13

Outboarding og offboarding af medarbejdere

Hvad betyder offboarding?

Offboarding er en del af rammen om et ansættelsesforhold. Offboarding processen refererer til, at forløbet ved fratrædelse fra en organisation eller virksomhed bliver gjort på en ordentlig og systematisk måde. Et eksempel på processen kan være aflevering af virksomhedsejendele og adgangskort/nøgler, men det kan også inkludere feedback fra arbejdsgiveren samt sikring af en glidende overgang for ens efterfølger.

Offboarding kan opsummeres som værende en vigtig del af ansættelsescyklussen, da den både hjælper arbejdsgiver og medarbejder med at afslutte ansættelsesforholdet på en ordentlig og professionel måde.

Key

Hjælp dine medarbejdere godt videre i arbejdslivet

Mange arbejdsgivere ønsker at give opsagte medarbejdere de bedst mulige betingelser for at sikre, at de hurtigt kommer i nyt job. Det viser arbejdsgiverens sociale ansvar og giver mulighed for at skabe en positiv afvikling i en meget vanskelig proces.

Temp-Team tilbyder hjælp til at håndtere opsigelserne for virksomheden og efterfølgende hjælp til de opsagte medarbejdere, så de kan komme godt videre i deres arbejdsliv.

   • Der tages vare på virksomhedens employer brand, og virksomheden lever op til sit sociale ansvar
   • Giver mulighed for, at de opsagte medarbejdere kommer godt videre
   • De tilbageværende medarbejdere finder hurtigere ro i den nye hverdag, fordi de ved, at der er taget godt hånd om deres opsagte kolleger

    Kontakt os ved at sende en mail eller ring på 63 12 53 44
Temp Team Image Billeder 2023 (53)

Outboarding af medarbejdere

En arbejdsgiver, der har opsagt en medarbejder, har vanskeligt ved også at være den, der hjælper medarbejderen videre, fordi relationen er i opløsning.

Temp-Team kan være den uvildige part, som hjælper medarbejderen til accept af situationen med et outboardingforløb baseret på individuelle samtaler, hvor indholdet tilpasses den enkelte og målrettes videre jobsøgning.

Vi kan efter afklaring af virksomhedens behov også lave forløbet som gruppeundervisning suppleret med individuelle outboardingsamtaler – alt efter, hvad der giver bedst mening og størst udbytte i den enkelte situation.

Der er mulighed for at tilkøbe klippekort á 5 eller 10 ekstra samtaler, som kan fordeles imellem opsagte medarbejdere, såfremt der er behov for et mere intensivt forløb, eller til tilbageværende medarbejdere, som måtte have et behov for at få støtte til at komme videre i hverdagen efter afskedigelse af en eller flere kolleger.

En Nordisk Rekrytering Och Bemanningspartner

Offboardingprocessen

Vi tilbyder dig sparring og vejledning i forhold til planlægning og afvikling af offboardingprocessen.

Når din opsagte medarbejder har sagt ja til vores outboardingforløb, tager vi kontakt til vedkommende og aftaler tid og sted for samtalerne.

Forløbet indeholder:

   • 5 samtaler á ca. 1 times varighed (den første varer ca. 1½ time)
   • Afdækning af typologi og motivation via Master EASI-test
   • Støttende materialer i forhold til kompetenceafklaring og jobsøgning
   • Tilbud om at blive registreret i Temp-Teams database og dermed blive kandidat til ledige jobs
Computer

Den opsagte medarbejder får:

   • Information og støtte i forhold til de psykologiske mekanismer, som kan komme i spil ved en opsigelse
   • Hjælp til afklaring af kompetencer og arbejdsværdier
   • Hjælp til brainstorm om eventuel ny karrierevej
   • Hjælp til at lave cv og ansøgningsmateriale
   • Hjælp til jobsamtalen
   • Hjælp til at opdatere profil på LinkedIn, jobportaler m.m.
   • Coaching på det, som er relevant for den enkelte
Temp Team Stemningsbilleder 2023 (137)

Feedback

Temp-Teams outboardingkonsulent håndterer hele forløbet, så du kan koncentrere dig om dine tilbageblivende medarbejdere.

Dialogen mellem outboardingkonsulenten og den opsagte medarbejder er fortrolig. Efter forløbet vil den opsagte medarbejder udfylde en survey med spørgsmål til outboardingforløbet, så du får feedback på medarbejderens oplevelse af forløbet.

Hvis I som virksomhed ønsker feedback på jeres opsigelsesprocedure, beder vi medarbejderen svare på en udvidet version.

Outboarding er Temp-Teams nye outplacementforløb. Andre kalder det også offboarding.

16

Omstrukturering

Ved omstruktureringer i virksomheden hvor medarbejdere skal flyttes fra en afdeling til en anden, kan det være brugbart at kombinere et outboardingforløb med et onboardingforløb, da medarbejderne både skal forlade deres nuværende arbejdsområde og finde sig til rette i nye positioner. Vi kan kombinere vores indsatser og skabe den bedste løsning for din virksomhed og dine medarbejdere.

Desværre er der sjældent god tid til at planlægge omstruktureringer og nedskæringer i virksomheden, og derfor anbefaler vi, at du allerede nu kontakter os for yderligere information og eventuelt et uforpligtende møde. Så er du forberedt, hvis der skulle blive brug for at afskedige eller omstrukturere i din virksomhed.

Det er i dialogen, vi finder den bedste løsning til din virksomhed.

Temp Team Stemningsbilleder 2023 (95)

Temp-Teams outboardingspecialist Marlene Nordenlund Larsen

Erfaring:

   • 20 års erfaring inden for outplacementområdet for både private og offentlige virksomheder
   • 20 års erfaring som coach med fokus på at hjælpe mennesker godt igennem en forandringsproces og se nye muligheder – også når de ufrivilligt lander i en forandring, som skal håndteres

Faglige kompetencer:

   • NLP- og coachuddannet
   • MBA masterclass i forandringsledelse
   • 2-årigt uddannelsesforløb i transformationsprocesser
   • EASI-certificeret (persontypologi, motivationstest og udviklingsværktøj)

Kontakt Marlene på mala@temp-team.dk eller på tlf. 63 12 53 44

Marlene Nordenlund Larsen

Læs mere om outboarding og offboarding