Headhuntet
Tilbage til alle artikler.

"Jeg er blevet headhuntet"

Rekruttering giver anledning til en del forvirring. I denne artikel forklares Temp-Teams begrebsdefinition om de forskellige typer af rekrutteringer.

I dag er Headhunting et ord der bruges i flæng. Oprindeligt beskriver headhunting, at man er blevet udvalgt fra en særlig gruppe af specialister, til at varetage en specifik rolle eller stilling. De fleste ville anvende ordet, når der skal forklares, hvordan man endte i en stilling. Svaret er næsten altid det samme:

’’Jeg blev kontaktet af en recruiter på LinkedIn’’

Men virkeligheden er en anden. Headhunting er en proces, hvor der bruges tid på at overbevise en specifik kandidat om et skifte til anden virksomhed. Det er et ønske, at netop den ene kandidat skal have stillingen, og derfor arbejdes der ikke sideløbende med andre relevante kandidater.

Årsagen til at man vælger at have øje på en specifik kandidat, kan være fordi kandidaten har den specialisterfaring, som virksomheden ser som en streng nødvendighed, for at indfri strategien eller formålet.

Processen er ofte anonym, da der er meget på spil for den rekrutterende virksomhed. Denne type rekruttering kan have indflydelse på en virksomheds aktie, investorers interesse, eller endda andre ansattes og lederes trivsel. Processen anvendes typisk i forbindelse med stillinger inden for ledelse eller forskning.

Headhunting kan give mening hvis:

1. Der er behov for en anonym proces

2. Der skal rækkes ud til en specifik eller meget få kandidater

3. Der er behov for mægler mellem virksomhed og kandidat

’’Men hvad kalder man så den proces, som de fleste bliver udsat for?’’

Processen kaldes Search. Det er en aktiv rekrutteringsproces, hvor der findes et antal unavngivne kandidater indenfor en branche, industri eller specialistområde med specifikke kompetencer.

Search kan minde om headhunting, men adskiller sig markant, idet processen er baseret på en konstant søgning og screening af flere potentielle kandidater samt en udfordrende tilgang, hvor man forsøger at finde vejen gennem det snævre eller brede kandidatmarked.

Search kan give mening hvis:

1. I skal rekruttere specialister

2. Kandidattiltrækningen er svær

3. En stilling skal besættes hurtigere

4. Der er behov for ekstern rådgivning & specialistviden

Executive Search er en proces, hvor fokus er på stillinger med ledelsesansvar. Processerne er oftest de samme som ved en Search men kan hurtigt koste meget mere, og det kan være svært at skelne hvilken værdi eller forskel, man som kunde får.

’’Hvilken proces er det, hvis jeg søger på et stillingsopslag?’’

Rekruttering er en generel betegnelse men har også sin egen kategori. Den er nok bedre kendt som ’’post & pray’’ eller Selection. Processen er afhængig af et jobopslag med minimal aktiv søgning af kandidater. Det er en proces som mange generalister, faglærte som ufaglærte får job ved. Det er den mest almindelige og anvendte proces.

Selection kan give mening hvis:

1. Der er mange ansøgere som skal tages hånd om

2. Der ikke er intern kapacitet til at klare rekruttering

3. Mangel på adgang til databaser

4. Der er ønske om et kvalitetssikret og struktureret forløb

Hvilket bureau skal man vælge?

Alle processer varierer fra bureau til bureau. Nogle bureauer vælger at videreformidle CV’er og kalder det en Search, mens andre screener og interviewer kandidater, og har en mere kvalitetssikret tilgang til rekruttering.

Vores klare anbefaling er, at bureauet bør forstå, hvad I som virksomhed har behov for i et forløb.

Hos Temp-Team tilbyder vi altid en uforpligtende præanalyse af markedet i en radius af jeres virksomhed, så I nemmere kan træffe en beslutning om, hvad der giver mening for jer, og i givet fald hvornår I behøver hjælp fra eksternt bureau.

Hvornår giver hvad mening?

At anvende et rekrutteringsbureau kan have mange fordele. Fordelene kan være, at bureauer har:

1. Brancheerfaring

2. Indsigt i kandidatmarkedet

3. Evnen til at sætte sig ind i virksomheden behov

4. En neutral tilgang til virksomhed og kandidater

Jeg håber, at denne artikel har givet et indblik i og inspiration til, hvordan du griber rekruttering an i fremtiden.

Del: