Tilbage til alle artikler.

De psykologiske processer ved en opsigelse

Forandringsprocessen
Når man mister sit job, sker det som en udefrakommende begivenhed, man ikke har kontrol over. For de fleste vil det at miste et job influere på mange aspekter af livet. Udover at miste job og indtægt, så følger der ofte en oplevelse af tab af relationer til kolleger, tab af tilknytning til arbejdspladsen og tab af arbejdsidentitet med.

For nogle vil en sådan forandring opleves som noget, der ”bare skal håndteres”, og for andre vil det være angstprovokerende og sætte gang i mange følelser. Ud fra et konstruktivistisk perspektiv, hvor det antages, at vi alle har hver vores ”model af verden” og derfor forholder os til en given situation ud fra vores erfaringer, værdier, overbevisninger osv., så er det helt naturligt, at vi opfatter begivenheder forskelligt og reagerer forskelligt på en forandring.

Lineært og cirkulært
En forandringsproces (kan) bestå af et lineært og et cirkulært element. Den lineære proces er, hvordan vi kommer fra A til B, altså hvornår vi skal gøre hvad for at opnå et ønsket resultat.
Den cirkulære del kommer i spil, når man oplever at miste kontrol og skal give slip på vante rutiner og relationer og ikke umiddelbart kan se, hvad fremtiden bringer.

Det er den cirkulære del af forandringsprocessen, der ofte giver følelsesmæssige reaktioner. Det kan i første omgang opleves som lammelse og senere komme til udtryk ved, at man bliver grådlabil og har følelser af frustration, svigt, tvivl, ikke at være god nok og alt derimellem. Disse reaktioner kan ikke forudses og kan ikke kontrolleres.
Reaktionen er ej heller rationel og kan eller skal derfor heller ikke forsøges forklaret eller bortforklaret ved rationelle argumenter eller ved at fortælle én selv, at ”nu må du holde op eller tage dig sammen”.

Det er helt individuelt, hvor meget disse reaktioner fylder, og hvor lang tid disse reaktioner varer, og derfor er det vigtigt at give sig selv lov til at være i den proces uden at skulle fikse eller ordne noget.

Det kan være udfordrende at være i dette felt, og de fleste mennesker forsøger at ”fikse det” ved at træffe beslutninger og handle. Der er dog en risiko for, at beslutninger taget for at ”komme væk fra noget” bliver forhastede og ikke holder på den lange bane.

Flugt med risiko
Hvis man giver sig selv lov til at være i kaos og uvidenhed, så igangsættes en transformationsproces, som kan danne grobund og afsæt for beslutninger, som er i pagt med éns værdier, og som er mere henimod noget, som man ønsker, frem for noget man vil væk fra.

Et eksempel på at ”komme væk fra noget” kan være, at man efter en opsigelse hurtigt finder et nyt job, uden at forholde sig til om det er noget, man gerne vil, men udelukkende bruger jobbet til at slukke for de ubehagelige følelser ved opsigelsen.
For det første er der en risiko for, at de følelser, man dermed undgår og ikke får bearbejdet, vil dukke op igen og måske får man, helt ubevidst, lavet nogle negative overbevisninger om sig selv og egne kompetencer, som så kommer til at styre én i arbejdslivet derefter. For det andet er der en risiko for, at det job, man så har fået, ikke lever op til de ønsker og værdier, man har til et nyt job, og derfor bliver en kortsigtet løsning.

Det tilrådes derfor, at man forsøger at rumme og være med de reaktioner, som måtte opstå i den første tid efter opsigelsen. Følelserne vil komme og gå og er helt normale i en forandringsproces.

Vær i det
Mange mennesker i denne proces oplever, at deres omgivelser har mange ”gode råd” og mange forslag til, hvor man kan søge job og lignende.
Det kan let opleves som stressende og som et pres, som man måske ikke er klar til.

Det er ofte et udtryk for, at vi mennesker generelt er bange for den cirkulære del af forandringsprocessen, og derfor vil éns historie om en opsigelse minde andre mennesker om, at de dybest set heller ikke kan kontrollere livet og dermed ubevidst kommer i kontakt med samme reaktion, som du måske har lige nu.

Her må du sige tak for gode råd, og at det, du har brug for lige nu, er at sunde dig og være med det, som er.

Når mennesker føler sig kastet ud på åbent hav, så nytter det ikke at råbe ”så svøm dog”. Her må vi give en hjælpende hånd til at komme sikkert i land. Det gøres bedst ved at lytte og støtte den proces, som er i gang. Så ræk ud til dine relationer og bed dem lytte og støtte dig i din proces og i dit tempo.

De faser, man kommer igennem i en forandringsproces, kan sammenlignes med faserne i en sorgproces. Det vil variere fra person til person, hvor meget man reagerer, og hvor lang tid processen tager.

Sorgprocessens faser

  1. Benægtelse

I den første fase har man svært ved at forstå det, der er sket. Måske nægter man ligefrem at acceptere tingenes tilstand og forsøger derfor at leve nøjagtigt, som man plejer.
Denne fase kan også indeholde en form for isolation, hvor man holder sig for sig selv og har svært ved at tale med andre om det, der er sket, fordi konfrontationen med det skete er for svær.
Måske er der også en følelse af skam over at være opsagt, selv om de rationelle argumenter taler imod det.

 

  1. Forhandling

I den næste fase går det gradvist op for en, hvad der er sket, og man forsøger måske at få en forklaring eller laver selv rationelle forklaringer, som skal dulme de følelser, som kommer op.

3. Vrede
Når man er kommet igennem de to første af de 5 stadier, rammer virkeligheden og erkendelsen, og vreden kan dukke op.
Det samme med følelsen af uretfærdighed og ønsket om at placere et ansvar.

4. Depression
I hælene på vreden følger ofte de triste, dystre og depressive tanker. Tabet af et job får i denne fase lov til at synke ind, og alle følelser løber igennem sindet. I denne fase er mange generelt kede af det og har svært ved at se, hvad fremtiden skal bringe, og det kan knibe med overskud.
Fasen må ikke forveksles med en decideret depression. Der er som regel tale om en midlertidig, kortvarig og ikke behandlingskrævende tilstand.

5. Accept
Når der er faldet ro på, overskuddet er kommet tilbage, og følelserne ikke længere er store og svære at håndtere, indtræder en accept af situationen, og man kan begynde at arbejde på at komme videre i sit arbejdsliv.
At gennemgå de 5 faser er ikke en lineær proces, som nødvendigvis foregår i kronologisk rækkefølge, men derimod faser, som man kan gå ind og ud af flere gange i processen.

Den skjulte gave
Der kan meget vel være en gave gemt i at gennemgå en forandringsproces; hvor ”det gamle” må gå til grunde, kan noget nyt vokse ud – det kaldes at gennemgå en transformation.
Ligesom fortællingen om ”Fugl Føniks”, en fabelfugl, der er stor som en ørn og har fjer af guld. Fugl Føniks lever meget længe, og når den dør, sker det i flammer, hvorefter den forynget genopstår af asken.

På samme måde kan en forandring igangsætte en transformationsproces, som tvinger os ud af komfortzonen, hvilket er en forudsætning for, at vi kan komme i kontakt med nye sider af os selv, prioritere vores værdier anderledes og vælge en ny retning i arbejdslivet.

Del: