I 2009 tilsluttede Temp-Team sig FN Global Compact, der fokuserer på 10 grundprincipper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Temp-Team A/S Danmark forpligter sig til Global Compact-principperne, fordi vi ønsker at minde os selv om, hvorledes vi agerer i relation til klodens begrænsede ressourcer. Vi vil konstant udvikle nye, kreative metoder for at undgå spild af ressourcer og spare på vores forbrug.

Temp-Team slutter op om og arbejder aktivt for de 10 bæredygtige grundprincipper, som Global Compact har udviklet.

Temp-Team ansætter udelukkende medarbejdere på baggrund af deres faglige og personlige kvalifikationer. Race, køn, religion og seksuel og politisk orientering tillægges ikke vægt i rekrutteringsforløbet. Det samme gør sig gældende ved kompensation, uddannelsesmuligheder, forfremmelse, afskedigelse og fratrædelse.

Læs mere om Global Compact her. 

VI HAR VORES EKSPERTISE FRA