Tilbage til alle artikler.

Typiske spørgsmål til en jobsamtale

Gennemgang af cv
Ofte vil dit cv blive gennemgået, og du vil blive spurgt ind til dine tidligere jobs i forhold til opgaver, hvorfor du stoppede osv. Sørg for at være forberedt på det og at kunne svare autentisk og uden at tale dårligt om tidligere arbejdsgivere.

Vær også forberedt på at skulle redegøre for eventuelle huller i dit cv.

Hvis du har en dårlig oplevelse fra et tidligere job eller har huller i dit cv, og der er følelser i klemme i forhold til det, så er det en god idé at få bearbejdet oplevelsen, så du kan tale om det uden at undskylde eller prøve at dække over noget.

De åbne spørgsmål
Typisk vil samtalen starte med, at intervieweren fortæller lidt om virksomheden og jobbet, og herefter vil en typisk kommentar være: ”Fortæl lidt om dig selv”. Her er det en god idé at være forberedt på at skulle lave en kort præsentation af dig selv, som både omhandler dine faglige spidskompetencer, dine vigtigste personlige kompetencer og måske ultrakort en hobby, hvis den giver mening i kontekst og understøtter fortællingen om dig selv.

Faren ved IKKE at forberede sig er, at det bliver en mundtlig gennemgang af dit cv, eller der vil opstå tavshed, og det er ikke så interessant.

Fremtidsplaner
Et typisk spørgsmål vil være, hvor du ser dig selv på lidt længere sigt. Her anbefaler vi også, at du forbereder dig og på forhånd har gjort dig tanker om udviklingsmuligheder i jobbet, og hvor du gerne vil udvikle dig hen.
Det er vigtigt at være ærlig og samtidig ikke lukke dine døre ved at give indtryk af, at du kun er på ”gennemrejse” i det pågældende joba.

Afklaring af dine værdier

  • Hvad er en god leder for dig?
  • Hvad er en god kollega for dig?

Disse og mange andre spørgsmål vil være at spørge direkte ind til dine jobværdier, og det kan anbefales, at du laver en afdækning af dine arbejdsværdier (se afsnittet ”værdiafklaring”), så du er bevidst om dine værdier og præferencer, og hvad der er vigtigt for dig at få opfyldt i et job.

Andre spørgsmål

  • Hvad er dine stærke sider?
  • Hvad er dine svage sider?
  • Hvad laver du i din fritid?
  • Hvad skal en god arbejdsdag indeholde?
  • Hvilket kendskab har du til vores virksomhed?
  • Hvad er dine forventninger til løn?

Del: