Find dine nye medarbejdere

 

Temp-Team er et solidt og professionelt rekrutteringsbureau med mere end 40 års erfaring i branchen. Rekruttering er en vigtig proces i enhver virksomhed, da dine medarbejdere er afgørende for driften og væksten i virksomheden. Med Temp-Team som sparringspartner i din rekruttering får du et professionelt rekrutteringsforløb. Vores konsulenters fornemste opgave er at skabe værdi for din virksomhed, undgå dyre fejlansættelser og samtidig spare jer for en masse ressourcer. Dette gør vi ved løbende opfølgning og rådgivning. 

Vikarservice og Try & Hire

Vikarservice og Try & Hire

VIKARSERVICE

Leder du efter en vikar fx under sygdom, ferie eller barsel?

Temp-Team er et professionelt og effektivt vikarbureau, der leverer kompetente vikarer fra dag til dag inden for en bred vifte af brancher.

Dit behov

… for at få ansat vikarer tager vi altid seriøst.

Vi ved, 

… hvor vigtigt det er, at din virksomhed lynhurtigt kan tilpasse sig markedet. Du kan derfor forvente, at vi hjælper dig med at finde den rette assistance så hurtigt som overhovedet muligt.

Både når du har akut brug for hjælp, og når det er planlagt, at du skal bruge en vikar.

Når du benytter vikarer som kompetent arbejdskraft, giver det virksomheden en høj grad af fleksibilitet i hverdagen. Ikke mindst giver det tryghed at vide, at du ikke skal bruge tid og økonomiske ressourcer på samtaler, ansættelser og mulige afskedigelser.

Du kan fokusere på virksomhedens produktion og vækst – vi sørger for medarbejderne, der bidrager til dette.

Vi leverer fleksible og grundige vikarer

 i Danmark og resten af Skandinavien. Vi hjælper også med at finde stabil og kompetent arbejdskraft, hvis din virksomhed befinder sig i England eller Singapore via vores søster- og datterselskaber.

Alle vores vikarer gennemgår en afklarende procedure, som omfatter:

 • Personligt interview
 • Fagrelevante test

Vi sørger naturligvis også for at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere samt tjekke straffeattest. Med hensyn til jobtype anbefaler Temp-Team ofte, at din vikar gennemgår en personprofilanalyse. Det er din ekstra garanti for at hyre den rette assistance.

Har du løbende brug for vikarer 

… bestræber vi os altid på at sende de samme personer hver gang - hvis du ønsker det. Det sparer dig tid til oplæring og giver således virksomheden en økonomisk gevinst.

Temp-Team løser dit problem

Vi ved, hvor vigtigt det er for dig, at dagligdagen kører optimalt. Vi løser problemet med manglende arbejdskraft, når det opstår, så du har tid til at koncentrere dig om dine arbejdsopgaver.


Try & Hire

Har du brug for at få en fast stilling besat? Vil du gerne se din nye medarbejder an, før kontrakten underskrives?

Så er et 16 ugers Try & Hire-forløb det oplagte valg for din virksomhed.

Forløbet er:

 • Et vikariat, der som udgangspunkt munder ud i en fastansættelse
 • En effektiv, enkel og tryg mulighed for at afprøve, om medarbejderen matcher virksomhedens kultur og det faglige niveau – du undgår hermed dyre fejlansættelser

Forud for Try & Hire
Vi tror på, at gode relationer skaber et godt samarbejde. Derfor indleder vi altid processen med at finde den rette medarbejder med at afholde et afklarende møde mellem dig og en af vores konsulenter.

I løbet af mødet, som foregår på virksomheden:

 • Afdækker vi i fællesskab, hvilke kompetencer og kvalifikationer jeres kommende medarbejder skal have
 • Temp-Teams konsulent danner sig et overblik over virksomhedens struktur, kultur og miljø

Det personlige møde skaber tryghed og er din sikkerhed for, at vi kan finde det bedst mulige match – både personligt og fagligt.

Sådan foregår det
Et Try & Hire-forløb starter som et almindeligt vikariat under generelle vikarbetingelser. Temp-Team står for at aflønne vikaren; herunder feriepenge, pension og sygedagpenge. Din virksomhed betaler kun for de timer, vikaren arbejder.

Overgangen fra vikariat til fastansættelse foregår automatisk, når Try-perioden er afsluttet. Din nye medarbejder bliver ansat uden yderligere omkostninger og kan fortsætte med at bidrage til virksomheden.

Ønsker I, at vikaren ansættes inden forløbets afslutning, beregnes der et forholdsmæssigt honorar. Herefter overtager din virksomhed vikaren, og det givende samarbejde kan fortsætte.

Løbende opfølgning
Tilfredshed
 med forløbet og med din kommende medarbejder er hele tiden vores fokus. Derfor foretager vi løbende opfølgning både under og efter forløbet. Det er en selvfølge for os som professionelt vikarbureau.

RING på tlf.: 70 10 09 44 – sammen finder vi den løsning, der er bedst egnet til din virksomhed.

Rekruttering

Rekruttering

Har du brug for et kvalitetsbevidst rekrutteringsfirma, der skaber værdi for din virksomhed? 

Temp-Team hjælper dig med effektiv rekruttering, så du undgår dyre fejlansættelser, der kan gå ud over både drift, omsætning og vækst.

Trustpilot er vores anmeldelser karakteriseret med 'fremragende'- og vi ønsker netop at give dig præcis dén oplevelse med os som rekrutteringsfirma - det er vores fornemste opgave.

SÅDAN FOREGÅR ET REKRUTTERINGSFORLØB

Vi mødes

… fordi vi ved, at personlige relationer er nøglen til et tillidsfuldt og givende samarbejde.

Derfor starter et rekrutteringsforløb altid med, at du får besøg af en konsulent. Et kig ind i din hverdag giver os en vigtig fornemmelse af virksomhedens værdier og stemningen på arbejdspladsen. Det er den bedste forudsætning for at finde den rigtige kandidat.

Vi stiller skarpt

… på egnede kandidater.

Temp-Team foretager en målrettet og bred search på markedet. Derudover søger vi også i vores database, som rummer et stort antal kompetente kandidater. Hvis vi vurderer, at det er en fordel for virksomheden, benytter vi os naturligvis også af annoncering på diverse jobportaler og sociale medier som fx LinkedIn og Facebook. Vores grundige searchproces sparer dig for tid og gør vejen til målet kortere.

De bedst egnede kandidater indkalder vi til et uddybende interview hos os, hvor de gennemgår fagrelevante test. Det er din sikkerhed for, at personen, der ansættes, er kompatibel med dine behov. Ligeledes anbefaler vi ofte, at der foretages en personprofilanalyse af din virksomheds fremtidige medarbejder.

Som et naturligt led i processen indhenter vi altid referencer hos tidligere arbejdsgivere.

Vi præsenterer

… de bedste emner for dig.

Du modtager en kort præsentation af kandidater, der matcher din virksomhed. Du gennemgår kandidaterne, og vi står selvfølgelig til rådighed, hvis du har uddybende spørgsmål.

Du afholder samtaler

… og vælger den kandidat, du finder bedst egnet.

Temp-Team tilbyder rådgivning om samtalen og dens forløb. Vi deltager også gerne i samtalen. Ligeledes står vi til rådighed, hvis du har brug for sparring og rådgivning, før du vælger din nye medarbejder. Endelig er du velkommen til at benytte dig af vores ekspertise i forhold til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår.

Vi følger op

… på rekrutteringsforløbet – både inden og efter prøvetidens udløb.

Opfølgningen er en vigtig del af rekrutteringen, idet den skaber tryghed hos begge parter og er med til at fremtidssikre holdbarheden af ansættelsen.

En god opstart

… af din nye medarbejder er afgørende for, at samarbejdet bliver en succes for alle parter.

Med en onboardingløsning understreger du, at du prioriterer den nyansatte og dennes trivsel og ønsker at være i dialog herom. En glad og tilfreds medarbejder scorer højt, når det kommer til engagement og motivation. Vi tør godt sige, at det er din bedste garanti for fastholdelse og en opadgående produktivitetskurve.

RING på tlf.: +45 70 10 09 44 – vi hjælper dig med effektiv rekruttering og onboarding.

Leder- og specialistrekruttering

Leder- og specialistrekruttering

Har du en stilling på ledelses- eller specialistniveau, som du vil have besat gennem Temp-Teams leder- og specialistrekruttering samt search?

Temp-Team er altid parat til at assistere effektivt og professionelt i rekrutterings- og searchprocessen. Vi rekrutterer og motiverer de rigtige kandidater ved at lave en målrettet, systematisk og direkte search efter kandidater til den konkrete stilling. I alle faser af denne rekruttering bruger vi en dialogorienteret metode, hvilket i høj grad er med til at give det bedste indtryk af kandidaterne. På det grundlag kan vi ud fra vores search udvælge den bedst egnede til den pågældende stilling.

Gennem sparring og tæt personlig kontakt sikrer vi, at såvel kandidatens faglige som personlige kvalifikationer matcher din organisation, og du er garanteret en målrettet og systematisk afdækning af markedet.

Et search-forløb består typisk af nedenstående elementer:
• Udarbejdelse af stillings- og personprofil for den ideelle kandidat i samarbejde med vores kunde
• Gennemgang af relevante searchemner
• Kontakt til de udvalgte kandidater i forhold til indkaldelse til interview, referencekontrol og Master Person Analysis (MPA)
• Præsentation af de bedst egnede kandidater for vores kundes endelige udvælgelse
• Opfølgning for at sikre tilfredshed med udvælgelsen – flere gange i løbet af prøvetiden
• Garanti på udvælgelsen
Har du behov for en diskret proces omkring din searchrekruttering, kan vores searchkonsulenter sikre, at alt foregår uden unødig opmærksomhed.
Du kan vælge at bruge search alene eller som del af en hel rekruttering. Hvis du vælger search som et selvstændigt forløb, sørger vi for search af de helt rette profiler og overgiver dem til dig, hvorefter du selv tager kontakt til og fører samtaler med de udvalgte kandidater. Hvis du vælger at køre en searchopgave sammen med en selection (rekruttering), kører vi hele forløbet, og du får præsenteret den/de kandidater, vi finder bedst egnede til den konkrete stilling.

Outboarding

Outboarding

 

Skal du opsige medarbejdere, og vil du gerne give dem de bedste betingelser for at komme godt videre i deres arbejdsliv? Så kan du vælge at give dem et personligt outboardingforløb.

På den måde tager du socialt ansvar, og du kan samtidig koncentrere dig om at genskabe ro og tryghed for de tilbageværende medarbejdere.

SÅDAN FOREGÅR ET OUTBOARDINGFORLØB

Når din medarbejder har sagt ja tak til et outboardingforløb, aftaler medarbejderen og Temp-Teams outboardingkonsulent tid og sted for samtalerne.

Samtalerne er fortrolige mellem din medarbejder og konsulenten og tager afsæt i de behov, som din medarbejder har.

Vi stiller skarpt på:
 • Information og støtte i forhold til de psykologiske mekanismer, som kommer i spil ved en opsigelse
 • Kompetenceafklaring og afdækning af arbejdsværdier
 • Den gode ansøgning og det skarpe cv
 • Brainstorm på jobmuligheder og match af kompetencer i en ny jobkontekst
 • Brug af netværk og oprettelse af cv på diverse jobportaler
 • Coaching på det, som den enkelte har brug for
Vi tilbyder altid:
 • EASI-typologi test, som afdækker jobadfærd og motivation; herunder efterfølgende tilbagemelding og dialog.
 • At blive registreret i Temp-Teams jobdatabase og dermed blive kandidat til ledige stillinger og vikariater, som besættes via Temp-Team.
Vi afholder samtalerne:

Forløbet består af 5 samtaler á cirka en times varighed (den første dog 1½ time).
Samtalerne afholdes i en af Temp-Teams afdelinger, medmindre andet aftales.

Et godt farvel:

Med et godt farvel til din medarbejder tager du vare på dit employer brand og giver tryghed for de tilbageværende medarbejdere, fordi de ved, at der tages hånd om deres opsagte kollega.

Måske krydses jeres veje igen, eller I får brug for at ansætte medarbejderen igen – med et outboardingforløb kan et godt farvel blive et godt på gensyn.

Øvrige muligheder for hjælp til outboarding:

Alt efter hvad dine medarbejdere profiterer bedst af, kan vi sammensætte skræddersyede forløb, som kan være en kombination af samtaler og undervisning eller fælles information om det at blive ledig. Det vil vi afklare i dialogen med dig.

Støtte til de svære opsigelsessamtaler:

Det kan være en udfordring og en ubehagelig oplevelse for en leder at skulle gennemføre en opsigelsessamtale med en medarbejder, som skal forlade virksomheden. Derfor tilbyder Temp-Team coaching og vejledning til de ledere, som skal forestå opsigelsen, så de er bedst muligt rustet til den vanskelige samtale.

KVALITET ER NØGLEORDET I EN REKRUTTERING

Kvalitet er centralt for alle vores konsulenters hverdag. Vores kultur er karakteriseret af stolte medarbejdere, der opfylder vores høje kvalitetsstandarder og søger at tilfredsstille kunder og kandidaters forventning af vores service, så vores kandidater får den bedste rekruttering og råd. Vores konsulenter har erfaring i specifikke områder, og vi rekrutterer på alle niveauer i stort set alle brancher og i hele landet.
Grundigt personligt interview
Grundigt personligt interview
Relevante fagtests
Relevante fagtests
Personprofilanalyse og kompetencetest
Personprofilanalyse og kompetencetest
Referencetjek hos tidligere arbejdsgivere
Referencetjek hos tidligere arbejdsgivere
Baggrundstjek gennem ekstern leverandør
Baggrundstjek gennem ekstern leverandør
Kravspecifikation og jobprofil
Kravspecifikation og jobprofil

VI HAR VORES EKSPERTISE FRA