; Try & Hire i København, Aarhus, Odense m.v. | TEMP-TEAM ;

Try & Hire - vikariat med mulighed for fastansættelse

Afprøv en ny medarbejder inden fastansættelse

Et try & hire forløb er en mellemting mellem et vikariat og en fastansættelse, som mange virksomheder vælger at gøre brug af, når de skal finde den rette kandidat, og det er en hurtig, enkel og effektiv løsning. Ved try & hire undgår man dyre fejlansættelser, og du får mulighed for at se din nye medarbejder an, inden I vælger en fastansættelse.

Hvorfor vælge try & hire

Nogle virksomheder vælger et try & hire forløb, da den stilling, som ønskes besat, kan være meget kompleks, og virksomheden er måske usikker på, hvilken type kandidat, de ønsker, skal besætte stillingen. Her giver et try & hire forløb en god mulighed for at afprøve kandidaten, før man vælger at fastansætte ham eller hende i stillingen. Via den vej finder I ud af, hvilken profil, I ønsker, skal besætte stillingen.

Vælger I et try & hire forløb i jeres virksomhed, starter jeres nye medarbejder som vikar i et almindeligt vikariat, og forløbet skal efter planen ende ud i en fastansættelse. Try & hire giver begge parter en god mulighed for at afprøve samarbejdet og lære hinanden at kende, inden I i fællesskab underskriver en kontrakt og forpligtes af en fastansættelse.

Hvor lang tid varer et try & hire forløb?

Et try & hire forløb foregår over 13 uger eller svarende til tre måneder, hvorefter I vælger, om I vil foretage en fastansættelse af jeres vikar. Ønsker I, at try & hire forløbet skal vare længere, så kontakt os for at høre nærmere.

Kvalificerede kandidater til try & hire

Når den rette kandidat skal findes til et try & hire forløb, kommer en af vores kompetente personalekonsulenter ud til et møde hos jer og afdækker de enkelte kompetencer og kvalifikationer, som I ønsker, jeres kommende medarbejder skal have. Til mødet får vores personalekonsulent også en fornemmelse af jeres virksomhed og jeres miljø, så vi bedre kan finde den rette kandidat, som vil passe ind hos jer både personligt og fagligt.

Vi søger herefter i vores egen database efter en passende profil, som matcher de kvalifikationer og kompetencer, som I ønsker, jeres nye kandidat skal have. Finder vi ikke den rette kandidat i vores database, udarbejder vi i samarbejde med jer en stillingsannonce ud fra de kvalifikationer og kompetencer, som I ønsker, og annoncen kommer på Jobindex samt LinkedIn og Facebook uden beregning. Ønsker I en profilannonce hos Jobindex beregnes et forholdsmæssigt honorar. Har I andre ønsker om annoncering til jeres try & hire forløb så kontakt os endelig.

Alle vores vikarer har været igennem et personligt interview, de har været til fagrelevante test, og der er blevet taget minimum én reference for at sikre den bedste kvalitet og for at sikre, at jeres kommende vikar er klar til en fastansættelse.

Inden vikaren starter i et try & hire forløb hos jer, kan I, hvis I ønsker dette, møde kandidaten.

Hvordan foregår et try & hire forløb?

Et try & hire forløb starter som et almindeligt vikariat, hvor I har en vikar ude hos jer under generelle vikarbetingelser. Vi sørger for al aflønning af vikaren, herunder blandt andet også feriepenge, pension, sygedagpenge osv., og I betaler kun for de timer, vikaren arbejder hos jer.

Efter tre måneders vikariat kan jeres vikar blive fastansat uden yderligere omkostninger. Ønsker I at fastansætte jeres vikar inden for de første tre måneder, beregnes der et forholdsmæssigt honorar, og I kan herefter overtage vikaren og fastansætte ham eller hende.

Hvis medarbejderen inden for de første tre måneder i try & hire forløbet viser sig mod forventning ikke at være den rette til stillingen, finder vi naturligvis en kvalificeret afløser, hvorefter try & hire forløbets periode på 3 måneder starter forfra.

Både virksomhed og vikar har som udgangspunkt en dags opsigelse.

Fordele ved et try & hire forløb

-       Du sparer tid og ressourcer på at finde den rette kandidat, interview, teste og tage referencer

-       Du får tid til at vurdere kandidaten inden en eventuel fastansættelse

-       Der er kort opsigelsesvarsel

-       Du betaler udelukkende for de timer, vikaren arbejder hos jer

-       Lever vikaren ikke op til dine forventninger, finder vi hurtigst muligt en ny vikar

-       Du kender den kandidat, I vælger at ansætte, da I har mulighed for at lære ham eller hende at kende de første tre måneder

-       Du undgår dyre fejlrekrutteringer ved fastansættelse efter et try & hire forløb

-       Du kan vælge fastansættelse af din vikar efter 3 måneder uden beregning

-       Du får løbende rådgivning og opfølgning i try & hire forløbet – også efter en fastansættelse

-       Vi udbetaler løn og ordner de sociale omkostninger, herunder pension, feriepenge, sygedagpenge osv., indtil fastansættelsen af vikaren

Løbende opfølgning i try & hire forløbet

Vores konsulenter laver løbende opfølgninger før, under og efter try & hire forløbet for at sikre, at I er tilfredse med den vikar, I har fået ud. Det samme gør vi selvfølgelig også med vikaren for, at begge parter får den bedst mulige oplevelse af forløbet.

Vi hos TEMP-TEAM glæder os til at hjælpe dig med at finde jeres nye medarbejder gennem et try & hire forløb.

 

Kontakt din lokale TEMP-TEAM-afdeling for at høre nærmere