I 2009 indgik TEMP-TEAM i FN Global Compact, der fokuserer på ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
TEMP-TEAM A/S Danmark forpligter sig til Global Compact principperne, fordi vi ønsker at påminde os selv om, hvorledes vi agerer i relation til klodens begrænsede ressourcer. Vi vil konstant udvikle nye kreative metoder for at undgå spild og spare på vores forbrug.

TEMP-TEAM vil slutte op om og arbejde aktivt for disse, af Global Compact udviklede, bæredygtige principper.
TEMP-TEAM ansætter udelukkende medarbejdere på baggrund af deres faglige og personlige kvalifi-kationer. Race, køn, seksuel, religiøs og politisk orientering tillægges ikke vægt i rekrutteringsforlø¬bet. Det samme gør sig gældende ved kompensation, uddannelses¬muligheder, forfremmelse, afskedigelse og fratrædelse.

VI HAR VORES EKSPERTISE FRA