17

Pharma & Life Science rekruttering

Udviklingen ruller

Den teknologiske udvikling ruller derudaf, og det påvirker Life Science-branchen, hvor der de seneste år har været markant udvikling inden for fødevare- og lægemiddelindustrien. Teknologiens fordele gør det både muligt at udfordre de eksisterende grænser – og at flytte dem. Der er kommet øget interesse og fokus på personlig medicin, og samtidig sker der en revolution i udviklingen af nye præparaturer, apparaturer og analysemetoder. Når man tager både branchens kompleksitet, restriktioner og mange beslutningstagere i betragtning sammen med denne udvikling, kalder det på et mere specialiseret personale. 

To farmaceuter i et apotek, der kigger på en flaske medicin.

Højt kvalificerede kandidater er efterspurgte

Ovenstående gør højt kvalificerede kandidater efterspurgte, og de er svære at finde. Det kræver mange ressourcer at identificere de rigtige kandidater med de passende, faglige kvalifikationer og personlige kvaliteter.

Det stiller krav til os som rekrutteringskonsulenter i Pharma & Life Science-afdelingen om at have den nødvendige indsigt og forståelse for branchen for at kunne finde den rette kandidat.

1

Specialister finder specialister

Vores rekrutteringskonsulenter i Pharma & Life Science-afdelingen er enten naturvidenskabeligt uddannede eller har mangeårig erfaring med medicinalbranchen og har dermed dybdegående forståelse for det tekniske aspekt i Life Science-branchen.

Vi definerer Life Science som inkluderende industrier inden for bioteknologi, lægemidler, biomedicinske teknologier, ernæring, fødevare, miljø, biomedicinsk apparatur samt råstoffer. Vi har erfaring med rekruttering i alle led fra laboranter til ledere inden for blandt andet forskning, kvalitetssikring og produktion.

Temp Team Stemningsbilleder 2023 (66)

25 års erfaring

Vores Pharma & Life Science-afdelingen har over 25 års erfaring med rekruttering til branchen, hvilket har medført mange succesfulde rekrutteringer. Det er vi stolte af. Afdelingens historik og konsulenternes baggrund har skabt et stort netværk i alle led i industrien og en bred karrieredatabase med kompetente kandidater. Dertil har vi opnået et solidt branchekendskab og fundet løsninger på de tilhørende udfordringer.

Vi gør en dyd ud af at være opdaterede på branchens seneste nyheder for bedre at kunne forstå vores kunders behov samt, hvilke faktorer branchen er påvirket af.

Glas 2

Temp-Teams bidrag til en bedre rekruttering

Vi lover ikke mere, end vi kan holde, men vi har høje ambitioner for, hvad der er muligt. Derfor vil du opleve et engageret og velforberedt rekrutteringsteam.

Vi udarbejder skræddersyede løsninger for at imødekomme dine specifikke krav. Vi tror på, at personlige relationer, ærlig snak samt løbende dialog og samarbejde vil resultere i den bedste rekruttering.

Det betyder, at vi gennem en grundig og effektiv rekrutteringsproces kan finde nye medarbejdere med de rette kvalifikationer og kvaliteter, som passer til netop din virksomhed.

27

En kandidat er mere end et cv

Den store efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft har medført, at vi må tænke ud af boksen for at imødekomme kundernes specifikationer. Vi vil fastholde de efterspurgte, faglige kvalifikationer og personlige kvaliteter, men potentielt udfordrer vi kravet om specifik naturvidenskabelig uddannelse.

Vi ser hele mennesker og ikke blot cv’et. Vi tror på, at diversitet i teamet bidrager positivt til afdelingens innovation.

Er du forberedt på fremtidens udfordringer?

Temp Team Stemningsbilleder 2023 (99)