Onboarding

Onboarding

TEMP-TEAM ved, hvor vigtig fastholdelse er for din virksomhed, når du har fået ansat den rigtige medarbejder.

Derfor tilbyder vi onboarding som et effektivt must have i naturlig forlængelse af en rekruttering.

Typiske fordele ved at benytte et struktureret onboardingforløb:

  • Medarbejderen bidrager hurtigt til virksomheden
  • Engagement og motivation styrkes og bevares
  • Fastholdelse i jobbet.

Sammenlagt er alle faktorer medvirkende til, at produktiviteten i din virksomhed øges.

Onboarding hjælper dig med …

Onboarding hjælper dig med …

… på en enkel måde at bevare fokus på din nye medarbejders trivsel og fastholdelsen af vedkommende. Via samarbejdet med TEMP-TEAM har du overblik over, hvad der skal ske og hvornår. Det skaber tryghed hos både dig og den nyansatte.

Onboarding vil give din nye medarbejder følelsen af at blive set og hørt. Samtidig spiller anerkendelse en afgørende rolle ift. at skabe optimale betingelser for, at medarbejderen på bedste vis bidrager til virksomhedens resultat.

Processen

Processen

Inden for de første tre måneder modtager både du og medarbejderen op til tre strukturerede onboardingsurveys. Dette sker med et interval på ca. 30 dage. Det giver plads til, at medarbejderen har tid til at falde til og udvikle sig - og du har tid til at fornemme, hvordan medarbejderen trives og præsterer.

Surveyens besvarelser munder automatisk ud i hver sin rapport, der skaber rum for en dialog om, hvordan din nye medarbejder oplever onboardingforløbet. TEMP-TEAM assisterer naturligvis med målrettet vejledning, så som stresscoaching, forud for opfølgningsdialogen og faciliterer gerne mødet.

I løbet af processen får du værktøjer, der hjælper dig med at sammensætte en solid, fremadrettet handlingsplan til gavn for begge parter.

En vellykket introduktion kan læses på bundlinjen

En vellykket introduktion kan læses på bundlinjen

Det er således yderst vigtigt at være knivskarp på, hvad der rør sig hos medarbejderen. Årsagen til manglende fastholdelse viser sig nemlig ofte at skyldes noget andet end det, lederen har fokus på. Via god dialog når du ind til kernen og kan derved bevare medarbejderens engagement.

Forkert fokus kan være med til at skabe uro i organisationen og i værste fald medføre et betragteligt økonomisk tab, hvis den nyansatte vælger at stoppe i jobbet eller må opsiges.

Onboardingløsningen er et effektfuldt tiltag, der er med til at sikre virksomhedens fortsatte vækst og en tilfreds medarbejder.

Onboarding i samarbejde med TEMP-TEAM

Onboarding i samarbejde med TEMP-TEAM

Når du vælger at samarbejde med TEMP-TEAM omkring onboarding, giver du dig selv en unik mulighed for at være på forkant med, hvordan din medarbejder befinder sig i virksomheden såvel fagligt som socialt.

Du får således et indgående kendskab til din nye medarbejders trivsel på hele seks afgørende områder. Onboardingdialogværktøjet (se billede):

  • Gør det nemt og overskueligt for dig at håndtere onboardingprocessen
  • Giver dig en klar fornemmelse af, på hvilke områder du kan forbedre den indsats, du allerede gør i dag.

Vil du vide mere om onboarding i samarbejde med TEMP-TEAM?

RING 33 36 09 44 og spørg efter Vibe Puggaard eller Kåre Stephansen.

 Du kan læse mere om vores rekrutteringsbureau her.