I 2009 tilsluttede TEMP-TEAM sig FN Global Compact, der fokuserer på ti grundprincipper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

TEMP-TEAM A/S Danmark forpligter sig til Global Compact principperne, fordi vi ønsker at påminde os selv om, hvorledes vi agerer i relation til klodens begrænsede ressourcer. Vi vil konstant udvikle nye kreative metoder for at undgå spild og spare på vores forbrug.

TEMP-TEAM slutter op om og arbejder aktivt for de 10 bæredygtige grundprincipper som Global Compact har udviklet.
TEMP-TEAM ansætter udelukkende medarbejdere på baggrund af deres faglige og personlige kvalifikationer. Race, køn, seksuel, religion og politisk orientering tillægges ikke vægt i rekrutteringsforløbet. Det samme gør sig gældende ved kompensation, uddannelsesmuligheder, forfremmelse, afskedigelse og fratrædelse.

VI HAR VORES EKSPERTISE FRA