Arbejdsgiverregres

Vidste du, at din virksomhed har mulighed for at få vikarudgifter dækket? Erstatningsansvarslovens §17, stk. 2 giver adgang til, at du som arbejdsgiver kan få dækket ekstraudgiften mellem sygedagpengerefusionen fra kommunen og den løn, som den sygemeldte arbejdstager får af den ansvarlige skadevolders ansvarsforsikringsselskab. Dette gøres fra den ansvarlige skadevolder, som er ....

Nyt vikardirektiv i Danmark

Den nye vikarlov er omsider vedtaget, og den træder i kraft den 1. juli 2013. I den forbindelse vil vi gerne informere jer om, hvilken betydning loven vil få for jer som kunde. Hvor TEMP-TEAM selv har overenskomst på området, sker der ingen ændringer TEMP-TEAM har overenskomst på rigtig mange områder og er i næsten alle tilfælde dækket ind under en overenskomst. Når I bestil....