40 pct. af nyansatte fratræder deres stilling i løbet af det første år