Vårt Sociala Ansvar Temp Team Sverige

Socialt ansvar

Vi støtter "Plant a Billion Trees"

TT Planter Træer

Vi planter et træ for hvert vikariat og hver rekruttering, vi udfører. I samarbejde med FIBRIA og The Nature Conservancy planter vi træer, heriblandt en del eukalyptustræer, til gavn for os alle- Træer opretholder liv på jorden og er kilden til rent vand for milliarder af mennesker. Derudover sørger træer for ren luft, et kontrolleret klima, tilflugt, skygge og ly. De plantede træer bliver løbende vedligeholdt og tjekket for sundhed og trivsel over en fireårig periode.

Projektet har en række lokale fordele, der inkluderer genoprettelse af skov, indsamling af økologisk data samt udarbejdelse af planer for opretholdelse af nyplantede skovområder.

Læs mere på www.plantabillion.org

Socialt ansvar

Temp-Team har altid mennesket i centrum. Med individet som vores omdrejningspunkt er det en selvfølge for virksomheden at have en tydelig social og miljømæssig profil samt en høj grad af forståelse for moral og etik.

CSR-arbejdet i JuhlerGroup afspejler sig tydeligt inden for:

    • Forretningsprocedurer
    • Investeringer
    • Medarbejderpolitikker

Vi arbejder dedikeret med CSR og har skarpt fokus på balancen mellem socialt og etisk ansvar og økonomiske interesser; både her og nu og med den lange bane for øje.

Vi støtter grundværdierne i CSR såsom:

    • Menneskerettigheder
    • Arbejdstagerrettigheder
    • Miljø
    • Antikorruption

I 2009 tilsluttede vi os FNs Global Compact, hvor vi støtter de 10 grundprincipper, som fremmer menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøet og antikorruptionen. Vi agerer ansvarligt i forhold til de knappe ressourcer, og vi behandler vores medarbejdere ordentligt i et arbejdsmiljø uden forskelsbehandling og ulighed.

Læs mere om vores arbejde med Global Compact her.

Vi rummer forskelligheden
Vi ved, at ikke to lande er ens. Kultur og CSR-niveau i det land, hvor JuhlerGroup er repræsenteret, er således altid udgangspunktet, når det skal besluttes, hvilke CSR-strategier og -politikker, der bedst matcher det enkelte selskab.

CO2-neutral hjemmeside
Vores hjemmeside er et CO2-neutralt website. Det betyder, at CO2-udledningen fra både websitet og brugerne af websitet er neutraliseret gennem målbare CO2-reduktioner. Reduktionerne sker blandt andet ved opstilling af nye, vedvarende energikilder (fx vindmøller) og ved deltagelse i kontrollerede, CO2-reducerende projekter.

Temp Team Stemningsbilleder 2023 (168)
Ikon Co2 Neutralt Website Dansk