Tilbage til alle artikler.

Værdiafklaring

Vores arbejdsværdier er vores motivationsfilter, som vi ser arbejdslivet igennem.

Hvis du får opfyldt dine 1-5 vigtigste arbejdsværdier, vil du typisk trives i jobbet, og hvis ikke, så vil du nok opleve at løbe tør for motivation og have svært ved at engagere dig og trives i jobbet.

Derfor er det en rigtig god idé at blive bevidst om dine dybereliggende værdier, som er dem, der styrer, om du trives eller ikke.

Vigtige parametre i dit arbejdsliv
Når du tænker på, hvad der er vigtigt for dig i et job, vil du måske tænke på fleksibel arbejdstid, løn eller gode kolleger, som noget, der er vigtigt for dig i dit næste job. Disse eksempler er alle kriterier på værdier, forstået på den måde, at de er elementer, som vil tilfredsstille eller udløse følelsen af at få opfyldt noget, som er vigtigt for dig i dit arbejdsliv.

Denne følelse af at få opfyldt noget vigtigt er den underliggende værdi, som typisk er ubevidst.

For at være helt sikker på, at du får opfyldt dine underliggende værdier i dit næste job, er det en god idé at arbejde med, hvad de elementer, som du finder vigtige (løn, kolleger osv.), i virkeligheden dækker over.

Eksempel: God løn
En god løn er ikke i sig selv en værdi, men det, som den gode løn repræsenterer for dig, og den følelse, den udløser, er den underliggende værdi.
For nogen er en god løn lig med anerkendelse, for andre er det frihed, at føle sig værdsat, være tryg eller noget helt andet – det er meget individuelt.

Potentiale og motivation
Da det er den underliggende værdi, som motiverer dig på den lange bane, er det derfor vigtigt at forholde dig til, om den underliggende værdi bliver opfyldt, hvilket du kan gøre ved at lave en værdiafklaring.

Når du først har lavet din værdiafklaring og ved, hvilke værdier der er vigtige for dig, er du godt klædt på til at se, om et stillingsopslag har potentiale til at opfylde dine værdier, og du vil have lettere ved at give udtryk for din motivation for at søge en bestemt stilling, stille de rette spørgsmål til jobsamtalen og efterfølgende træffe beslutning om, om jobbet er det rette for dig.

Hvordan du laver en værdiafklaring, kan du se i ”værdiafklaring i praksis”.

Del: