16

Master Person Analyse

Master Person Analyse

Master Person Analyse (MPA) fra Master Management er et testværktøj, som gør udviklingen af medarbejdere mere målrettet, fordi værktøjet sikrer en fælles referenceramme med lederne i organisationen.
MPA-test sikrer også, at samtalen med medarbejderen sker på et objektivt og fair grundlag, så de kompetencer, der giver organisationen værdi og øger konkurrenceevnen, let kan identificeres.
MPA strukturerer processen, sikrer en rød tråd i et rekrutterings- eller udviklingsforløb og skaber fokus i prioriteringen af de egenskaber, der skal bruges i jobbet. Samtidig giver MPA struktureret og nuanceret information om den adfærd, en medarbejder kan forventes at udvise i forskellige situationer. Denne viden øger blandt andet træfsikkerheden ved udvælgelsen, og den rette person i den rigtige stilling øger motivationsniveauet, højner produktiviteten og formindsker derved medarbejderomsætningen.
MPA-testværktøjet kortlægger de adfærdsmæssige krav til stillingen på en hurtig og overskuelig måde. Det skaber et klart grundlag for målrettet at kunne søge efter eller udvikle den rette person via test og kunne tale åbent og direkte om stillingens succeskriterier. Dermed har både medarbejderen, kollegerne og lederen samme opfattelse af, hvilke personlige egenskaber der kan sikre et effektivt samarbejde i fremtiden.
Temp Team Stemningsbilleder 2023 (165)

Søger du nye medarbejdere?