Offboarding

Offboarding

- sådan sikrer du en god afslutning på ansættelsesforholdet

Temp-Team giver dig her tre nyttige tips til, hvordan du bedst kan sikre, at tiden mellem den offentliggjorte afslutning på en medarbejders ansættelseskontrakt og den sidste arbejdsdag optimeres bedst muligt.

Vores tips er generelle og tager ikke hensyn til, om der er tale om en leder eller en medarbejder, om det er en fastansat eller midlertidig ansat, eller om der er tale om en fuldtids- eller deltidsstilling, eller hvorvidt medarbejderen selv vælger at stoppe, eller om medarbejderen er blevet opsagt.

1. Lav en overordnet procesplan
Uanset om ansættelsesophøret sker frivilligt eller ved opsigelse eller afskedigelse, er der meget at vinde, hvis processen er ordentlig og forudsigelig for både medarbejder og arbejdsgiver.
Vi anbefaler, at du udarbejder en plan og proces for håndteringen af opsigelsen, så det er klart og entydigt, hvad der skal gøres, hvornår og af hvem. Det efterlader minimal plads til tvivl.

2. Gennemfør en god afslutningssamtale
Der er meget at lære af en medarbejder, der vælger at forlade virksomheden. Derfor er det vigtigt at have en god afslutningssamtale med medarbejderen. En afslutningssamtale kan afsløre både styrker og svagheder i virksomheden. Det kan bruges til at identificere årsager til uønsket personaleudskiftning, og det kan fremhæve virksomhedens styrker, som igen kan bruges i profilering og rekruttering. En medarbejder, der er ved at forlade virksomheden, kan lettere åbne op uden at frygte for konsekvenser.

Tips til spørgsmål, der kan stilles i en afslutningssamtale:

  1. Svarede dine kvalifikationer til de opgaver, du udførte?
  2. Fik du tilstrækkelig feedback og hjælp/oplæring til dine arbejdsopgaver?
  3. Hvad har du værdsat mest ved at arbejde hos os?
  4. Er der noget, jeg kunne have gjort anderledes som din leder?
  5. Hvordan vil du beskrive vores virksomhedskultur?
  6. Hvad fik dig til at overveje et andet job?
  7. Har du nogen feedback på, hvordan vi kan forbedre os som virksomhed?


3. Hold styr på de praktiske løse ender
Alt det praktiske ved et medarbejderexit skal også håndteres i tide; overlevering af arbejdsopgaver, adgange til computerprogrammer, materialemappers lokation og lignende samt aflevering af diverse virksomhedsejet udstyr og nøgler.
Sker medarbejderstoppet pludseligt, eller er medarbejderen mentalt allerede et helt andet sted, kan det være svært at få det hele med, og det er altid en lidt akavet fornemmelse for alle involverede at sende praktiske spørgsmål til en medarbejder, der for længst er videre. Fastsæt gerne, hvad der skal afleveres og overleveres, og sæt specifikke datoer for det hele, så det ikke bliver glemt i alt afslutningsståhejet. Hvis I er mange i virksomheden, kan det også være en god idé at give den fratrædende medarbejder en kvittering for aflevering af konkret udstyr, så I holder styr på, hvem der har gjort hvad med udstyret.

Kunne du tænke dig mere hjælp til et godt offboardingforløb?
Kontakt Marlene Nordenlund Larsen, HR Business Partner – Outboarding, på 63 12 53 44 eller mala@temp-team.dk