12

Onboarding

Onboarding

Temp-Team ved, hvor vigtig fastholdelse er for din virksomhed, når du har fået ansat den rigtige medarbejder.

Derfor tilbyder vi onboarding som et effektivt must have i naturlig forlængelse af en rekruttering.

Typiske fordele ved at benytte et struktureret onboardingforløb:

    • Medarbejderen bidrager hurtigt til virksomheden
    • Engagement og motivation styrkes og bevares
    • Fastholdelse i jobbet

Sammenlagt er alle faktorer medvirkende til, at produktiviteten i din virksomhed øges.

Nordisk Rekrytering

Onboarding hjælper dig

… med på en enkel måde at bevare fokus på din nye medarbejders trivsel og fastholdelsen af vedkommende. Via samarbejdet med Temp-Team har du overblik over, hvad der skal ske og hvornår. Det skaber tryghed hos både dig og den nyansatte.

Onboarding vil give din nye medarbejder følelsen af at blive set og hørt. Samtidig spiller anerkendelse en afgørende rolle i forhold til at skabe optimale betingelser for, at medarbejderen på bedste vis bidrager til virksomhedens resultat.

Team Temp Hr F3i5832 800X500

Op til to gange årslønnen - så meget koster det virksomheden at miste en nyansat inden for det første år

22% af nyansatte, der forlader virksomheden, gør det inden for de første 45 dage

46% af nyansatte i deres første job stopper i dette inden for 18 måneder

Hvorfor onboarding har værdi

Kilde: ONBOARDING - Flyvende fra start af Christian Harpelund og Morten Højberg

Onboarding processen

I forbindelse med en rekrutteringsproces med garanti tilbyder Temp-Team et onboardingforløb, der består af to møder og en afsluttende samtale. Som udgangspunkt foregår alle møder hos kunden.

Det første møde afholdes efter de første to måneder, så medarbejderen har tid til at falde til og udvikle sig – og du har tid til at fornemme, hvordan medarbejderen trives og præsterer. På mødet vil vi gennemgå opstarten samt følgende fire fokusområder:

    • Arbejdsopgaver og resultater
    • Rammer og regler
    • Samarbejde og netværk
    • Virksomhed og kultur

Efter fem måneders ansættelse sender vi en EASI adfærds- og motivationstest til den nye medarbejder. Denne vil danne grundlaget for dialogen til vores andet møde, hvor vi også vil komme ind på handleplan og udviklingspotentiale, som kan bruges ved MUS eller 1:1 samtaler. Processen afsluttes med en opfølgende telefonsamtale, hvor handleplan og udvikling bliver drøftet.

Temp Team Image Billeder 2023 (72)

Vellykket introduktion ses på bundlinjen

Det er yderst vigtigt at være knivskarp på, hvad der rører sig hos medarbejderen. Årsagen til manglende fastholdelse viser sig nemlig ofte at skyldes noget andet end det, lederen har fokus på. Via god dialog når du ind til kernen og kan derved bevare medarbejderens engagement.

Forkert fokus kan være med til at skabe uro i organisationen og i værste fald medføre et betragteligt økonomisk tab, hvis den nyansatte vælger at stoppe i jobbet eller må opsiges.

Onboardingløsningen er et effektfuldt tiltag, der er med til at sikre virksomhedens fortsatte vækst og en tilfreds medarbejder.

Maanga Branscher Och Yrkesomraaden

Onboarding i samarbejde med Temp-Team

Når du vælger at samarbejde med Temp-Team omkring onboarding af nye medarbejdere, giver du dig selv en unik mulighed for at være på forkant med, hvordan din medarbejder befinder sig i virksomheden såvel fagligt som socialt.

Du får således et indgående kendskab til din nye medarbejders trivsel på afgørende områder.

Onboardingdialogværktøjet:

    • Gør det nemt og overskueligt for dig at håndtere onboardingprocessen.
    • Giver dig en klar fornemmelse af på hvilke områder, du kan forbedre den indsats, du allerede gør i dag.
Temp Team Image Billeder 2023 (116)

Har du brug for hjælp til onboarding?