Picture of Michael, Leder (salg), 41 år  - bor i Herning

Michael, Leder (salg), 41 år - bor i Herning

Uddannelse:

Michael har taget HD 1. del (toårig erhvervsøkonomisk grunduddannelse).

Erfaring:

Michael har gennem det meste af sit arbejdsliv haft ledelsesansvar.

Han er rigtig god til at finde og iværksætte logiske løsninger på komplekse problemer og har altid haft succes med at udvikle koncepter indeholdende en klar salgsstrategi og sikre implementeringen heraf.

I arbejdet som distributør, havde han som distriktschef ansvar for 12 butikker i Norge.

Han har også arbejdet som Retail Manager og her varetog han drift af egne butikker og gennem franchisepartnere.

Sprog:

Dansk – flydende i skrift og tale

Engelsk – øvet i skrift og tale

It:

MS Office         erfaren bruger

SAP                  erfaren bruger

ARIBA              erfaren bruger

VIM                  erfaren bruger

Concorde XAL    bruger         

Navision            bruger

Dynamics AX     bruger

Tiltrædelse:

Snarest. 

Lønniveau:

Kan forhandles. 

Picture of Erik, Sælger, 57 år - bor i Skjern

Erik, Sælger, 57 år - bor i Skjern

Uddannelse:

Erik er oprindeligt uddannet automekaniker.

Erfaring:

Erik er født og opvokset på landet og var i en del år selvstændig, hvor han startede og drev sin egen minkfarm.

I over 25 år har han nu arbejdet som sælger og senest har han været 

produktchef indenfor pelsbranchen.

Erik motiveres af kontakten til kunderne og opbygningen af relationer og partnerskaber.

Han har nemt ved at kommunikere med andre mennesker og så er hans tankegang nytænkende, da han mener det er vigtigt for, at kunne følge med tiden.

Sprog:

Dansk – flydende i skrift og tale

Engelsk – flydende i skrift og tale

Tysk – turistniveau i tale

It:

MS Office                    erfaren bruger

C5                              erfaren bruger

Navision                      erfaren bruger

Div. CRM Systemer      erfaren bruger         

Tiltrædelse:

Snarest. 

Lønniveau:

Kan forhandles. 

Picture of Steen, Økonomichef, 56 år - bor i Herning

Steen, Økonomichef, 56 år - bor i Herning

Uddannelse:

Steen er bankuddannet og har efterfølgende taget en HD- master i økonomi samt en mini MBA lederuddannelse.

Erfaring:

Steen startede i sin tid som bankassistent.

I over 25 år har han arbejdet som økonomichef og økonomidirektør.

Han har en meget kompetent og bred erfaring.

Steen arbejder meget team-orienteret og sørger for, at have fingeren på pulsen i forhold til sine ansatte.

Han er god til at spotte kompetencer hos medarbejdere, som kan sættes i spil, og så har han en god intuition og føling når det gælder personaleledelse.

Sprog:

Dansk – flydende i skrift og tale

Engelsk – rutineret i skrift og tale

It:

MS Office                                               erfaren bruger

Microsoft Dynamics NAV 5,0                    erfaren bruger

Tiltrædelse:

Snarest.

Lønniveau:

Kan forhandles. 

Picture of Jannie, Indkøber, 32 år - bor i Herning

Jannie, Indkøber, 32 år - bor i Herning

Uddannelse:

Jannie har en 3-årig HF og har efterfølgende uddannet sig som handelsøkonom med speciale i internationalt indkøb og SCM.

Erfaring:

Jannie har i mange år arbejdet som indkøber, først som selvstændig og siden som indkøber i både en stor og mellemstor virksomhed, hvor hun også har arbejdet som strategisk indkøber. I forbindelse med sit arbejde som indkøber har hun tilegnet sig god erfaring indenfor alle aspekter af indkøb.

Hun har desuden arbejdet med projektspecifikt indkøb og har også gode operationelle indkøbskvalifikationer.

Jannie er kommunikativ stærk og er altid velformuleret og velforberedt.

Sprog:

Dansk – flydende i skrift og tale

Engelsk – rutineret i skrift og tale

It:

MS Office                    erfaren bruger

SAP                            erfaren bruger

Axapta                        erfaren bruger

Tiltrædelse:

Snarest.

Lønniveau:

Kan forhandles. 

Picture of Ditte, Indkøber, 52 år -

Ditte, Indkøber, 52 år -

Uddannelse:

Ditte har taget en EFG og derefter uddannet sig som Lagerekspedient.

Erfaring:

Ditte har i mange år arbejdet som lageransvarlig og indkøber. Hun har i flere af de tidligere ansættelser kunne kombinere indkøbs- og lagerfunktionen. I den forbindelse har arbejdsopgaverne bl.a. været indkøb af tekniske materialer til produktion, optimering af indkøbs- og lagerprocesser, og så har hun været projektleder på implementering af ERP-system.

Senest har hun været ansat som jobkonsulent, men det er lager, logistik og indkøb, hun brænder for.

Ditte trives rigtig godt med en leder, hun kan sparre med, da hun gerne vil udvikle sig fagligt og personligt.

Sprog:

Dansk – flydende i skrift og tale
Engelsk – øvet i skrift og tale

It:

MS Office
SAP
ARIBA
VIM
Concorde
Navision 
Dynamics 

Tiltrædelse:

 Snarest.

Lønniveau:

Kan forhandles. 

Picture of Jean, Sælger, 52 år -

Jean, Sælger, 52 år -

Uddannelse:

Jean er uddannet datamatiker. Derudover har han en uddannelse som faglærer i køretøjsuddannelse og farligt gods.

Erfaring:

Jean har en lang karriere indenfor salg. Her har han bl.a. beskæftiget sig med opsøgende og rådgivende salg, forhandling med leverandører og kunder samt udarbejdelse af tilbud og kundepleje. Han har en god teknisk indsigt, som han bruger, både i forbindelse med jobbet som sælger og i forbindelse med en tidligere ansættelse, hvor han arbejdede med teknisk indkøb.

Kendetegnet for Jeans erhvervskarriere er, at han primært har beskæftiget sig med salg og gerne salg, hvor man selv skal opdyrke, pleje og videreudvikle sine kunder.

Sprog:

Dansk – flydende i skrift og tale
Engelsk – brugerniveau i skrift og tale 

It:

MS Office
Google
Diverse CRM Systemer
Sales Force (champ)
Navision attain

Tiltrædelse:

Snarest.

Lønniveau:

Kan forhandles. 

Picture of Søren, Koordinator, 39 år -

Søren, Koordinator, 39 år -

Uddannelse:

Søren er uddannet multimediedesigner og har derudover en højere handelseksamen.

Erfaring:

Søren har senest været ansat som logistikkoordinator. Han startede som kørselsleder, men begyndte efter at have fået systematiseret processen at tage sig af logistikkoordinationen. Her havde han intern kontakt med både produktionen, sælgerne, chaufførerne og kunder i både Danmark og Europa.

Derudover har han som logistikkoordinator arbejdet med procesoptimering, dataanalyse, lejeafregning, ressourceoptimering og administrative vareforsendelser.

Tidligere har han arbejdet som webmaster og systemadministrator. Her var han med til at udvikle en ny webshop, som han efterfølgende stod for at vedligeholde. Søren har også erfaring som systemadministrator, hvor opgaverne var vedligeholdelse af tre servere, og her arbejdede han også med produktionsprintere, backup, omstillingsanlæg og telefoner.

Sprog:

Dansk – flydende i skrift og tale
Engelsk – rutineret i skrift og tale

It:

MS Office
Navision
SAP
Adobe redigerings- og udviklingsværktøj
Google AdWords
CMS

Tiltrædelse:

Snarest.

Lønniveau:

Kan forhandles. 

Picture of Peter, Maskiningeniør, 49 år -

Peter, Maskiningeniør, 49 år -

Uddannelse:

Peter blev færdig med maskiningeniør-uddannelsen tilbage i 2003. Inden da havde han uddannet sig til landmand, og arbejdede inden for det felt i nogle år.

Erfaring:

Peter er englænder, men med danske og norske gener. Han har boet halvdelen af sit liv i Danmark, hvor han startede med at uddanne sig til landmand.

Da han blev færdig med maskiningeniør-uddannelsen tilbage i 2003, havde han været i ingeniørpraktik hos Fisher and Paykel på New Zealand. Derefter fik Peter en kortere projektansættelse som maskiningeniør hos en maskinfabrik i Skive, der designede transportudstyr til korn og foderstoffer. Her lavede han tegninger og konstruktion af maskiner.

Fra 2005 og frem til 2017 arbejdede han som maskiningeniør på Lolland hos MAN Diesel, der laver skibsmotorer. Peters primære opgaver var gensets, design og konstruktion af motordele samt applikation af motorer.

Sprog:

Dansk – flydende i skrift og tale
Engelsk – Modersmål

It:

Solid Works: CAD
CREO (Pro/Engineer) – Feature baseret på 3D CAD
Autocad / Inventor
ME10 – 2D CAD
HP / Co-create / One Space – Solid Designer 3 D CAD
Officepakken
ANSYS

Tiltrædelse:

Snarest.

Lønniveau:

Kan forhandles. 

Picture of Segar, 43 år - Maskinmester

Segar, 43 år - Maskinmester

Uddannelse:

Segar er uddannet maskinmaster.

Erfaring:

Segar har de sidste mange år arbejdet som maskinmester, hvor han har varetaget reparation og vedligehold. Han har haft det daglige ansvar for driften af generatorer, pumper, elmotorer og centrifuger m.m.

Derudover har han erfaring med at udarbejde månedsrapporter samt analyse og behandling af tekniske data.

Siden 2011 har han været som Maskinchef. Her har han haft ansvar for alt det tekniske og havde til opgave at planlægge større vedligehold, implementering af nye processer samt al kommunikation. 

Segar trives rigtig godt i omgivelser, der er præget af åben dialog og teamwork.

Sprog:

Segar taler og skriver engelsk og dansk flydende. 

It:

MS Office-pakken - Erfaren bruger.  

Tiltrædelse:

Snarest. 

Lønniveau:

Til forhandling. 

Picture of Anita, 52 år - Laborant

Anita, 52 år - Laborant

Uddannelse:

Anita er uddannet som laborant tilbage i 1987 suppleret med en miljøtekniker uddannelse.

Erfaring:

Anita har hele sin erhvervskarriere arbejdet som laborant.

Hendes primære ansvarsområder har været at udføre mikrobiologiske og kemisk/fysiske analyser indenfor levnedsmiddelindustrien.

Derudover har hun været ansvarlig for laboratoriets referencestammer, identifikation af mikroorganismer, specialanalyser, subtratkontrol og bestilling af forbrugsvarer.

Anita er stærk på kvalitetssikring meget ansvarsbevidst og ihærdig. Hun fungerer godt med selvstændig opgaveløsning men også i mindre teams.

Sprog:

Dansk –   flydende i skrift og tale

Engelsk – brugerniveau i skrift og tale

Tysk   - brugerniveau i skrift og tale

It:

Office Pakken     Erfaren bruger

SAP                   Daglig bruger

Centuri              Daglig bruger

Labmaster         Daglig bruger

LIMS                 Daglig bruger

Wilab                Daglig bruger

Tiltrædelse:

Snarest

Lønniveau:

Kan forhandles.