Nej Tak Til Specialistmangel Cover
Tilbage til alle artikler.

Nej tak til mangel på specialister

– Sådan får du fat i de efterspurgte specialister

En faglig specialist har typisk en smal, men meget dyb viden og ekspertise på et område. Specialisten er ofte passioneret inden for sit fagområde – det kan være inden for et håndværk eller tech, nanovidenskab, life science, finans, strategisk marketing eller HR – og bruger gerne fritiden til at blive endnu bedre og få den nyeste viden på området.

Den faglige niche er en efterspurgt kvalitet
Skal du rekruttere en specialist, støder du højst sandsynligt på vanskeligheder med at finde en. Og du er ikke alene. 74 % af virksomhederne i Ballisagers rekrutteringsanalyse 2023 har manglet specialister i det forgangne år.

En specialist har uddannet sig eller på anden vis arbejdet hårdt for at tilegne sig specifik viden inden for en specifik faggren – det er typisk en viden, som ikke ret mange går i dybden med, og derfor tager det også længere tid at gøre en specialist klar til arbejdsmarkedet. Det giver i det lange løb et mindre antal veluddannede specialister på arbejdsmarkedet end andre uddannede profiler.

Nogle brancher har ikke behov for et større antal specialister, men nye teknologiske landvindinger og vækst inden for fx energi- og forsyningsbranchen skaber i øjeblikket en stor efterspørgsel på specialister. It-branchen udvikler sig også så hurtigt, at uddannelsesinstitutionerne har svært ved at følge med. Og samtidig øges også efterspørgslen på specifikke produkter inden for life science eller tech-verdenen, hvis produktion og udvikling forudsætter et stort antal specialister.

Branchevæksten i specialistbrancherne og den langsomme specialistprofilproduktion giver stor efterspørgsel. Men kandidaterne er derude. De er bare ikke aktivt jobsøgende, fordi de allerede har et job. Derfor kan de være svære at støve op – særligt inden for områder med lav ledighed. Og hvad gør du så?

Sådan tiltrækker du specialisterne
En efterspurgt kandidat, der allerede har sit arbejdsliv på det tørre, skal motiveres til at søge et nyt job. Derfor må du finde ud af, hvad der tiltrækker denne gruppe af profiler.

En specialists referenceramme består sjældent i den fælles kollektive organisation, en virksomhed udgør, men typisk i andre fagfæller og de faglige fællesskaber, der bliver dyrket. Mange specialister definerer ikke sig selv ud fra det firma, de arbejder hos, men snarere ud fra det særlige fagfælleskab, der dyrker deres fag. Specialisten præsenterer sig oftere med ”jeg forsker i genteknologi” snarere end med ”jeg arbejder for Novo”, fordi de primært identificerer sig med det fag og den funktion, de har specialiseret sig inden for.

Fagspecialister elsker i sagens natur den faglige fordybelse og vil have en stærk ambition om at udvikle deres faglighed til det sublime. Den ambition er ofte langt stærkere end specialistens ønske om at avancere i et firmas hierarki, tjene masser af penge eller komme frem i verden. Den største og primære motivation for en specialist i forhold til et jobskifte er, at et job giver nogle ønskede faglige udviklingsmuligheder.
En ledertype derimod søger ofte job ud fra en ambition om at ville gøre karriere ved fx at få en finere titel, større ansvar, flere medarbejdere under sig, mere i løn eller arbejde for et stort og anerkendt firma, der giver prestige at have på cv’et. Specialister sætter naturligvis også stor pris på disse vilkår, men det er ikke en primær motivationsfaktor for et jobskifte.

Indret din arbejdsplads attraktivt
For at tiltrække specialisterne kan du sørge for, at din virksomhed er indrettet på en måde, der tiltaler denne type kandidater; med fagligt inspirerende og innovative miljøer med plads til nørderi og faglig udvikling, så du i din jobbeskrivelse kan vælge at fokusere på det, en fagfokuseret kandidat vil synes om; spændende opgaver, fleksible arbejdsordninger med tid til konferencebesøg, fagdage, udviklende læring og inspirerende faglige udviklingsmiljøer og
 -netværk.

Vil du spare tid og kræfter, kan du også vælge at kontakte et rekrutteringsbureau og lade dem tage sig af opgaven med at løbe de dygtigste specialister op. Et rekrutteringsbureau har typisk allerede de rigtige kontakter, metoder og netværk til at finde lige den specialist, du ønsker dig. Et bureau kan også rådgive dig om, hvordan du tiltrækker og holder på talent i din virksomhed.

I Temp-Team bruger vi fagmiljøer, hvor vi finder de bedste specialister, og vores konsulenter er trænede i at screene og finde lige den kandidat, der dækker vores kunders behov. Temp-Team foretager en såkaldt search på markedet, hvor vi målretter vores søgning efter de ønskede kompetencer. Denne tilgang involverer en aktiv søgen efter og aktivering af potentielle kandidater, som matcher godt med virksomheden uden nødvendigvis at være jobsøgende. Her bruger vores certificerede konsulenter deres licens til LinkedIn Recruiter, men annoncering og andre SoMe-kanaler kommer også i spil. Denne form for rekruttering med search er især rentabel, når det er nærmest umuligt at finde de ønskede kompetencer via standardkanaler, og vi har erfaret, at vi med search bedst får fat i de ønskede fagkandidater.

De bedst egnede kandidater indkalder vi til et uddybende personligt interview, hvor de også udfylder fagrelevante tests samt eventuelt en personprofilanalyse. Som et naturligt led i processen indhenter vi altid referencer hos tidligere arbejdsgivere og tjekker straffeattest. Det er din sikkerhed for, at din nye medarbejder er kompatibel med dine behov.

Mangler du en specialist?
Vi har specialistkonsulenter i alle afdelinger inden for mange fagområder. Kontakt vores konsulenter eller hovedkontor på 70 10 09 44 og lad os få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Del: