Tilbage til alle artikler.

Værdiafklaring i praksis

 1. Skriv 10 ting, som du finder vigtige i et job, på hver sin lap papir/post-it. Det kan både være noget, som du gerne vil have, og noget, du meget gerne vil undgå.

Eksempler:

 • Have kontakt til mange mennesker
 • Have gode kolleger
 • Arbejde selvstændigt
 • Undgå konflikter
 1. Hvilken følelse giver det dig at få dit ønske opfyldt? Spørg dig selv, til du rammer en følelse, som du kan mærke, eller til du svarer det samme igen og igen.
 • Eks.: Hvad giver det dig at have gode kolleger?
  (Svar: Så føler jeg mig bedre tilpas)
 • Hvorfor er det vigtigt at føle sig godt tilpas?
  (Svar: Så føler jeg mig tryg)
 • Hvorfor er det vigtigt at føle sig tryg?
  (Svar: Så føler jeg mig tryg)
 1. Den dybereliggende værdi er i ovenstående eksempel tryghed – notér tryghed på den papirlap/post-it, hvor du i første omgang havde skrevet ”gode kolleger”, og gentag samme proces for de øvrige udsagn.

Prioritering af værdier
Læg dine lapper/post-its i prioriteret rækkefølge, så den, du finder vigtigst, er øverst, og den mindst vigtige er nederst.

 • Sæt værdierne op mod hinanden – start med de to værdier, du tror, er vigtigst for dig, og mærk efter, hvad der betyder mest for dig.
 • Hvis du er i tvivl, så brug udelukkelsesmetoden – hvis du kan få den ene, så kan du ikke få den anden og vise versa – på den måde kan du sikkert mærke, hvilken værdi der er den vigtigste, selv om de føles nogenlunde lige vigtige.
 • Når de to er prioriteret, så tager du en ny værdi og sætter den op imod de to, du allerede har prioriteret.
 • Sæt på denne måde hver værdi op imod de værdier, du allerede har prioriteret, og fortsæt til du har dine værdier i en lodret prioriteret rækkefølge.

Som tidligere nævnt, så vil de 1-5 øverste værdier være noget, som du helst skal finde i et nyt job for at forblive motiveret.

Del: