Vores vikarer aflaster effektivt med kort varsel, hvad enten du har behov for en vikar en enkelt dag, interim til en længere periode, vikarer til et helt team eller folk til projektansættelse.

Midlertidige ansættelser giver både virksomhed og medarbejder mulighed for at afprøve samarbejdet, inden der træffes endelig beslutning om eventuel fastansættelse.

I disse år er der stort fokus på effektivisering, udvikling og tilpasning og i takt med en stigende konkurrence fra det globale marked med krævende og mere involverede og indflydelsesrige kunder vokser kravene til en virksomhedsledelse også.

Vores interim managers kan medvirke til en effektiv og fleksibel løsning på højt niveau, der også økonomisk kan have en afgørende betydning. Interim managers kan ansættes som en ekstra ressource, men interim dækker også over in-between-stillinger som ved et direktørskifte i en virksomhed, hvor man ikke har tid og råd til at undvære en leder.

Interim Management er ofte udfordrende stillinger, der omfatter forandring, udvikling og implementering af nye tiltag. Det er opgaver, der kræver erfaring og udholdenhed.

Når virksomheden har fundet den rette og permanente medarbejder til stillingen, som den ansatte interim har overtaget i en vis periode, stopper den interim-ansatte, og den nye medarbejder overtager med alt, hvad det indebærer.

Forskellen på en projektansættelse og en tidsubegrænset ansættelse er, at ansættelsen ved en bestemt dato eller et fuldført projekt ophører uden yderligere varsel. Dog kan både arbejdsgiver og den ansatte opsige henholdsvis medarbejderen eller ansættelsen, inden projektet er i hus – Man har nemlig samme rettigheder og ansvar som projektansat som ansat i en tidsubegrænset stilling.
Har du jævnligt behov for aflastning med en af vores vikarer, vil vi så vidt muligt sende den samme vikar, hvis det ønskes, da vikaren således kommer mere og mere ind i virksomheden.

VI HAR VORES EKSPERTISE FRA