5

Privatlivspolitik

Temp-Teams privatlivspolitik

Indledning
Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du læser denne Privatlivspolitik igennem, da den vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Hvem er vi
Temp-Team A/S, Vester Farimagsgade 6, 2. sal, 1606 København V, CVR nr. 85 23 23 12 er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles.

Hvis du vælger at dele dine personoplysninger med os, vil vi bruge disse oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.
For Temp-Team er beskyttelsen af de personoplysninger, som du vælger at dele med os af afgørende betydning. Personoplysningerne håndteres og beskyttes derfor i henhold til de relevante bestemmelser i Persondataloven.

Udover Privatlivspolitikken gælder vores Cookiepolitik, som findes på vores hjemmeside. For tekniske oplysninger og cookies se bilag 1 (se nederst).

Hvornår indsamler vi personoplysninger
Hos Temp-Team indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Nedenfor er beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger
Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre Temp-Teams daglige driftsopgaver, herunder HR-opgaver, vikarydelser, lønudbetaling, rekrutteringer, personlig udvikling, lønadministration og personaleledelse.

Mere specifikt behandles dine personoplysninger for at kunne

 1. Sende dig jobtilbud og/eller oplysninger om vores ydelser og andre aktiviteter samt at kunne koordinere disse med dine krav og kvalifikationer
 2. Kontakte dig angående jobtilbud, nyhedsbreve og kampagner
 3. Vurdere din egnethed, og om du står til rådighed i forbindelse med jobtilbud
 4. Indgå, opretholde og afslutte et ansættelses- og/eller personaleforhold
 5. Oprette og vedligeholde en aftale med vores kunder
 6. Bistå dig med din personlige udvikling
 7. Administrere og sikre dine oplysninger
 8. Overholde gældende love og regler
 9. Overholde arbejdslovgivning, overenskomstforhold og andre relevante regler, når vi har indgået en tilknytningsaftale med dig


Hvilke almindelige personoplysninger indsamler vi om dig
Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester. Hvis du skal kunne benytte vores ydelser, er nogle af disse oplysninger obligatoriske. Det kan være hensigtsmæssigt at indsamle yderligere oplysninger, for at kunne matche vores opgaver bedre med dine krav og kvalifikationer samt imødekomme kundernes anmodninger. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante.

Dette afsnit vedrører specifikt dokumenter med personoplysninger.
Ved registrering:

  • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysningerCv med oplysninger om uddannelse, arbejdserfaring og sprogkundskaber
  • Oplysninger om kurser, uddannelse, test og certifikater
  • Oplysninger om ledighed
  • Oplysninger om nærmeste pårørende og deres kontaktdata
  • Andre oplysninger som er eller kunne være vigtige i forhold til vurdering af dine kompetencer, herunder referencer og testresultater
  • Eventuel videopræsentation


Når du begynder på et job for Temp-Team:

  • CPR-nummer
  • Nationalitet
  • Billedidentifikation
  • Oplysninger om A-kasse og eventuel orlov
  • Arbejds- og opholdstilladelser (udelukkende for personer fra andre lande end EU og EØS)
  • Andre oplysninger i forhold til personaleadministration, løn og registrering af fravær


Vi garanterer, at de vikarer, der arbejder for os, har ordnede forhold gennem vores medlemskab i Brancheforening Fleksibel Arbejdskraft (tidl. Vikarbureauernes Brancheforening).

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme oplysninger om dig, med mindre der er tale om særlige situationer. Følsomme oplysninger vedrører race eller etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning samt behandling af helbredsoplysninger. Derudover anses oplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret som semipersonfølsomme oplysninger.

Hvem deler vi dine personoplysninger med
Temp-Team kan videregive dine personoplysninger til kunder og underleverandører (f.eks. databehandlere), som udfører opgaver på Temp-Teams vegne, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger samt i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved lov, dom eller kendelse.
Vi videregiver kun dine personoplysninger til ovennævnte modtagere.

Personoplysninger afgives på baggrund af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, som er angivet under afsnittet “Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger”.
De personoplysninger, som vi indsamler om dig, overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i dette afsnit.
Tidsrummet for opbevaring afhænger af de gældende lovbestemte tidsfrister for opbevaring af data.

Hvis du endnu ikke har arbejdet for Temp-Team
Har du ikke arbejdet for Temp-Team, er dine joboplysninger, cv, arbejdserfaring, uddannelse, testresultater m.m. til rådighed to år efter den sidste kontakt med Temp-Team, medmindre du har bedt om andet.

Hvis du arbejder eller har arbejdet for Temp-Team
Dine personoplysninger opbevares i fem år fra din sidste ansættelseskontrakt i det pågældende regnskabsår. Dette kræves efter bogføringslovens regler.

Visse personoplysninger er til rådighed for Temp-Team i et længere tidsrum, fx til brug i forbindelse med klager, arbejdsskader eller skattemæssige forpligtelser.

Hvis du ikke længere ønsker at være registreret, kan du give besked om dette til info@temp-team.dk. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet eller modtage jobtilbud fra Temp-Team.

Personoplysninger vedrørende forretningsforbindelser:
Temp-Team behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, som vi samarbejder med. Det gør vi for at kunne give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Temp-Team, opretholde en forretningsforbindelse samt indgå aftaler om og administrere ordrer.

Vi behandler personoplysninger for forretningsforbindelser, herunder navne, titler, kontaktoplysninger samt opfølgning på tidligere samtaler.

Temp-Team kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere), som leverer tjenester på vegne af Temp-Team, samt i alle andre tilfælde, hvor Temp-Team måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse. Personoplysningerne kan videregives til andre lande dog udelukkende lande indenfor EU og EØS. Temp-Team har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

Dine rettigheder:
Når Temp-Team behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine oplysninger begrænset
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger du selv har afgivet i et struktureret læsbart format – dataportabilitet
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke, for eksempel ved at afmelde dig. Det kan du gøre ved at sende en mail til info@temp-team.dk


For kandidater, vikarer og interim medarbejdere:
Har du en profil i vores system, kan du få adgang til en stor del af de personoplysninger, der er registreret om dig ved at logge på vores system via hjemmesiden. Du kan til enhver tid selv ændre en række oplysninger, f.eks. ved at ændre i dit cv eller dine oplysninger i øvrigt.

Hvis du ønsker at få adgang til dine behandlede personoplysninger og/eller til at ændre eller slette de oplysninger, som du ikke selv kan ændre, skal du henvende dig til Temp-Team.

Sikkerhed
Temp-Team sikrer og beskytter dine personoplysninger mod tab og ulovlig brug. Vi gør dette på baggrund af fysiske, administrative, organisationsmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Der er kun autoriseret adgang til dine oplysninger. I det omfang der leveres data til databehandlerne, som leverer tjenester eller udfører opgaver på Temp-Teams vegne, sikrer Temp-Team, at der er indgået aftale med dem om, at de effektivt sikrer personoplysningerne.

Kontakt: Spørgsmål, kommentarer, klager eller mistanke om datalækager
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til Temp-Teams beskyttelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os skriftligt eller via e-mail på info@temp-team.dk eller Temp-Team A/S, Vester Farimagsgade 6, 2., 1606 København V.

Klageadgang
Vi bestræber os på, at løse din klage så hurtigt som muligt. Er du utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet.

Ændring
Temp-Team kan til enhver tid vælge at foretage ændringer eller tilføjelser til denne erklæring om Privatlivspolitik. Den nyeste erklæring om personoplysninger kan til enhver tid læses på Temp-Teams hjemmeside.

Nærværende privatlivspolitik er udarbejdet i juni 2018 og opdateret i 2019.

______________________
Bilag 1
Tekniske oplysninger og cookies
Du kan besøge Temp-Teams hjemmeside på internettet, uden at videregive dine personoplysninger til os. Temp-Team indsamler automatisk data om brugerne af hjemmesiderne, som fx:

 • IP-adresser
 • Dato og tidspunkt for brugen af hjemmesiderne
 • Det styresystem du bruger
 • De dele af hjemmesiden du besøger
 • De sider på hjemmesiden du har besøgt
 • De oplysninger du har set
 • Oplysninger om det udstyr du har benyttet
 • Din geografiske placering
 • Det materiale du sender til eller henter fra hjemmesiden


Ingen af de indsamlede oplysninger kan identificere dig som bruger. Oplysningerne bruges til at administrere og forbedre hjemmesiderne. Tekniske data kan videregives til tredjemand og gemmes til fremtidig brug.

Temp-Team benytter cookies og webstatistikker. Vi gør dette for at se, hvordan de besøgende benytter vores hjemmeside. Disse oplysninger kan hjælpe os med at forbedre webstedet. En cookie er en fil, som gemmes på din computer. Ved dit næste besøg på vores hjemmesider kan disse cookies blive genkendt. Du kan læse mere om dette i vores erklæring om cookies på hjemmesiden.