Pharma & Life Science

PHARMA & LIFE SCIENCE

Den teknologiske udvikling ruller derudaf, og det påvirker life science-branchen, hvor der de seneste år har været markant udvikling inden for fødevare- og lægemiddelindustrien. Teknologiens fordele muliggør udfordring af eksisterende grænser samt flytning af disse. Der er kommet øget interesse og fokus på personlig medicin, og samtidig sker der en revolution i udviklingen af nye præparaturer, apparaturer og analysemetoder. Branchens kompleksitet set i forhold til dens restriktioner og mange beslutningstagere foreskriver i kombination med udviklingen et mere specialiseret personale. 

Højt kvalificerede kandidater er efterspurgte

Specialister finder specialister

Dette gør højt kvalificerede kandidater efterspurgte, og de er svære at finde. Det kræver mange ressourcer at identificere de rigtige kandidater med de passende, faglige kvalifikationer og personlige kvaliteter. Det stiller krav til os som rekrutteringskonsulenter i Pharma & Life Science-afdelingen om at have den nødvendige indsigt og forståelse for branchen for at kunne finde den rette kandidat.

Specialister finde specialister

Specialister finder specialister

Vores rekrutteringskonsulenter i Pharma & Life Science-afdelingen er naturvidenskabeligt uddannede og har dermed dybdegående forståelse for det tekniske aspekt i life science-branchen.

Vi definerer life science som inkluderende industrier inden for bioteknologi, lægemidler, biomedicinske teknologier, ernæring, fødevare, miljø, biomedicinsk apparatur samt råstoffer. Vi har erfaring med rekruttering i alle led fra laboranter til ledere inden for blandt andet forskning, kvalitetssikring og produktion.

Specialister finder specialister forsat

Pharma & Life Science-afdelingen har 24 års erfaring med rekruttering til branchen, hvilket har medført, at vi har mange succesfulde rekrutteringer bag os. Det er vi stolte af. Afdelingens historik og konsulenternes baggrund har skabt et stort netværk i alle led i industrien og en bred karrieredatabase med kompetente kandidater. Dertil har vi opnået et solidt branchekendskab og fundet løsninger på de tilhørende udfordringer.

Vi gør en dyd ud af at være opdaterede på branchens seneste nyheder for bedre at kunne forstå vores kunders behov samt hvilke faktorer, branchen er påvirket af.

TEMP-TEAMs bidrag til en bedre rekruttering

TEMP-TEAMs bidrag til en bedre rekruttering

Vi lover ikke mere, end vi kan holde, men vi har høje ambitioner for, hvad der er muligt. Derfor vil du opleve et engageret og velforberedt rekrutteringsteam.

Vi udarbejder skræddersyede løsninger for at imødekomme dine specifikke krav. Vi tror på, at personlige relationer, ærlig snak samt løbende dialog og samarbejde vil resultere i den bedste rekruttering.

Det betyder, at vi gennem en grundig og effektiv rekrutteringsproces kan finde nye medarbejdere med de rette kvalifikationer og kvaliteter, som passer til netop din virksomhed

En kandidat er mere end et cv

En kandidat er mere end et cv

Den store efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft har medført, at vi må tænke ud af boksen for at imødekomme kundernes specifikationer. Vi vil fastholde de efterspurgte, faglige kvalifikationer og personlige kvaliteter, men potentielt udfordrer vi kravet om specifik naturvidenskabelig uddannelse.

Vi ser hele mennesker og ikke blot cv’et. Vi tror på, at diversitet i teamet bidrager positivt til afdelingens innovation.

Er du forberedt på fremtidens udfordringer?

Kontakt TEMP-TEAM Pharma & Life Science. 

Sådan foregår det

Proces

Et try & hire forløb starter som et almindeligt vikariat under generelle vikarbetingelser. TEMP-TEAM står for at aflønne vikaren – herunder feriepenge, pension og sygedagpenge. Din virksomhed betaler kun for de timer, vikaren arbejder.

Overgangen fra vikariat til fastansættelse foregår automatisk, når try-perioden er afsluttet. Din nye medarbejder bliver ansat uden yderligere omkostninger, og er klar til at fortsætte med at bidrage til virksomheden.

Ønsker I, at vikaren ansættes inden forløbets afslutning, beregnes der et forholdsmæssigt honorar. Herefter overtager din virksomhed vikaren, og det givende samarbejde kan fortsættes.

Løbende opfølgning

Tilfredshed med forløbet og med din kommende medarbejder er hele tiden vores fokus. Derfor foretager vi løbende opfølgning både under og efter forløbet. Det er en selvfølge for os som professionelt vikarbureau.

RING på tlf.: 70 10 09 44 – sammen finder den løsning, der er bedst egnet til din virksomhed.