TEMP-TEAM Hovedkontor

Vester Farimagsgade 6, 2. sal
1606 København V
CVR: 85232312

Kontoret har åbent mandag-torsdag 8.00-16.30 – fredag 8.00-16.00.

Du kan ringe til morgenvagten alle hverdage 5.30-8.00 på tlf. 70 10 09 44.

Er du jobsøgende, så registrer venligst dit cv her.

Følg os på Facebook.

Vi bor i Ejendommen BUEN

Telefon: 70 10 09 44

E-mail: info@temp-team.dk

Birgitte Sørensen

Birgitte Sørensen

CEO

Mob: 33 36 09 33

bso@temp-team.dk

Se profil

Birgitte Sørensen

Birgitte er administrerende direktør i TEMP-TEAM og har været i virksomheden siden 1991. Hun har en diplomuddannelse i ledelse, merkonom i personaleudvikling og markedsføring samt flere lederuddannelser. Birgitte er certificeret stresscoach og certificeret i profiltest bl.a. Master og DISC profil. Birgitte har været en del af vikarbranchens bestyrelse siden 2010 og har været næstformand siden 2014.

Michael Schwenningsen

Michael Schwenningsen

CFO

Se profil

Michael Schwenningsen

Michael har været ansat i TEMP-TEAM siden januar 2010. Som økonomichef beskæftiger han sig med implementering af nye rutiner, budgettering og rapportering af månedlige og årlige resultater samt beslægtede opgaver i relation til økonomi- og lønfunktionen. Som CFO i Juhler Holding er Michael beskæftiget med opfølgning på de enkelte selskabers drift samt sikring af fornøden likviditet i de enkelte selskaber.

Malene Lindeskov

Malene Lindeskov

Sales Director

Mob: 24 24 45 90

mal@temp-team.dk

Se profil

Malene Lindeskov

Malene har været ansat som Salgsdirektør siden januar 2020. Hun har i over 20 år bestredet forskellige lederstillinger og beskæftiget sig med forretningsudvikling, salg, personaleledelse, forhandling af overordnede rammeaftaler og aftaler med storkunder samt coaching af personale. Malene har det overordnede ansvar for salget i Danmark samt cross-border-salg til vores nordiske kontorer i Sverige, Norge og Finland. Malene er uddannet korrespondent samt merkonom i personaleledelse og har en lederuddannelse fra Mannaz.

Richard Lövkvist

Richard Lövkvist

CIO

Mob: 33 36 09 45

ril@juhlergroup.com

Se profil

Richard Lövkvist

Richard har været ansat som CIO i TEMP-TEAM siden marts 2018, hvor han er ansvarlig for it-drift og support, applikationer og udvikling af it-systemer i de enkelte selskaber i Juhler Holding. Richard er en del af TEMP-TEAMs øverste ledelse og har lang erfaring med diverse ledelsespositioner inden for it; særligt fra rekrutterings- og vikarbranchen både internationalt og nordisk.

Hanne Grethe Daugaard Hansen

Hanne Grethe Daugaard Hansen

HR Manager & Stress Coach

Mob: 76 34 32 43

hgh@temp-team.dk

Se profil

Hanne Grethe Daugaard Hansen

Hanne Grethe har været ansat i TEMP-TEAM siden 2005, mange af årene som afdelingsleder med ansvar for daglig ledelse, budget og planlægning, kontakt med VIP-kunder, rammeaftaler, afholdelse af oplæg og stresscoachingforløb mv. Hun arbejder nu med HR og fungerer samtidig som Senior Recruiter og stresscoach. Hun har en baggrund inden for ledelse, administration og projektkoordinering og er certificeret i Master Person Analyse, DISK Profil Analyse og Stressmaster.

Mia Hjortsberg

Mia Hjortsberg

EA, Sales & Relations Manager

Mob: 33 36 09 39

mhj@temp-team.dk

Se profil

Mia Hjortsberg

Mia har været ansat i TEMP-TEAM siden 2015. Mia rådgiver ledelsen om strategiimplementering og -eksekvering og kvalitetssikrer tilbud, udbud, materialer og samarbejdsaftaler; herunder sparring, korrekturlæsning og oversættelser. Hun er ansvarlig for salgskampagner og salgsopfølgning samt intern salgsundervisning i bl.a. LinkedIn. Hun sørger for personlige relationer i øjenhøjde med både kunder og kandidater. Mia er uddannet cand.comm.

Louise Hansen

Louise Hansen

IT Software and Marketing Technician Specialist

Se profil

Louise Hansen

Louise har været ansat i TEMP-TEAM siden marts 2019. Louise har ansvaret for vedligehold og opdatering af hjemmeside, SEO, nyhedsbreve, fremstilling af tryksager, diverse oversættelser etc. Louise er involveret i it på gruppeniveau i Juhler Group. Louise har en Ma i Marketing Management og erfaring med online og offline kommunikation fra detail- og mediebranchen.

Kristoffer Jonassen

Kristoffer Jonassen

IT Administrator

Se profil

Kristoffer Jonassen

Kristoffer har været ansat i TEMP-TEAM siden 2016, hvor han startede i marketingafdelingen for at udvide sine spidskompetencer inden for sociale medier, artikelskrivning, pressemeddelelser, jobannoncer, markedsføring og videoproduktion. Kristoffer er i dag fastansat som it-administrator. Han er uddannet journalist fra Roskilde Universitet.

Helle Knudsen

Helle Knudsen

Project Manager

Se profil

Helle Knudsen

Helle har været ansat i TEMP-TEAM i over 15 år. Hun har arbejdet som kunde- og personalekonsulent med opsøgende og vedligeholdende salg af vikarassistance og rekrutteringer. Med mange års erfaring fra både salg, vikariater og rekrutteringer har Helle været med i implementeringen af et nyt CRM-system samt kvalitetssikring af systemer. Hun er også med i projektet omkring EU-dataforordningen anno 2018.

Mark Hasselbalch Juhler

Mark Hasselbalch Juhler

Project Manager

Se profil

Mark Hasselbalch Juhler

Mark har været ansat i TEMP-TEAM siden 2019. Som en del af it-teamet er hans primære arbejdsopgave at drive interne it-projekter for at sikre Juhler Groups kontinuerlige transformation imod at blive en moderne datadrevet virksomhed. I forlængelse heraf understøtter Mark koncernen med dataanalyser i relation til diverse forretningsstrategiske beslutninger. Mark er uddannet cand.merc. fra CBS.

Tina Dancker

Tina Dancker

Accounting Manager

Se profil

Tina Dancker

Tina har været ansat i TEMP-TEAM siden 2014. Hun har ansvaret for den månedlige rapportering, afstemning af balancekonti, indberetning af moms og statistikker, klargøring til årsregnskab/revision, optimering af arbejdsprocesser samt registrering af indbetalinger fra debitorer, registrering af kreditorbilag og finansbilag samt rykning af debitorer. Tina er uddannet revisorassistent i 1999 og har en merkonomuddannelse i økonomistyring.

Ane Bondo Wessberg

Ane Bondo Wessberg

Accounting Assistant

Ane Bondo Wessberg

Ane har været ansat i TEMP-TEAM i næsten 20 år. Hendes primære arbejdsopgaver er at rykke debitorer, men hun er også med i afstemning af balancekonti, indberetning af moms og statistikker, indbetalinger, kontering og bogføring af kreditorer og finansbilag, klargøring til årsregnskab/revision, optimering af arbejdsprocesser samt registrering af indbetalinger fra debitorer.

Janne Løve Østerbye

Janne Løve Østerbye

Accounting Assistant

Se profil

Janne Løve Østerbye

Pirette Kjær van Ingen

Pirette Kjær van Ingen

Payroll Manager

Se profil

Pirette Kjær van Ingen

Pirette har været ansat i TEMP-TEAM siden 1998. Hun er både lønningsbogholderchef og afdelingsleder. Hun har ansvaret for udbetaling af 14-dages lønninger til TEMP-TEAMs vikarer samt månedslønninger til funktionærer. Pirette varetager også opgaver som afregning af feriepenge til Feriekonto på de fratrådte funktionærer, sygedagpenge samt g-dage. Derudover behandler Pirette også diverse indberetninger til offentlige instanser herunder E-Indkomst, Danmarks Statistik, AES og ACF.

Heidi Baltzer-Aaes

Heidi Baltzer-Aaes

Payroll Assistant

Se profil

Heidi Baltzer-Aaes

Heidi har været ansat i TEMP-TEAM siden 2007. Hun er medansvarlig for udbetaling af løn og udarbejdelse af fakturaer og varetager også forespørgsler fra såvel vikarer som kunder. Hendes baggrund for dette kommer fra lang tids erfaring i serviceområder inden for kontor og administration. Heidi er certificeret vikarkonsulent fra Vikarbureauernes Brancheforening.

Annette Mors Mikkelsen

Annette Mors Mikkelsen

Payroll Assistant

Annette Mors Mikkelsen

Julie Ertmann Olsen

Julie Ertmann Olsen

Accounting Trainee

Julie Ertmann Olsen

Julie startede som regnskabselev i TEMP-TEAMs økonomiafdeling i maj 2021. Hos TEMP-TEAM får hun en masse viden og erfaring inden for regnskab og bogføring samt en del erfaring med at løse administrative opgaver. Julies primære opgaver består af bogføring af FIK-indbetalinger, bankafstemning, kreditorbetalinger, bogføring af medarbejderudlæg i Expense Management, debitorkontakt og afstemning af konti samt periodiseringer og registrering af kreditorfakturaer i Document Capture.

Lene Raabo

Lene Raabo

Receptionist

Se profil

Lene Raabo

Annelise Münster Siversen

Annelise Münster Siversen

Ads & Content Assistant

Mob: 33 36 09 43

ams@temp-team.dk

Se profil

Annelise Münster Siversen

Annelise har været ansat i TEMP-TEAM siden sommeren 2022. Som Ads & Content Assistant sørger hun for, at jobopslag kommer helskindede ud til jobsøgere. Med sine erfaringer som bl.a. Content Assistant og økonomimedarbejder har hun et skarpt blik for detaljen samt for, hvad der virker i en kommunikationsmæssig sammenhæng. Annelise er uddannet PhD i sprogvidenskab med fokus på semantik og grammatik.