Få 10 konkrete værktøjer her

Hvad er onboarding?

Onboarding er en struktureret proces, der hjælper dig med at modtage og integrere nye medarbejdere på arbejdspladsen. Processen giver den nyansatte oplevelsen af at blive taget godt imod. Samtidig er en veltilrettelagt onboarding med til at sikre høj performance, motivation og engagement så tidligt i ansættelsen som muligt.

Uanset størrelse, kompleksitet og type af virksomhed er budskabet at sørge for at have en struktureret plan klar, når den nyansatte har skrevet under på ansættelsesaftalen. Hos TEMP-TEAM ser vi onboarding som en naturlig og effektiv forlængelse af en rekruttering. Du får her vores guide med konkrete tips til at planlægge og styre onboardingprocessen for en nyansat.

Hent onboardingrådene som pdf

 

Vigtigheden af onboarding

Statistikker viser, at 25 % af alle nyansatte forlader deres job inden for det første år. Samme måling peger på, at det i gennemsnit tager en nyansat mere end seks måneder at generere mere værdi til virksomheden, end det har kostet at hyre den nyansatte ind.

Det er derfor afgørende at optimere den første periode af ansættelsen for at sikre en bedre fastholdelse og reducere den tid, det tager at skabe et positivt værdiafkast (time-to-performance).

Det er god forretning at sikre en succesfuld onboarding. Det har samtidig en direkte effekt på medarbejderens trivsel, engagement, tilfredshed og loyalitet.

Struktur på onboarding

Onboardingmodellen indeholder seks centrale fokusområder, der viser, hvor virksomheden lægger vægten i sit onboardingprogram. Ved at måle på onboarding bliver det meget synligt, hvor man bør prioritere en større indsats.

De seks fokusområder er:

 • Kultur: Medarbejderen skal føle, at organisationen har en meningsfuld historie
 • Regler: Medarbejderen skal opleve regler som meningsfulde – både skrevne og uskrevne
 • Netværk: En tryg base er vigtig. Den nyansatte skal guides ind i sociale sammenhænge, så tilhørsforhold opdyrkes
 • Samarbejde: Det er lederens ansvar at få den nyansatte godt ind i teamet
 • Kompetencer: Introduktionen skal sættes i system, så medarbejderen oplever, at organisationen er professionel og sætter læring højt
 • Resultater: Som nyansat skal man opleve at bidrage med positive resultater inden for den første måned

 

Fire kritiske perioder

Det er en gevinst for virksomheder at måle på onboarding det første år. Det er især de første tre måneder, der er allermest kritiske for fastholdelse. Vær især opmærksom på de fire nedenstående milepæle:

 1. Fra kontraktunderskrivelse til første dag (Pre-boarding)
 2. Den første dag
 3. De første 30 dage
 4. De første 90 dage

10 konkrete initiativer og anbefalinger, du som leder kan gøre brug af for at tage godt imod jeres næste nyansatte

 1. Lav tjeklister: Husk de lavpraktiske ting, der skal være på plads inden første dag som fx:
 • Blomster
 • Nøglekort
 • PC
 • Skrivebord
 • Telefon
 • Mailadresse
 • Andet
 1. Send løbende velkomst-/check-in mail eller SMS: Så snart ansættelseskontrakten er underskrevet, er der typisk en ret lang og meget stille periode inden første arbejdsdag. Det er vigtigt at holde kontakten til medarbejderen i denne periode, så medarbejderen ikke bliver unødigt usikker.
 1. Opsæt introduktion til kolleger, teamet eller andre nære interessenter: Sørg for at den nyansatte føler sig velkommen og begynder at bygge relationer allerede fra dag ét.
 1. Forbered en buddy: ”Par” den nye medarbejder med en ligestillet kollega, der giver en introduktion til såvel faglige som sociale miljøer. Vedkommende bør være en, som stadig husker, hvordan det er at være ny og skulle manøvrere rundt på arbejdspladsen.
 1. Hold opfølgningsdialog: Vores generelle erfaring er, at det er yderst gavnligt at sikre systematik i opfølgningsdialogen fx via TEMP-TEAMs dialogværktøjer.
 1. Vær til stede og vær aktiv: Langt de fleste succesfulde onboardinghistorier bliver skabt, fordi den nærmeste leder sørger for nærværende deltagelse i den nyansattes hverdag og inddrager vedkommende i relevante sammenhænge.
 1. Dosér informationerne over tid: Når der gives for mange informationer på én gang, kan vigtig information forsvinde i mængden. Ved at dosere informationerne over tid, sikrer du, at medarbejderen får bedre indblik i virksomheden.
 1. Skab en god blanding af aktivitetstyper: Velkomstaktiviteter, informationsaktiviteter, læringsaktiviteter, supportaktiviteter og output-aktiviteter.
 1. Lav handlingsplaner: Sørg for at lave handlingsplaner og følge op på jeres aftaler mellem hver onboardingsamtale.
 1. Tænk onboarding over længere tid: De fleste nyansatte er i tvivl om deres nye job i op til seks måneder efter første arbejdsdag, og i gennemsnit har hver fjerde forladt jobbet igen inden for det første år.

De afledte effekter af god onboarding

Onboarding og rekruttering hænger uløseligt sammen. Når rekrutteringsprocessen ophører, begynder onboardingprocessen. Kunsten er at gøre overgangen så gnidningsfri som mulig. En succesfuld onboarding vil have en positiv afsmitning på organisationens omdømme og tiltrækningskraft på de bedste kandidater.

Det er derfor en god forretning at sikre nærværende og opmærksom integration af de nye medarbejdere – også på længere sigt.

Vil du vide mere?

Kontakt TEMP-TEAM og hør mere om, hvordan I skaber den bedste onboardingproces for dine nye medarbejdere.