En gravid dame, der sidder overfor en person og giver dem et håndtryk på et kontor.
Tilbage til alle artikler.

Sådan fastholder du medarbejdere på barsel

3 gode råd til, hvordan du håndterer barsel bedst i din virksomhed

Gode barselsvilkår er blevet et konkurrenceparameter på flere arbejdspladser, siden de nye barselsregler trådte i kraft i 2022. Barsel kan være en svær ting at greje for lederen, og hos medarbejderen kan den give anledning til overvejelser om et jobskifte.

Står du over for et nært forestående barselsfravær i personalet? Så læs Temp-Teams guide til at tackle barsel og fastholde dine medarbejdere.

Syv ud af ti på barsel overvejer at skifte job – og hele 23 procent ender med at gøre det. Det viser en undersøgelse fra 2021 af barselsnetværket Inspired Beyond Babies, hvor 1400 respondenter i alt deltog.

Af dem, der svarede på spørgsmålet om, hvad der kunne ændre deres beslutning om et jobskifte, mente 27 procent, at en løbende forventningsafstemning med arbejdspladsen om ønsker og behov for karrieren kunne have fået dem til at vende tilbage til det job, de forlod, da de gik på barsel. 

Pilen peger altså på arbejdspladserne, hvor kun en tiendedel af lederne føler sig klædt ordentligt på til at håndtere barsel. Det fremgår af en undersøgelse foretaget samme år af firmaet VÆRDBAR, der rådgiver om strategisk barselshåndtering på arbejdet.

Undersøgelsen, der er baseret på 291 barselsforløb, viste, at gode barselsoplevelser hos medarbejderne kan øge fastholdelsen med op til 50 procent.

Som leder er der derfor god grund til at lægge en handlingsplan for, hvordan du bedst griber barslen an. Vi giver dig 3 gode råd til hvordan.

1. Vær på forkant – i god tid!

Er der overhovedet en plads til mig, når min barsel er ovre?” Giv ikke din medarbejder en god grund til at handle på denne tvivl.

Sørg derfor for at tage kontakt et godt stykke tid før, han eller hun går på barsel. Et tidligt check-in giver medarbejderen ro i maven i forhold til uvisheder, der kan være forbundet med at skulle forlade sin post i flere uger og kan virke præventivt mod eventuelle bekymringer om, hvilke konsekvenser barslen kan have for vedkommendes videre karriere.

Kom bekymringerne i forkøbet ved at udvise forståelse for, at din medarbejder kan være i tvivl om sin rolle i virksomheden den sidste tid inden barslen. Det kan være, der er opgaver, han eller hun gerne vil have afstemt eller ønsker at følge til dørs inden barslen.

Vær desuden forberedt på, at din medarbejder måske fortsat ønsker at være en del af virksomheden, mens han eller hun er på barsel. Husk på, at alle barselsforløb er unikke, og det derfor ikke er enhvers ønske at gå derhjemme fritaget for alt ansvar. I så fald er det en god idé at få afstemt, i hvilket omfang medarbejderen fortsat ser sig involveret, så I derfra kan få klarlagt, hvad der er muligt, og hvad der ikke er. En barslende medarbejder, der ikke føler sig hørt om egne behov, er måske mere tilbøjelig til at søge mod nye græsgange – så begå ikke den fejl.

2. Afstem forventninger

Kort inden barslen starter

For din medarbejder, er det formentligt betryggende at vide, hvad der skal ske, mens han eller hun er væk. Få derfor briefet vedkommende så godt som overhovedet muligt. For eksempel ved at foregribe de åbenlyse spørgsmål, der måtte melde sig for vedkommende. Ved du allerede nu, at der vil være lønsamtaler, mens medarbejderen er væk, så vær åben omkring det, så medarbejderen kan få dagene i kalenderen i god tid.

Har medarbejderen udtrykt et ønske om fortsat involvering, for eksempel via deltagelse i møder, sociale arrangementer, gaveordninger med mere, så sørg for at få meddelt, at han eller hun fortsat vil blive indkaldt eller inviteret på mail eller via den kommunikationsplatform, din virksomhed nu engang benytter.

I det omfang medarbejderen får behov for at tage kontakt under sin barsel, er det vigtigt at få klarlagt, hvordan kommunikationen skal foregå. Er det bedst med en mail eller et opkald? Eller kan medarbejderen komme forbi fysisk? Sørg for at lade medarbejderen blive hørt, så I sammen kan finde den bedste løsning.

Og kort inden barslen slutter

Hvad skal der ske, når jeg vender tilbage?” er formentlig et spørgsmål, man som barslende gerne vil kende svaret på i god tid. Måske vil medarbejderen helt automatisk bede om et møde for at få det afklaret. Som leder kan du dog med fordel selv tage initiativ til et sådant møde. På den måde viser du, at medarbejderen fortsat indgår i dine fremtidsplaner for virksomheden – og at du ser frem til, at han eller hun vender tilbage efter barsel.

Forslå derfor, at I holder et møde halvanden måneds tid, inden barslen slutter, hvor I kan forventningsafstemme og lave en opstartsplan. Måske I finder ud af, at der er opgaver, som ikke længere giver mening for medarbejderen at løse, når denne vender tilbage.

3. Betragt barslen som en investering

Tilgodese udviklingsbehov undervejs

Når man går på barsel, er barnets ve og vel naturligvis alfa og omega. Men selvom arbejdet i høj grad må vige for bleskift og babybio, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den barslende har tænkt sig at lægge alle sine karrieremæssige ambitioner på is. Midt i mylderet af aktiviteter på babyens præmisser kan trangen til faglig udvikling og intellektuel stimulans nemlig sagtens bestå.

Heldigvis for det, har du som leder mulighed for at handle proaktivt. Flere barselsnetværk tilbyder nemlig et bredt udvalg af faglige arrangementer for folk på barsel, som flere virksomheder er begyndt at tilbyde sine ansatte.

Kan du gøre det til et personalegode for barslende at tilbyde dem faglige workshops, foredrag, netværksmøder eller deslige, sender du et vigtigt signal om, at du fortsat anerkender og tilgodeser deres trang til at udvikle sig på et professionelt og fagligt plan.

Anerkend barslen som udviklende i sig selv

Selv hvis din medarbejder vælger at dedikere barslen til en tid, der er 100 % på barnets præmisser, vil forældreskabet i sig selv med stor sandsynlighed have sat gang i en personlig udvikling.

I VÆRDBARS undersøgelse oplevede 67 procent af de adspurgte, at de under deres barsel havde udviklet sig på personlige kompetencer såsom tålmodighed, effektivitet og forandringsparathed, der gjorde dem mere værdifulde for deres arbejdsplads. Meget få oplevede dog en leder, der gjorde en aktiv indsats for at få sat de kompetencer i spil, når de genoptog arbejdet efter endt barsel.

Se derfor barselstiden som en investering

Den medarbejder, du havde før barslen, er ikke nødvendigvis den samme, der vender tilbage. Han eller hun har med stor sandsynlighed udviklet sig – og det har din virksomhed eller afdeling formentlig også i al den tid, medarbejderen har været væk. Betragt derfor vedkommende som et nyt asset, der skal genonboardes på en forandret arbejdsplads.

Et godt onboardingforløb betaler sig nemlig – også efter en barsel. Det kan du læse mere om her.

Søg vikarer i den mellemliggende periode

Mangler din virksomhed hænder som følge af barselsfravær? Lad Temp-Team hjælpe dig med at finde din barselsvikar. Vores dygtige rekrutteringskonsulenter er i daglig kontakt med kandidater fra et væld af brancher, som er klar til at træde til.

Læs mere om vores vikarservice her eller ring os op på 70 10 09 44. Så finder vi sammen en løsning, der kan udfylde det kompetencehul, en barslende medarbejder kan efterlade i din virksomhed.

 

Del: