Cover Herre
Tilbage til alle artikler.

2024 trends

– og du kender dem!

Rekordlav arbejdsløshed, mangel på specialister og lempeligere betingelser for udenlandsk arbejdskraft. Der skete meget i 2023 på rekrutteringsfronten. Nu er 2024 godt i gang, og det ser ikke ud til, at det kommer til at gå langsommere.
Tendenserne fortsætter – vi kommer med bud på, hvordan du bedst ruster dig til 2024’s udfordringer.

Hos Temp-Team har vi bedt vores direktør og to afdelingsledere om at skitsere, hvilke udfordringer og muligheder branchen vil stå over for i 2024 baseret på det forgange rekrutteringsårs erfaringer.

Høj beskæftigelse
2023 bød på fortsat rekordlav ledighed. Ifølge Danmarks Statistik var kun 2,8 procent af den samlede arbejdsstyrke arbejdsløse i 2023. Det er en lille stigning i forhold til 2022, hvor ledighedsprocenten lå på 2,5, men stadig lavt i forhold til 2021, hvor 3,6 procent af arbejdsstyrken var uden job.

”Det er jo et positivt tal. Vi skal som branche jo glæde os over manglen på vikarer, da det i bund og grund er positivt, at vi har så høj beskæftigelse,” siger Temp-Teams direktør, Birgitte Sørensen.

Hun fremhæver, at vikarandelen i 2023 udgjorde 1,1 procent eller godt og vel 26.500 personer af den samlede beskæftigelse i Danmark, hvilket er et lille fald i forhold til 2022. Vikarbeskæftigelsen er dog stadig på et højt niveau, mener hun.

Rekordmange jobskifter
Charlotte Thusholt, som er Temp-Teams afdelingsleder i København, har kunnet mærke, hvor svært det har været at få lukket rekrutteringsopgaver for visse kunder i både 2023 og starten af 2024. Det skyldes blandt andet de rekordmange jobskifter, vi har set på det seneste:

”Vi ser et marked, som virkelig har spejlet en rekordlav arbejdsløshed. Cirka en million danskere skiftede job i 2022 – så de har været svære at flytte igen allerede, og det har betydet lange liggetider på vores rekrutteringsopgaver.”

De mange jobskifter er en tendens, som er fortsat gennem 2023, hvor den seneste måling viste 682.557 personer i nye jobs. Jobindsats.dk, som foretager målingerne, har fremskrevet udviklingen til rundt regnet 910.080 jobskifter i hele 2023.

”Vi troede, at den høje beskæftigelse ville afføde et stort behov for professionel rekrutteringshjælp fra bureauer som vores, da udbuddet på kvalificeret arbejdskraft er småt, men efterspørgslen er stor,” forklarer Charlotte Thusholt og fortsætter:

”De økonomiske usikkerheder, som krigen, inflationen og de stigende energipriser blandt andet medfører, har vist sig at have en tilbageholdende effekt på vores kunder, der i højere grad har forsøgt at holde rekrutteringsopgaverne internt.”

Fokus på medarbejdertrivsel
I Odense har afdelingsleder Anne Hansen bemærket en tendens blandt kandidaterne, der har bredt sig som ringe i vandet i både 2023 og starten af 2024. Nemlig det faktum, at en del kandidater har valgt at sige deres job op uden at have fundet et nyt.

”Markante retningsskift i forhold til ledelse, rapportering, sammenlægning af afdelinger og andre organisatoriske omlægninger lægger et uoverskueligt stort pres på medarbejdere, der ikke ser anden udvej end at kaste håndklædet i ringet,” mener hun og tilføjer:

”De siger simpelthen fra til hårde jobs med umenneskelige krav om forandringskaos i virksomheden.”

Når kandidaten søger nyt job, er deres fokus og krav derfor ofte ret klare:

”Der lægges vægt på de bløde værdier. Ting som gode kollegiale forhold, frihed til hjemmearbejde og en leder, der kan lægge klare rammer for deres roller,” forklarer Anne Hansen.

Det kan dog være svært for mange arbejdspladser at leve op til de ønskede behov, erkender den fynske afdelingsleder og pointerer, at fleksible arbejdsformer og kollegialt sammenhold i visse tilfælde godt kan være modstridende ønsker:

”Det kan være svært at finde en kollega at spille bold op ad i en uge, hvor de fleste i afdelingen vælger at arbejde hjemmefra.”

I København har man de seneste mange måneder også kunnet mærke kravet om den attraktive arbejdsplads som et pres på flere af kundernes skuldre.

”I takt med at jobmarkedet stadig bliver mere konkurrencepræget, bliver virksomhederne nødt til at fokusere på kandidatoplevelsen for at tiltrække de bedste talenter,” siger Charlotte Thusholt og anbefaler virksomheder, der har svært ved at fange kandidaternes opmærksomhed, at benytte sig af den professionelle hjælp, som flere bureauer stiller til rådighed.

Efterspørgsel på specialister
I Odense noterer Anne Hansen sig, at kunderne fortsat i 2024 især efterspørger én ting – nemlig specialister.

”Det er vanskeligt for vores kunder at tiltrække specialister. De opgaver, vi har fået forespørgsler på, har været ret komplekse og krævet specialister, som der kun findes meget få af i Danmark. Dertil er kunderne ikke altid indstillet på at være fleksible, og de kan måske ikke afse ressourcer til en længere oplæring.”

Den store efterspørgsel har gjort, at man ofte har måtte satse på at headhunte specialister fra andre virksomheder. Men det er lettere sagt end gjort, mener Anne Hansen, som påpeger, at de få specialister, som er ledige eller ønsker at skifte arbejdsplads, mere eller mindre kan vælge og vrage mellem stillingerne:

”Vores kunder forsøger at gøre sig attraktive over for specialisterne, men der skal meget til at flytte dem. Specielt inden for de bløde områder, er der fra kandidaternes side mange ønsker, som virksomheden ikke altid kan opfylde.”

Direktør Birgitte Sørensen ser også goder som frihed og fleksibilitet på arbejdet som attraktive keywords i 2024, hvis man vil headhunte en kvalificeret specialist:

”Det er stadig en stor udfordring for virksomhederne at finde arbejdskraft og tiltrække de rette kompetencer. Search efter specialister er en nødvendighed i de fleste tilfælde for at få besat de ledige stillinger.”

Mere udenlandsk arbejdskraft
Særligt vikarbranchen har mange internationale arbejdere aktiveret. I VikarBranchens årsrapport 2023 fremgår det, at andelen af beskæftigede med anden oprindelse end dansk er 15 procentpoint større for vikarbranchen end den samlede gruppe af beskæftigede samlet set.

International arbejdskraft er med andre ord en af de muligheder, der kan øge arbejdsmarkedets udbud, fremgår det af rapporten. En prognose, som Birgitte Sørensen tilslutter sig:

”Vi forventer, at den generelle mangel på vikarer vil slå sig ud i yderligere efterspørgsel på udenlandsk arbejdskraft i 2024.”

Hun begrunder det blandt andet med betingelserne i en ny supplerende beløbsordning udstedt af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering, som lønningsmæssigt gør det nemmere for udlændige at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Det skyldes, at lønkravet – det minimumsbeløb, man som udlænding årligt skal tjene – er blevet betragteligt reduceret i den nye ordning. Den supplerende beløbsordning, der blev indført i 2023, kom med et lønkrav på minimum 375.000 kroner i årsløn – et markant mindre lønkrav hele 19 procent lavere end den almindelige beløbsordning, der sidste år lå på 465.000 kroner.

Del: