Tilbage til alle artikler.

Kompetenceafklaring

For at kunne udarbejde et fyldestgørende cv, er det vigtigt, at du har et overblik over alle dine kompetencer.

Formålet er at give et realistisk og bevidst billede af alle dine kompetencer. Det vil give dig et billede af sammenhængen mellem dine faglige og personlige kvalifikationer og de erfaringer, du har fra tidligere jobs og fra dit liv i det hele taget. På det ubevidste plan ved vi det godt, men vi har sjældent givet os selv den fornødne tid til at konkretisere og fastholde vores kompetencer på det bevidste plan.

Vi husker i gestalter, hvilket betyder, at vi i vores bevidsthed sammenkobler vores kompetencer med et bestemt job i en bestemt kontekst, hvilket gør det svært at tænke sine kompetencer ind i en ny kontekst, en ny branche eller et nyt jobområde.

Fyld kasserne op
Vi kan åbne vores kasser i hukommelsen ved at lave en kompetenceafklaring. At lave en kompetenceafklaring er et arbejde, som gerne må tage lidt tid, og som du kan gå til og fra.

Ud over dine tidligere jobs kan der også ligge værdifulde oplysninger gemt i ting, du laver i din fritid, tillidshverv, du har haft, eller lange rejser osv. Tag også gerne disse ting med i din kompetenceafklaring.

Det virker måske lidt overvældende, men det er virkelig godt givet ud for udover at få de bedste forudsætninger for at lave et skarpt cv og matche de enkelte jobs, du søger, så får du et fantastisk grundlag for at lave brainstorm på, hvor dine kompetencer kan komme i spil – og derved udvider du din horisont og kan se nye jobmuligheder.

Skema for overblik
Du kan med fordel forholde dig til et par andre ting også, når du alligevel tænker dig igennem de enkelte jobs i dit cv; hvad kunne du godt lide ved jobbet, og hvad var du ikke så glad for? De oplysninger kan du bruge til at lave en værdiafklaring af dit jobområde – se afsnittet ”værdiafklaring”.

Lav også en kolonne, hvor der er plads til at skrive, hvis der måske var noget ekstraordinært, du præsterede eller deltog i, fx implementering af nyt it-system, øgning af salget eller andet.

Metaforisk kan du sammenligne alle de oplysninger, som din kompetenceafklaring giver dig, med hele dit samlede lager af kompetencer – bagbutikken eller dit brutto cv, og herfra vælger du, hvad der skal vises frem i udstillingslokalet som dit cv.

Dit cv behøver ikke være stationært, men kan ændres, så det fokuserer på lige det job, du søger (se afsnittet ”cv”).

Under ”kompetenceafklaring – skema”, kan du se, hvordan du kan strukturere dit arbejde med kompetenceafklaring og -overblik.

Hent forklaring til kompetenceskema her

Download skema til kompetenceafklaring her

Del: