevet et stigende sygefravær blandt vikarer og rekrutterede medarbejdere til flere virksomheder.    Søren Johannesen er ikke afvisende over for, at vi som vikar- og rekrutteringsbureau kan være et pejlemærke for, hvordan statistikken kommer til at se ud til næste år:

Hos Dansk Erhverv har vi en forventning om, at bedre tider er på vej. Og måske er I de første, der mærker det. Det er ikke så overraskende”.

Fald siden 2008
Siden 2008 er sygefraværet* på DA-området ellers faldet år for år, og i 2014 var det nede på 2,9 procent af den mulige arbejdstid, hvilket svarer til 6,5 dage per beskæftiget med en sygefraværsperiode på gennemsnitligt 4,2 dage. Dermed er sygefraværet på sit laveste niveau siden 1993.

Fraværsprocenten er lavere for funktionærer end arbejdere, og kvinder har et lidt højere samlet fravær end mænd, hvilket især skyldes barsel og børns sygdom.

Sygefraværet er lavest for kvinder og mænd i ledelsesarbejde og modsat højest for operatør-, monterings- og transportarbejde.

Region Hovedstaden har det højeste sygefravær, mens Region Midtjylland har det laveste.

Tilknytning til arbejdet
Årsagen til faldet i sygefravær er helt klar:

Når vi oplever højkonjunktur og gode tider, så hiver vi folk ind på arbejdsmarkedet, som måske ikke har så fast en tilknytning til arbejdet, og de er også de første, der ryger ud igen,” siger Søren Johannesen og fortsætter:

Modsat oplever vi, at sygefraværet falder, når vi har dårligere tider, fordi folk ikke vil give et dårligt indtryk og ønsker at bevare tilknytningen til arbejdspladsen”.

Ledelsesproblem
Mens vi kan glæde os over bedre tider måske er på vej, så skal vi altså have fokus på, at det vil betyde en stigning i sygefravær.

Vi ser det som et ledelsesproblem. Firmaer har tit en fraværsbonus, men den kan mistænkeliggøre, da den både kan få folk til at komme syge på arbejde, men også kan lokke folk til at blive hjemme, fordi det ikke påvirker fraværsbonussen den måned. Men det skal jo slet ikke være dilemmaet – Det handler om en loyalitetspligtfølelse over sit arbejde frem for en økonomisk belønning. Så det bedste, man som ledelse kan gøre, er at tage en samtale med sine syge medarbejdere omkring, hvad man kan gøre,” siger Søren Johannesen.

Hvordan fraværsstatistikken ser ud for 2015, må vi dog vente til august 2016 med at finde ud af.

I næste uge kan du læse om, hvad TEMP-TEAM gjorde, da de havde en væsentligt forhøjet sygefraværsprocent blandt deres medarbejdere.

* Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.
I 2014 indgik i alt ca. 449.000 medarbejdere på DA-området.

Se FraværsStatistik 2014 her:
https://temp-team.dk/media/2099/fravaersstatistik-2014.pdf

Eller se Fraværsstatistikken her

 

Fra én afdeling til en anden 

I maj 2013 fik jeg mulighed for et vikariat som personalekonsulent på TEMP-TEAM-kontoret i Odense. Det var rigtig spændende og noget, som jeg ikke havde prøvet før. Alligevel kunne jeg bruge min tidligere erhvervserfaring fra en produktionsvirksomhed, hvor mit arbejdsområde også omfattede ansættelse af timelønnet personale.

Jeg kom hurtigt med i arbejdet med at interviewe vikarer, have kontakt til kunderne og besætte ordrer. Desværre stoppede mit vikariat ultimo august 2013, men samtidig åbnede der sig en mulighed for at fortsætte arbejdet på kontoret i Kolding.

Arbejdet i Kolding var det samme som i Odense – og så alligevel ikke. For selv om det er samme virksomhed, er det forskellige kolleger og forskellige måder, som tingene bliver gjort på. Jeg har efter mange år på arbejdsmarkedet lært, at det er vigtigt at være forandringsparat og fleksibel, så jeg tog de nye udfordringer, som de kom – og gør det fortsat.

Efter næsten to år i Kolding blev jeg tilbudt at komme tilbage til Odense, så nu arbejder jeg igen i Odense.

Begge steder har jeg haft mulighed for at arbejde, som jeg bedst kan lide at arbejde, og jeg kan tage det bedste med fra begge afdelinger.

Det er udfordrende, spændende og også lidt hårdt at skifte afdeling, men det er samtidig lærerigt og dejligt, når man samtidig føler, at man gør en forskel.

Kirsten Sørensen

Kirsten Sørensen
Personalekonsulent

 

November 2015:

Skal/skal ikke ringe?
Mand tager sig til hovedet og kigger ned på sin telefon, som han holder i hånden

Er det en god idé at ringe på et jobopslag eller en stilling, inden man sender en ansøgning?
De fleste jobcentre og a-kasser mener ja. Det samme gør karriererådgiver og indehaver af firmaet Intojob Anne Marie Valentin, der har udtalt sig i en artikel til ALT for damerne:

Det er en unik måde at gøre dig selv interessant på og/eller få mere præcise oplysninger, som du kan bruge i din ansøgning.
Det er virkelig dumt ikke at benytte denne anledning til at få mere at vide om den arbejdsplads, chef, afdeling eller selve jobbet, som du er interesseret i”.

Ingen tidsrøveri
I TEMP-TEAM har man en anden holdning:

Det er bedre ikke at ringe op, end at ringe kun for at være en tidsrøver uden et formål”.

Så klar i mælet er seniorkonsulent Margit Kjær, og hun bakkes op af kunde- og personalekonsulent Anne Thau:

Du skal kun ringe, hvis du har sat dig ind i virksomheden og deres fremtidige behov og så spørge ud fra det – Hvis du synes, der er noget relevant at spørge om, vel at mærke.
Et opkald skal bruges til at klæde dig på til en motiveret ansøgning, så du skal ringe, hvis du savner viden om fx opgaver, struktur, kollegialt samarbejde eller andet”.

Begge TEMP-TEAM-konsulenter anbefaler, at man – hvis man ringer op med noget gennemtænkt og relevant – kort præsenterer sig selv og derefter stiller to-tre konkrete og velovervejede spørgsmål.

Bud på gode spørgsmål
Det er svært at give eksempler på gode spørgsmål, da det fuldstændig afhænger af jobopslaget, og hvad det indeholder – og ikke mindst, hvad det ikke indeholder. Men hvis konsulenterne skal komme med deres bud, så lyder de:

Man må gerne ringe op og spørge til, om man med en anderledes baggrund end den ønskede stadig kunne være attraktiv til jobbet. Og hvis det ikke står i opslaget, eller man er i tvivl, så er det også fint at ringe og få defineret fordelingen af jobbets opgaver,” siger Margit Kjær.

Hvis det ikke fremgår af jobopslaget, så kan det være en god idé at ringe og høre, om det er en nyoprettet stilling. Det er relevant, om der fx har været fire tidligere ansatte, der alle er sprunget fra på stribe, eller om jobbets opgaver er fastlagte fra start,” tilføjer Anne Thau.

Ingen af konsulenterne bryder sig til gengæld om opkald, hvor kandidaterne ikke selv er klar over, hvem de har ringet til og hvorfor.
Som udgangspunkt er det altså ikke nødvendigt for at komme i betragtning til en stilling, at du ringer for at stille spørgsmål. Du kan sagtens ryge i top med en motiveret ansøgning uden at have præsenteret dig på telefonen.

Læs ALT for damernes artikel her:
http://www.alt.dk/mit-liv/karriere/her-er-de-5-sporgsmal-du-skal-ringe-og-stille-inden-du-sender-din-jobansogning/

 

Hvad er Mindful ledelse?

Tirsdag den 27. oktober slog vi hos TEMP-TEAM Herlev igen dørene op for et af vores gratis og populære morgenmøder, hvor inspirerende foredragsholdere kommer med spændende indlæg. Denne gang havde vi inviteret mindfulness instruktør, coach, hypnoseterapeut og tidligere erhvervsleder Ditte Lindqvist, som gennem sit fokus på mindful ledelse har haft succes med at udvikle og lede medarbejdere.

Gennem mange års erfaring som leder har Ditte haft et særligt fokus på, at når vi som ledere rummer andre mennesker på en nærværende og åben måde, så begynder medarbejderne at tage et langt større ansvar samtidig med, at de i højere grad udvikler sig både fagligt og personligt.

Dittes indgangsvinkel er, at vi med en accepterende, menneskelig rummelighed og forståelse for, at vi som forskellige personligheder med forskellige følelser, tankegang og kommunikationsform kan udvikle os til at blive den bedste udgave af os selv.

Inden for mindfulness er der 7 grundlæggende principper, som med stor succes kan aktiveres og indarbejdes som værdifulde i ledelsesstilen.

De 7 principper er:

Beginners mind
Dette betyder, at man møder verden og medarbejdere med et åbent sind uden forbehold, forestillinger eller antagelser.

Ikke bedømmelse
Gør op med den indre kommentator, der bedømmer alt ud fra os selv og vores egne værdier, på skalaen: Godt, skidt, neutralt.  Se på og lyt til dine medarbejdere uden at være kritisk bedømmende. På vejen mod mindfulness skal vi stadig skelne, men uden at tillægge det ene værdi frem for det andet.

Aversion og tiltrækning
Langt det meste af det, vi gør – hvis ikke alt – stammer fra to motiver: Tiltrækning eller frastødning. Vores tanker, følelser og handlinger tager afsæt i denne akse mellem afsky og begær. Bare det at begynde at iagttage egne aversioner og tiltrækninger giver en smule frihed både som leder, men medarbejderen mærker også en ændring i ledelsesstilen.

Ikke ambition
Stærke ambitioner splitter bevidstheden, åbner for stress og begrænser vores evne til at udnytte nuets muligheder.

Tålmodighed
Al vækst og udvikling tager tid, vi kan ikke forcere hverken kroppens eller sindets processer, og selve utålmodigheden kan bremse udvikling. Vi skal som ledere lære at plante et frø hos medarbejderne, have tålmodighed til at lade frøet spire, blomstre og udvikle sig i takt med medarbejderens egen indre proces.

Accept
En anerkendelse af det, der er. Accept er en forudsætning for at være mindful. Accept er evnen til at forstå, rumme og tolerere det, der er – og en betingelse for selvudvikling. Det gælder også accepten af egen utålmodighed, aversioner og mistillid – og naturligvis også over for medarbejderne.

Let go
At turde give slip. Vi skal turde slippe kontrollen og vise medarbejderne, at vi stoler på dem og deres egen ansvarsbevidsthed.

Har du fået lyst til at få mere viden om brugen af mindfulness i hverdagens ledelse, så kontakt TEMP-TEAMs Vibe Puggaard på 33360944.

Hænder ligger oven på hinanden for at vise sammenhold

 

TEMP-TEAM – fordi mennesker gør forskellen

Ny forskning viser, at 40 % af de nyansatte i små og mellemstore danske virksomheder fratræder deres stilling i løbet af det første ansættelsesår.

Det giver virksomhederne et utroligt stort tids- og produktivitetsspilde. Det kræver tid og koster mange penge at ansætte en ny medarbejder (med efterfølgende oplæring og introduktion), hvor ledere og nøglemedarbejdere typisk er en stor del af processen.

Skab værdi for din virksomhed i samarbejde med TEMP-TEAM
Med afsæt i mere end 35 års erfaring får du et professionelt rekrutteringsforløb med TEMP-TEAM. Vores konsulenters vigtigste opgave er at skabe værdi for din virksomhed og undgå dyre fejlansættelser.

Et ansættelsesforløb varetages professionelt og med hurtige tilbagemeldinger. På den måde sikrer vi altid både virksomhedens og TEMP-TEAMs renommé.

Du opnår stor sikkerhed i rekrutteringer med vores dygtige og erfarne rekrutteringskonsulenter, og risikoen for en fejlansættelse mindskes væsentligt. TEMP-TEAM yder desuden garanti på alle vores udvælgelser. Vores kunder har også mulighed for at rådgive sig med en af vores dygtige konsulenter omkring introduktion af den nye medarbejder.

Se link omkring forskning på området:
http://www.djoefbladet.dk/blad/2013/20/sm-aa--virksomheder-rekrutterer-for-d-aa-rligt.aspx

Birgitte Sørensen
- Af administrerende direktør i TEMP-TEAM, Birgitte Sørensen.

 

Oktober 2015:

Outplacement

- Et ordentligt farvel er også medarbejderpleje...

Der kan være mange grunde til, at en arbejdsgiver må sige farvel til en medarbejder, og mange virksomheder ønsker at sikre sig, at deres opsagte medarbejder får de bedste betingelser for hurtigt at komme videre.

”Dette viser også virksomhedens sociale ansvar og giver de tilbageblivende medarbejdere vished for, at man er værdsat,” fortæller Merete Norup, der ud over at være kunde- og personalekonsulent i TEMP-TEAM også afholder outplacement-forløb og stresscoaching.

Outplacement som vejen til nyt job
Outplacement foregår på den måde, at en opsagt medarbejder kommer til samtaler hos en certificeret konsulent, der følger medarbejderen under hele forløbet. Der bliver afdækket kompetencer, ydet hjælp til cv og ansøgning, evt. efteruddannelse m.m. Alt sammen for at få medarbejderen tilbage i nyt job – i medarbejderens eget tempo.
  Et outplacement-forløb hos TEMP-TEAM er en ligeværdig dialog mellem din medarbejder og TEMP-TEAMs konsulent. Forløbet består af fem samtaler og løbende sparring og tilpasses, så det passer med den enkeltes behov.

Min erfaring med outplacement
”Min konsulent hos TEMP-TEAM har været yderst fleksibel både med hensyn til de planlagte møder, og når jeg har haft ekstra behov for support til mine ansøgninger. Det faglige indhold var rigtig godt. Jeg fik virkelig sat nogle ting på plads, og de øvelser og opgaver, der var mellem møderne, var en super god måde at få teknikkerne gennemarbejdet på.
  Det udleverede materiale virkede både personligt og meget gennemtænkt og er absolut noget, jeg vil bruge igen og igen.
  Min konsulent har under hele forløbet gjort emnerne spændende og udfordrende og har givet mig mod på at komme i gang med min jobsøgning – jeg har dårligt kunne vente med at komme i gang!
  Jeg føler, at jeg er rigtig godt rustet og har fået et gevaldigt løft i min selvtillid”.

- Gitte, tidligere outplacement-kandidat hos TEMP-TEAM.

Brug TEMP-TEAM som din samarbejdspartner til outplacement, når du ønsker at give dine opsagte medarbejdere de bedste fremtidsudsigter i forbindelse med at hjælpe dem videre i nyt job.

TEMP-TEAM tilbyder følgende grundpakke:

 • Afdækning af personlige og faglige kompetencer 

 • Udfyldelse og tilbagemelding på Master Profil Analyse

 • Præsentation af arbejdsmarkedet i dag

 • Assistance ved udarbejdelse af ansøgning og CV 

 • Gennemgang af jobsøgningskanaler

 • Assistance og vejledning i jobinterviews

 • Afsluttende evalueringssamtale       

Du kan læse mere om outplacement-foløb hos TEMP-TEAM her: https://temp-team.dk/arbejdsgivere/outplacement

 

Elev i TEMP-TEAM

Som elev i TEMP-TEAM har jeg været så heldig at komme rundt i forskellige afdelinger med forskellige arbejdsopgaver.

Jeg startede med at være i vores marketingsafdeling, hvor jeg arbejdede med net annoncer og nyhedsbreve til kunder og kandidater.
   Efterfølgende kom jeg i vores driftafdeling, hvor jeg lærte at interviewe kandidater, tage referencer fra tidligere arbejdsgivere og teste kandidater.

Prøvede kræfter med flere afdelinger
Da jeg havde været i TEMP-TEMP i et år, kom jeg i vores finansbogholderi, hvor jeg sad med daglige opgaver som indbetalinger, rykning af debitorer, betaling til kreditorer og lignende. Efter cirka seks måneder i bogholderiet kom jeg til en anden driftafdeling og blev stærkere på kandidater og kunder samt salg.

   Jeg har været så heldig at blive forlænget i yderligere tre måneder efter endt uddannelse, og det er i en fantastisk afdeling, som jeg er meget glad for.

”Det kan jo ske for alle”
Alle i TEMP-TEAM har været super søde og taget imod mig med åbne arme. Alle har været meget hjælpsomme og har hjulpet mig, selvom jeg har spurgt rigtig mange gange om de samme ting. Jeg har selvfølgelig også lavet fejl, men dette har mine kolleger klaret og sagt med et smil: ”Det kan jo ske for alle”.

   Jeg har fået rigtig mange opgaver og ansvar igennem min elevtid, og det betyder rigtig meget, for så ved du, at du gør dit arbejde godt, og at de stoler på dig.
   Mine kolleger har været fantastiske og har vist stor interesse for mig som person og for min uddannelse. Og selvom alle arbejder hårdt, er der altid plads til en lille snak, sjov og ballade og et knus.

TEMP-TEAM er et skønt sted, for det er de bedste mennesker, der arbejder der, og de ved, hvad de laver!

Camilla Hansen

- Af Camilla Hansen, elev i TEMP-TEAM Danmark fra den 1. september 2013 til den 31. august 2015.

 

Afdelingsleder Vibe Puggaard har skrevet om prisen for en fejlrekruttering.

Klik på billedet og læs hendes beretning!

Det er dyrt at fejlrekruttere


September 2015:

TEMP-TEAM deltager endnu engang i HR-Messen - Klik på billedet og læs, hvad vi glæder os til!

HR Messen


April 2015:

Danmarks Bedste Vikar 2015 – endnu engang fra TEMP-TEAM

Til generalforsamlingen i Vikarbureauernes Brancheforening blev Karsten Fabricius – vikar fra TEMP-TEAM – kåret som Danmarks Bedste Vikar 2015 af et dommerpanel bestående af repræsentanter fra virksomhederne HK, Synoptik, Dansk Erhverv, Jobzonen og Vikarbureauernes Brancheforening.

Med kåringen af Danmarks Bedste Vikar vil Vikarbureauernes Brancheforening anerkende det store arbejde, der hver dag bliver udført af vikarer fra vikarbureauer.

Karsten Fabricius har vundet prisen på baggrund af sin arbejdsindsats hos virksomheden TOP-TOY A/S, hvor han i høj grad både var i stand til at løse de stillede problemer og derudover servicerede brugerne, så de blev tilfredse. Hans gode humør bidrog til en løftet stemning i Service Desk.

TEMP-TEAM sendte i første omgang Karsten Fabricius ud som vikar til en oprydningsopgave, der ikke burde kræve de helt store kvalifikationer, men i takt med at Karsten udviste proaktivitet i forhold til sine kompetencer, løste han opgaverne bedre end forventet.

Karsten Fabricius med TEMP-TEAM Danmarks direktør Birgitte Sørensen

Stort tillykke til Karsten med titlen som Danmarks Bedste Vikar 2015.

Læs mere om TEMP-TEAMs vikarservice og om den feedback, vi får fra vores kandidater.

 

Marts 2014:

Danmarks Bedste Vikar 2014 er kåret - prisen gik til TEMP-TEAMs vikar

Til generalforsamlingen i Vikarbureauernes Brancheforening blev Sara Kristina Brunholt Jensen - vikar fra TEMP-TEAM - kåret som Danmarks Bedste Vikar 2014 af et dommerpanel bestående af repræsentanter fra virksomhederne HK, Synoptik, Dansk Erhverv og Vikarbureauernes Brancheforening.

Med kåringen af Danmarks Bedste Vikar vil Vikarbureauernes Brancheforening anerkende det store arbejde, der hver dag bliver gjort af vikarer fra vikarbureauer.

Sara Kristina Brunholt Jensen har vundet prisen på baggrund af hendes arbejdsindsats hos virksomheden Laerdal Copenhagen A/S, hvor hun i høj grad har ydet service ud over det normale. TEMP-TEAM rekrutterede Sara til et længerevarende vikariat, der i dag er endt i en fast stilling. Vi er meget stolte af Sara og udover et kontantbeløb på kr. 10.000 fra foreningen, har vi overrakt en velfortjent iPad.

Sara Kristina Brunholt Jensen med sin chef fra Laerdal Copenhagen A/S og TEMP-TEAMs afdelingsleder Kirsten Steffensen

Stort tillykke til Sara med titlen som Danmarks Bedste Vikar 2014.

Læs mere om TEMP-TEAMs vikarservice og om den feedback, vi får fra vores kandidater.

 

November 2013:

Arbejdsgiverregres

Vidste du, at din virksomhed har mulighed for at få vikarudgifter dækket?

Erstatningsansvarslovens §17, stk. 2 giver adgang til, at du som arbejdsgiver kan få dækket ekstraudgiften mellem sygedagpengerefusionen fra kommunen og den løn, som den sygemeldte arbejdstager får af den ansvarlige skadevolders ansvarsforsikringsselskab. Dette gøres fra den ansvarlige skadevolder, som er anledning til sygemeldingen, eller dennes ansvarsforsikringsselskab.

Der er 3 betingelser, der skal opfyldes:

1. Sygemeldingen skal skyldes en ansvarspådragende adfærd, der er udvist af en anden end arbejdsgiveren og den sygemeldte, fx et færdselsuheld.

2. Der skal udbetales løn til den sygemeldte medarbejder.

3. Arbejdsgiveren skal have ekstraudgifter i forbindelse med sygefraværet, eksempelvis vikarudgifter eller overtidsbetaling til andre medarbejdere. Ekstraudgifterne skal dokumenteres.

Kontakt TEMP-TEAM, når du har brug for effektive og fleksible vikarer.

Læs mere om vikarassistance.

 

Tak til alle, der kom forbi vores stand på HR-messen til en god dialog og tak til jer, der deltog i vores konkurrence. Nu har vi kåret de to heldige vindere.

Tillykke med den nyeste Apple iPad til:

Lene Winther, Business Partner i Bupa Denmark Services A/S

Lene Winther, Business Partner i Bupa Denmark Services A/S modtager sin præmie

Tillykke med et personale-/forretningsmøde for 4 personer inkl. forplejning i Samadhis nye lokaler i København til: Kirsten H. Pedersen, HR-Manager i ConvaTec

Kirsten H. Pedersen, HR-Manager i ConvaTec modtager sin præmie

 

September 2013:

Træfpunkt Human Resources® 2013

Danmarks og Nordens største HR-messe

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 Kbh. V. danner endnu engang rammen om Træfpunkt Human Resources, der i år afholdes:

Onsdag d. 2. oktober og torsdag d. 3. oktober kl. 9-16.

Træftpunkt er stedet, hvor HR-ansvarlige kan hente ny og spændende inspiration til HR-arbejdet og får rig mulighed for at øge faglig viden med 12 spændende indlæg, netværke med HR-kollegaer, udstillere og indlægsholdere samt opleve de nyeste produkter på markedet blandt mere end 140 udstillere. Det overordnede tema på årets messe er Human Potential, der er opdelt i innovativ forandringsledelse og effektiv efteruddannelse.

Onsdag d. 2. oktoebr kan du på Keynotes Corner opleve Anders Raastrup Kristensen, Assistant Professor, CBS, Anne Bornfeld, personaledirektør, IBM Denmark, Allan Freed, RBL Group (associated with Dave Ulrich), Merete Eldrup, adm. direktør, TV2 Danmark A/S og Arne Nielsson, ti-dobbelt verdensmester i kanoroning.

Torsdag d. 3. oktober kan du på Keynotes Corner opleve Lise-Lotte Helms-Olesen, HR-direktør, McDonalds, Peter Bredsdorff-Larsen, cheftræner, KIF Kolding København, Christian Walstrøm, Associate Professor, Aarhus Universitet og Marie Hallander Larsson, HR-chef, Swedbank - årets HR-chef i Sverige, 2009.

I år byder Power Corner på spændende og inspirationsrige oplægsholdere som TV-vært Mikkel Beha Erichsen, iværksætter Jesper Kasi Nielsen, nyhedsvært Mikael Kamber og powerspeaker, inspirator og motivator Jan Sargent Larsen.

Mød os på stand 77

Traditionen tro har TEMP-TEAM en stand igen i år. Kom og få mere information om vores nye rekrutteringspakker, der er udarbejdet til virksomheders individuelle behov og om, hvordan et samarbejde med TEMP-TEAM som ekstern sparringspartner bidrager til en fleksibel og effektiv rekrutteringsproces, hvor det er altafgørende, at det er den rette vikar, der løser opgaven, eller at den rette kandidat ansættes i et fast job.

Bestil gratis billet og forhåndsregistrér dig.

Billede af TEMP-TEAMs messestand på hr-messen 2013

Vi glæder os til at se dig på messen!

 

August 2013:

Verdens Bedste Nyheders logo
TEMP-TEAM har igen i år valgt at være med i kampagnen ”hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder” til danskerne!
Verdens Bedste Nyheder er skabt af De Danske udviklingsorganisationer i samarbejde med DANIDA og FN og har til formål at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Som Global Compact virksomhed, har TEMP-TEAM fået en speciel invitation til at deltage.
Der er mange måder at støtte kampagnen på, der løber i perioden fra den 19. august til 30. september. I TEMP-TEAM tilføjer vi nedenstående tekst og Partnerlogo  i vores autosignatur, så budskabet bredes til vores samarbejdspartnere.
Fredag den 13. september er datoen for 2013-kampagnenes nationale morgen-event, hvor mere end 1.000 frivillige uddeler en forfriskende juice fra Rynkeby og Verdens Bedste Nyheder i hele landet.
Vil du vide mere, så gå ind på Verdens Bedste Nyheders hjemmeside.

Glad pige deler Verdens Bedste Nyheder ud til folk på gaden

 

Juli 2013:

Stort tillykke til Jim Erenskjold Aalling, lager- og logistikchef hos Millarco A/S, der vandt en iPad i forbindelse med vores kundearrangement i Cirkus Arena, Jylland.

Jim Erenskjold Aalling, lager- og logistikchef hos Millarco A/S, modtager sin Ipad som præmie

Tilmeld dig TEMP-TEAMs nyhedsbrev og få løbende præsenteret kompetente og kvalificerede kandidater via e-mail.

 

Juni 2013:

Stort tillykke til Susanne Florentine Kruse-Blinkenberg, Consulting Manager hos Bluegarden A/S, der vandt 4 Wild Card til Tivoli i forbindelse med vores kundearrangement i Cirkus Arena, Sjælland.

Tilmeld dig TEMP-TEAMs nyhedsbrev og få løbende præsenteret kompetence og kvalificerede kandidater via e-mail.

 

NYT VIKARDIREKTIV I DANMARK

Den nye vikarlov er omsider vedtaget, og den træder i kraft den 1. juli 2013.

I den forbindelse vil vi gerne informere jer om, hvilken betydning loven vil få for jer som kunde.

Hvor TEMP-TEAM selv har overenskomst på området, sker der ingen ændringer
TEMP-TEAM har overenskomst på rigtig mange områder og er i næsten alle tilfælde dækket ind under en overenskomst. Når I bestiller en vikar hos os på et område, hvor vi selv har overenskomst, skal vi bare fortsætte med at overholde vores egen overenskomst – også selv om I har overenskomst eller lokalaftale på området. Der sker med andre ord ingen ændringer i de vilkår, som vikaren har ret til, selvom I måske har en anden overenskomst, end vi har.

Ændringer af betydning for jer
Som kunde får I også nogle pligter via den nye vikarlov.

Det gælder følgende:

 • I skal informere vikaren om ledige stillinger hos jer – fx via opslag et pas-sende sted i virksomheden eller via intranet
 • Vikaren skal have adgang til jeres kollektive faciliteter – fx kantine, børnepasning og transportfaciliteter. Det gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling af vikaren objektivt kan begrundes, f.eks. hvis der er tale om et meget kort vikariat
 • I skal informere lønmodtagerrepræsentanterne om virksomhedens brug af vi-karer

Vi er glade for loven
Vi er meget tilfredse med, at loven respekterer vores overenskomster, så det i langt de fleste tilfælde ikke bliver dyrere at have vikarer. Samtidig er vi glade for, at loven hindrer social dumping der, hvor vikarbureauet ikke har overenskomst, fordi vikarbureauerne så skal overholde ligebehandlingsprincippet og dermed kundens vilkår.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på tlf. 70 10 09 44.

 

Marts 2013:

TEMP-TEAM investerer i grønne aktier

I dag skriver Børsen om TEMP-TEAMs investering i solenergi.

Vi vil sætte et grønt fingeraftryk på samfundet omkring os, og derfor skaber vi nu ny strøm, der kan udligne vores eget forbrug.

Vores mål er at blive CO2-neutrale, og vi er godt på vej. Med TEMP-TEAM som samarbejdspartner er du med til at sætte en grøn dagsorden.

Læs artiklerne i Erhvervsmagasinet CSR, særtillæg i Børsen, d. 26. marts og på CSRs hjemmeside.

Investér i grøn energi og få en grøn profil ad omveje

5 hurtige til TEMP-TEAMs ejer

 

Februar 2013:

COPENHAGEN FOOD FAIR02013

Mød TEMP-TEAM på den nye fødevaremesse i Bella Center hal H, stand C3-007B!

Få gratis adgang til messen

Entréen til Copenhagen Food Fair er 200 kr., men du kan som virksomhed få gratis adgang, hvis du registrerer dig online på www.copenhagenfoodfair.dk med registreringskoden RAB438098 senest d. 14. februar.

Ved registrering efter d. 14. februar koster det 100 kr. i entréen.

Så skynd dig at tilmelde dig madbranchens spændende messe.

Praktiske oplysninger

Messen er åben søndag-tirsdag kl. 10-18 og onsdag kl. 10-16.

Adressen er: Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S.

OBS! Børn under 15 år ingen adgang.

Vi glæder os til at hilse på dig!

_B410466_web.jpg

Til virksomheder:

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og kandidatpræsentationer.

Læs mere her


Tlf. 70 10 09 44