CSR - vores sociale ansvar

Socialt ansvar 

CSR-gruppen i Juhler Group blev grundlagt i begyndelsen af 2015 med minimum en repræsentant fra det enkelte selskab i gruppen. Vi er 10 CSR-medlemmer i den internationale gruppe med repræsentanter fra seks lande, der drøfter CSR-emner og er dedikerede omkring at finde frem til de bedste CSR-løsninger.

Med etableringen af Juhler Groups CSR-gruppe er det vores hensigt at udbrede de CSR-holdninger og tiltag, vi allerede har etableret i enkelte selskaber og få det integreret og implementeret i samtlige Juhler Group-selskaberne.

Vores hensigt er at fokusere på miljø og arbejdstagerrettigheder i hele gruppen og implementere nogle generelle mål uden at fratage de enkelte selskaber muligheden for at implementere individuelle CSR-tiltag.

Vi foretrækker mange mindre tiltag inden for CSR frem for ét stort ambitiøst mål, som alle selskaber skal nå.

Social og miljømæssig profil

Vi tror på, at vi som en succesfuld og etisk virksomhed må fokusere på at have en social og miljømæssig profil, der viser CSR ansvarsbevidsthed – Både omkring vores forretningsprocedurer og investeringer og ikke mindst vores medarbejderpolitikker, der sammenholdt skal vise, at organisationen engagerer sig i CSR-tiltag. Vi dedikerer os som deltagere inden for CSR og finder en balance imellem socialt og etisk ansvar og økonomiske interesser, både her og nu og på den lange bane.

Vi støtter grundværdierne i CSR; såsom menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption – som i de 10 grundprincipper i Global Compact. På grund af kulturelle forskelle og forskellige CSR-niveauer fra land til land kan det enkelte selskab beslutte, hvilke CSR-strategier og politikker der matcher deres specifikke selskab.

Selskaberne i Danmark, Norge, Sverige og Finland har valgt at fokusere på de 10 grundprincipper i UN Global Compact inden for fire områder; menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Selskabet i Singapore og Juhler Group i Asien har tilsluttet sig Singapore Compact, der er et nationalt selskab, som fokuserer på CSR for virksomheder og aktionærer i Singapore.

TEMP-TEAM UK blev grundlagt ud fra forpligtelser fra Investors in People Award.

FN Global Compact

I 2009 tilsluttede vi os FN Global Compact, der fremmer menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi agerer betænksomt i forhold til klodens knappe ressourcer. Vi behandler vores medarbejdere ordentligt, og så har vi et arbejdsmiljø uden diskrimination og uligeværd.

Læs mere her.

I mange år har TEMP-TEAM deltaget i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, hvor verdens ledere fx mødes i FN for at vedtage de nye Verdensmål, som en gang for alle helt skal afskaffe fattigdom og sikre planeten frem mod 2030, og senere skal de finde en bindende løsning på klimaproblematikken.

Verdens bedste nyheder

Vi støtter op om kampagnen Verdens Bedste Nyheder, der har kørt årligt siden 2009.
Kampagnen sætter fokus på alle de gode nyheder, tiltag og fremskridt, der, trods alt, sker i verden. Vi er med til at sprede budskabet – og det er vi stolte af. 

Ansvarlige investeringer

TEMP-TEAM styrer sine investeringer i en ansvarlig og bæredygtig retning. For eksempel investerer vi i solcelleanlæg, så vi kan skabe grøn energi. Målet er på sigt at skabe samme mængde strøm, som vi selv bruger, så vi bliver CO2-neutrale.

Organisationer, som vi har støttet:

Stop aids-katastrofen i Afrika
Red Barnet
Folkekirkens Nødhjælp
WWF
Røde kors 
Børnefonden (sponsorbarn) 
Støt Orangutanger
Børnelejren på Langeland
Julemærker - Lions Club
UNICEF
Kræftens Bekæmpelse
SOS-Børnebyerne
FN Global Compact
Dansk Flygtningehjælp
Mødrehjælpen
Knæk Cancer

Banner med, at TEMP-TEAM støtter familer med kræftramte børn 

 Danmarksindsamling 2016   

 

 

_MG_2021_His_U.jpg